Οροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις τρέχουσες ή μελλοντικές μας υπηρεσίες, θα υπόκεινται επίσης στις οδηγίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις συμφωνίες μας που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν συνάδουν με τις οδηγίες, τους όρους και τις συμφωνίες που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ελέγχουν.

Ο ιστότοπος ThetaHealing.com περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες, υπηρεσίες και πόρους που διαχειρίζονται το ThetaHealing.com ή/και άλλα πρόσωπα, εταιρείες ή οντότητες με τις οποίες το ThetaHealing.com έχει επιχειρηματική σχέση (το καθένα αναφέρεται στο εξής ως "Ιστοσελίδα"). Το ThetaHealing.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Ιστότοπου που δεν ανήκει ή ελέγχεται άμεσα από το ThetaHealing.com και δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμο σε, από ή μέσω αυτών των Ιστοσελίδων. Η χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου από εσάς υπόκειται στους όρους χρήσης, εάν υπάρχουν, που ορίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια, σύγκρουση ή ασυμφωνία μεταξύ των Όρων & Υπηρεσιών που περιέχονται στο παρόν και των Όρων & Υπηρεσιών ενός Ιστότοπου, οι Όροι & Υπηρεσίες που ορίζονται στον Ιστότοπο διέπουν και ελέγχουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς. Συμφωνείτε ότι το ThetaHealing.com δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα σε, από ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου.

Όροι & Υπηρεσίες

Ως προϋπόθεση για τη χρήση των www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (εφεξής «ThetaHealing. com") Ιστότοπος ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ThetaHealing.com ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες του για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή άλλως απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Υπηρεσίες.

Το ThetaHealing.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους και τις υπηρεσίες από καιρό σε καιρό, χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες του Ιστότοπου ThetaHealing.com ή των Υπηρεσιών του. Το ThetaHealing.com διατηρεί επίσης το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό, να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το ThetaHealing.com δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αλλαγή στον Ιστότοπο του ThetaHealing.com, στις Υπηρεσίες ή σε αυτούς τους Όρους και Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την τακτική προβολή αυτών των Όρων και Υπηρεσιών.

Το ThetaHealing.com είναι ένας ιστότοπος Τεχνικής Διαλογισμού.

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική ThetaHealing. Είναι μόνο για ενημερωτική χρήση. Μπορείτε να αναζητήσετε ThetaHealing Practitioners μέσω του ιστότοπού μας. Διαθέτουμε βιβλία ThetaHealing, Cd και DVD για αγορά για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεχνική.

Οι δηλώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο και το σεμινάριο δεν προορίζονται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται αυστηρά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται ιατρική συμβουλή ή υποκατάστατο της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας από το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Η επίσκεψη στο ThetaHealing.com ή η αποστολή email στο ThetaHealing.com συνιστά ηλεκτρονική επικοινωνία. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω email και στον Ιστότοπο, πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση οι εν λόγω επικοινωνίες να γίνονται γραπτώς.

Το ThetaHealing.com δεν συλλέγει εν γνώσει του, είτε ηλεκτρονικά είτε εκτός σύνδεσης, προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των δεκατριών ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ThetaHealing.com μόνο με την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Υπηρεσίες

Το ThetaHealing.com παρέχει στους χρήστες του ορισμένες Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στην Υπηρεσία και αυτή η πρόσβαση ενδέχεται να περιλαμβάνει χρεώσεις τρίτων (όπως πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου ή χρεώσεις χρόνου ομιλίας). Είστε υπεύθυνοι για αυτές τις χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελών που σχετίζονται με την προβολή ή την παράδοση διαφημίσεων. Επιπλέον, πρέπει να παρέχετε και να είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τυχόν αλλαγές στις τρέχουσες ή μελλοντικές Υπηρεσίες του ThetaHealing.com, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ή της κυκλοφορίας νέων Υπηρεσιών, θα διέπονται από αυτούς τους Όρους & Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους λόγους: (i) Για να αναγνωρίσουμε ποιος είστε και να αποκτήσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας. (ii) Να εκτιμήσουμε το μέγεθος και τα μοτίβα του κοινού μας. (iii) Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε δύο φορές. (iv) Για να ελέγξετε πόσο συχνά βλέπουν οι επισκέπτες παρόμοιες διαφημίσεις. (v) Να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις και να βελτιώνουμε και να ενημερώνουμε τον Ιστότοπό μας. και (vi) Για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τον αριθμό των συμμετοχών σε ορισμένες από τις προσφορές και τους διαγωνισμούς μας.

Σελίδες προφίλ επαγγελματία (όπου ισχύει)

Οι σελίδες προφίλ παρέχονται στον ιστότοπο ThetaHealing.com ως υπηρεσία σε αδειοδοτημένους επαγγελματίες και εκπαιδευτές, μετά την ολοκλήρωση ενός σεμιναρίου Βασικού DNA. Τα προφίλ μπορούν να αναβαθμιστούν σε μια μηνιαία περίοδο υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέλη υπηρεσίας δεν επιστρέφονται. Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου υπηρεσίας, όλες οι Υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν μετά από δεκατέσσερις (14) ημέρες ειδοποίηση προς το ThetaHealing.com γραπτώς ή μέσω e-mail. Όλες οι Υπηρεσίες μπορούν να ανανεωθούν για περίοδο ίση με την αρχική περίοδο παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή του μη επιστρεφόμενου τέλους υπηρεσίας ληφθεί από το ThetaHealing.com πριν από τη λήξη της περιόδου υπηρεσίας σας, εκτός εάν ειδοποιηθεί γραπτώς το ThetaHealing.com ή μέσω e-mail δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας. Το ThetaHealing.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες του και συμφωνείτε ότι το ThetaHealing.com δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν πληρώσετε για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται από το ThetaHealing.com, το ThetaHealing.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον λογαριασμό σας και να προωθήσει τον λογαριασμό σας σε νομική αντιπροσωπεία ή σε μια εταιρεία πίστωσης και είσπραξης για να ασφαλίσει πλήρως την πληρωμή. Εάν ο λογαριασμός σας προωθηθεί στον νόμιμο αντιπρόσωπό μας ή σε μια εταιρεία πιστώσεων και είσπραξης, θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα και οφειλόμενα ποσά για τις Υπηρεσίες, καθώς και για όλα τα έξοδα και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών αμοιβών και δικαστικά έξοδα.

Οι χρήστες θα διαχειρίζονται μόνοι τους τις σελίδες του προφίλ τους μέσω ενός συστήματος σύνδεσης και παρεχόμενου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό, ορισμένες από τις οποίες θα εμφανίζονται δημόσια στο ThetaHealing.com και σε άλλους ιστότοπους. Το ThetaHealing.com δεν φέρει καμία ευθύνη για ανεπιθύμητη ή ανεπιθύμητη επαφή που γίνεται με τους χρήστες, από Υπηρεσίες ή πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές τις σελίδες προφίλ ή σε άλλες σελίδες στο ThetaHealing.com ή σε άλλους ιστότοπους.

Με την ακύρωση μιας Σελίδας Προφίλ από έναν χρήστη ή τον τερματισμό μιας σελίδας προφίλ από το ThetaHealing.com, όλα τα τέλη που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχόντων πιστωτικών υπολοίπων και των προπληρωμένων προμηθειών.

Το ThetaHealing.com θα σας εκχωρήσει κωδικό πρόσβασης και αναγνωριστικό λογαριασμού, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου βάσει πιστοποίησης. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί αυτόν τον κωδικό πρόσβασης και αναγνωριστικό θα θεωρείται εξουσιοδοτημένος από εσάς για πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και το ThetaHealing.com δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την εξουσιοδότηση ή την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ THETAHEALING.COM, ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Το BSITE ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού που σας έχουν εκχωρηθεί. Θα ειδοποιήσετε αμέσως το Thetahealing.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εκχωρημένου κωδικού πρόσβασης ή ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση της ασφάλειας του ιστότοπου για την οποία γνωρίζετε. Θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα διεξάγεται με τον κωδικό πρόσβασης ή το αναγνωριστικό που σας έχει εκχωρηθεί. Έχετε τον πλήρη έλεγχο για το αν ο λογαριασμός σας εμφανίζεται δημόσια ή όχι μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας.

Περιεχόμενο & Πληροφορίες Ιστοσελίδας

Αν και δεν είναι σκόπιμα, ο ιστότοπος ThetaHealing.com μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι ανακριβείς, ελλιπείς, αναξιόπιστες ή παρωχημένες. Το ThetaHealing.com δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο ThetaHealing.com και δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ακριβείς, τρέχουσες ή αξιόπιστες. Το ThetaHealing.com αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι ελλιπείς, ανακριβείς, αναξιόπιστες ή παρωχημένες. Οποιαδήποτε αναφορά ή περιγραφή προϊόντων, υπηρεσιών ή δημοσιεύσεων εντός της Ιστοσελίδας ThetaHealing.com δεν θα θεωρείται ως έγκριση τέτοιων προϊόντων, υπηρεσιών ή δημοσιεύσεων. Το ThetaHealing.com δεν παρέχει νομικές, οικονομικές, ιατρικές ή άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ζητηθεί νομική, οικονομική, ιατρική ή άλλη επαγγελματική, προσωπική ή εξειδικευμένη συμβουλή ή άλλη βοήθεια, αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να ληφθούν από εξειδικευμένο επαγγελματία. Το ThetaHealing.com δεν ελέγχει τις πληροφορίες και το άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από άλλα μέρη και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ThetaHealing.com και τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να εκτεθείτε σε πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, απρεπές ή απαράδεκτο. Σε καμία περίπτωση το ThetaHealing.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων στο εν λόγω περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται, π. - αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο μέσω του ιστότοπου ThetaHealing.com ή των Υπηρεσιών.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΙΣ ΚΑΣΤΕΣ, ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ THETAHEALING ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΑΔΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Συνδέσεις

Ο ιστότοπος ThetaHealing.com περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες, υπηρεσίες και πόρους που διαχειρίζονται το ThetaHealing.com ή/και άλλα πρόσωπα, εταιρείες ή οντότητες με τις οποίες το ThetaHealing.com έχει επιχειρηματική σχέση (το καθένα αναφέρεται στο εξής ως "Ιστοσελίδα"). Το ThetaHealing.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Ιστότοπου που δεν ανήκει ή ελέγχεται άμεσα από το ThetaHealing.com και δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμο σε, από ή μέσω αυτών των Ιστοσελίδων. Η χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου από εσάς υπόκειται στους όρους χρήσης, εάν υπάρχουν, που ορίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια, σύγκρουση ή ασυμφωνία μεταξύ των Όρων & Υπηρεσιών που περιέχονται στο παρόν και των Όρων & Υπηρεσιών ενός Ιστότοπου, οι Όροι & Υπηρεσίες που ορίζονται στον Ιστότοπο διέπουν και ελέγχουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς. Συμφωνείτε ότι το ThetaHealing.com δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα σε, από ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου.

Πολιτική Απορρήτου

Τα δεδομένα εγγραφής χρήστη και ορισμένες άλλες προσωπικές και ιδιωτικές πληροφορίες υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πλήρη Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρήση Υλικών

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ThetaHealing.com και των Υπηρεσιών προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε να προβάλλετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε και να διανέμετε το υλικό που παρέχεται σε αυτούς τους ιστότοπους μόνο για προσωπική, ενημερωτική και μη εμπορική χρήση. ΔΕΝ επιτρέπεται να τροποποιήσετε, εκ νέου μορφοποιήσετε, εμφανίσετε, μεταδώσετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, πώληση, μεταπώληση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή διατίθενται μέσω του ιστότοπου ThetaHealing.com ή/και των Υπηρεσιών. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να τροποποιήσετε κανένα από τα έγγραφα ή τα γραφικά που εμφανίζονται στο ThetaHealing.com. Συμφωνείτε με το παρόν ότι, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ThetaHealing.com ή τις Υπηρεσίες, δεν λαμβάνετε άδεια ή άλλα δικαιώματα από τον ιστότοπο ThetaHealing.com, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του ThetaHealing.com ή οποιουδήποτε τρίτου με την οποία συνδέεται το ThetaHealing.com. Κατανοείτε ότι δεν έχετε δικαιώματα στις Υπηρεσίες ή σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία του ThetaHealing.com εκτός από όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους και Υπηρεσίες.

Για επαγγελματίες και εκπαιδευτές ThetaHealing που έχουν άδεια από το ThetaHealing Institute of Knowledge ή/και Let's Think Unique, πρέπει να πληρώσετε ένα τέλος άδειας για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καταχωρημένα σήματα ThetaHealing στον ιστότοπό σας και εικόνες πνευματικών δικαιωμάτων σε επαγγελματικές κάρτες κ.λπ. Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση τον λογαριασμό σας μέσω του προφίλ σας στο Thetahealing.com. Αυτά τα τέλη δεν επιστρέφονται.

Συμπεριφορά μέλους.

Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου ThetaHealing.com ή/και των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία είναι αναληθής ή εάν το ThetaHealing.com έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε είναι αναληθής, η ThetaHealing.com έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τη χρήση του ιστότοπου ThetaHealing.com ή των Υπηρεσιών . Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο ιστότοπός σας δεν είναι προσβάσιμος μέσω του Διαδικτύου, έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε τον σύνδεσμο ThetaHealing.com. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας ζητήσουμε να ενημερώσετε το ThetaHealing.com όταν ο ιστότοπός σας είναι ξανά διαθέσιμος μέσω του Διαδικτύου. Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες και το άλλο υλικό είναι αποκλειστική ευθύνη του μέρους από το οποίο ή από το οποίο προήλθε τέτοιο περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μεταδίδετε μέσω του ιστότοπου ThetaHealing.com ή μέσω οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τα νόμιμα δικαιώματα για οποιεσδήποτε πληροφορίες που ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μεταδίδετε και ότι τέτοια μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μετάδοση δεν θα παραβιάζει κανένα νόμο ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου πρόσωπο. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ThetaHealing.com ή τις Υπηρεσίες για:

ένα. ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδίδετε ή καθιστάτε διαθέσιμο με άλλον τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, εξοντωτικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, προσβλητικό στο απόρρητο άλλου, μίσος ή ρατσιστικά, εθνοτικά ή άλλως απαράδεκτο.

σι. να βλάψει οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, με οποιονδήποτε τρόπο·

ντο. πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, ενός αξιωματούχου, αρχηγού φόρουμ, οδηγού ή οικοδεσπότη, ή ψευδώς δηλώσεων ή άλλως παραποιήσεων της σχέσης σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα·

ρε. πλαστογραφούν κεφαλίδες ή χειραγωγούν με άλλον τρόπο τα αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψουν την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας.

μι. ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε με email, μεταδίδετε ή καθιστάτε διαθέσιμο με άλλον τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή καταπιστευματικών σχέσεων (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή βάσει συμφωνιών μη αποκάλυψης)·

φά. ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε με email, μεταδίδετε ή καθιστάτε διαθέσιμο με άλλον τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ("Δικαιώματα") οποιουδήποτε μέρους.

σολ. μεταφορτώστε, δημοσιεύστε, στείλτε email, μεταδώστε ή με άλλον τρόπο διαθέστε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, "άχρηστη αλληλογραφία", "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "αλυσιδωτές επιστολές", "πυραμίδες" ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης, εκτός από αυτούς τους τομείς (όπως αίθουσες αγορών) που έχουν καθοριστεί για τέτοιο σκοπό·

η. ανεβάζετε, δημοσιεύετε, στέλνετε με email, μεταδίδετε ή καθιστάτε διαθέσιμο με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

Εγώ. να διαταράξουν την κανονική ροή του διαλόγου, να προκαλέσουν την ταχύτερη "κύλιση" μιας οθόνης από ό,τι μπορούν να πληκτρολογήσουν άλλοι χρήστες της Υπηρεσίας ή με άλλο τρόπο ενεργούν με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετέχουν σε ανταλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

ι. εκούσια ή ακούσια παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, οποιωνδήποτε κανόνων οποιουδήποτε εθνικού ή άλλου χρηματιστηρίου αξιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της Νέας Υόρκης Χρηματιστήριο, το Αμερικανικό Χρηματιστήριο ή το NASDAQ και τυχόν κανονισμούς που έχουν ισχύ νόμου·

κ. εκούσια ή ακούσια παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, οποιωνδήποτε κανόνων οποιουδήποτε εθνικού ή άλλου χρηματιστηρίου αξιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της Νέας Υόρκης Χρηματιστήριο, το Αμερικανικό Χρηματιστήριο ή το NASDAQ και τυχόν κανονισμούς που έχουν ισχύ νόμου·

μεγάλο. "Καταδιώκουν" ή με άλλο τρόπο παρενοχλούν άλλον? ή

Μ. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Αναγνωρίζετε ότι το ThetaHealing.com δεν προβάλλει το Περιεχόμενο, αλλά ότι το ThetaHealing.com και οι εντολοδόχοι του έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να αφαιρέσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου ThetaHealing.com ή των Υπηρεσιών. Το ThetaHealing.com και οι εντολοδόχοι του θα έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει αυτούς τους Όρους & Υπηρεσίες ή, κατά την αποκλειστική κρίση του ThetaHealing.com, είναι άλλως απαράδεκτο. Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εξάρτησης από την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτού του Περιεχομένου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ThetaHealing.com μπορεί να διατηρήσει περιεχόμενο και μπορεί επίσης να αποκαλύψει περιεχόμενο εάν απαιτείται από το νόμο ή με την καλή πίστη ότι αυτή η διατήρηση ή αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για: (α) συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία ή με το αίτημα της κυβέρνησης. (β) επιβολή αυτών των Όρων και Υπηρεσιών. (γ) να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. ή (δ) προστατεύουν τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική ασφάλεια του ThetaHealing.com, των χρηστών του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών ThetaHealing.com ή/και του κοινού.

Λήξη

Το ThetaHealing.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ThetaHealing.com και σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ThetaHealing.com μπορεί επίσης να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύετε και να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Συμφωνείτε ότι το ThetaHealing.com δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ακύρωση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο ThetaHealing.com και τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που το ThetaHealing.com τερματίσει την πρόσβαση στον ιστότοπο ThetaHealing.com και τις υπηρεσίες του, όλα τα τέλη, τα προπληρωμένα τέλη και η πίστωση που καταβάλλονται από τον χρήστη δεν επιστρέφονται

Αποποίηση Εγγυήσεων Κατανοείτε Ρητά και Συμφωνείτε ότι:

ένα. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η THETAHEALING.COM ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

σι. Η THETAHEALING.COM ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ (i) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ανταποκρίνεται στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ii) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, (iv) η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζεται ή αποκτήθηκε από εσάς μέσω της Υπηρεσίας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και (v) θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα στο λογισμικό.

ντο. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΘΗΚΕ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΛΗΦΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΥΛΙΚΟ.

ρε. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ THETAHEALING.COM ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Τον περιορισμό της ευθύνης

ΡΗΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η THETAHEALING.COM ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΑΡΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ε, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΣ ( ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η THETAHEALING.COM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ Αδυναμία ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. (ii) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΘΗΚΑΝ Ή ΛΗΨΗΘΗΚΑΝ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (iii) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ. (iv) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ή (v) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Αποζημίωση

ρε. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ THETAHEALING.COM ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε το ThetaHealing.com και τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους δικαιοδόχους, τους δικαιοπάροχους, τους αξιωματούχους, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή άλλους συνεργάτες, δικηγόρους και υπαλλήλους του, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων , που γίνεται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτει από το Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή καθιστάτε διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, της χρήσης της Υπηρεσίας, της σύνδεσής σας με την Υπηρεσία, της παραβίασης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή της παράβασης τυχόν δικαιώματα του άλλου.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε το Thetahealing.com και τις θυγατρικές, θυγατρικές, δικαιοδόχους, δικαιοπαρόχους, αξιωματούχους, αντιπροσώπους, συν-επώνυμους ή άλλους συνεργάτες, δικηγόρους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο Thetahealing.com, βιβλία, διαφημιστικό υλικό, υλικό τάξης, πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά ή που μεταδίδονται σε εσάς από άλλους επαγγελματίες και μέλη της ThetaHealing ή πληροφορίες που μπορείτε να διαβάσετε στο Διαδίκτυο ή λήψη από τρίτους, είτε είναι αληθείς είτε αναληθή.

Συμφωνείτε ότι η μόνη σας λύση για οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο ThetaHealing.com, βιβλία, σεμινάρια, διαφημιστικό υλικό, υλικό τάξης και/ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αυτά που μπορεί να ακούσετε, διαβάσετε ή δείτε από οποιονδήποτε τρίτο (είτε αληθές είτε αναληθές) θα σας επιστραφεί η συνδρομή μέλους και τυχόν σεμινάρια που έχετε λάβει και πληρώσει απευθείας από το ThetaHealing.com ή το Let's Think Unique. Καμία άλλη αποκατάσταση ή αποζημίωση δεν μπορεί να ανακτηθεί ή να διεκδικηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε και όλες οι εταιρείες που συνδέονται με το www.ThetaHealing.com (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Let's Think Unique και Theta Healing Institute of Knowledge) δεν ευθύνονται για την πληρωμή τυχόν επιστροφών χρημάτων από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο μέλος για σεμινάρια ή μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει απευθείας από αυτά τα τρίτα μέρη. Συμφωνείτε ότι το μόνο ένδικο μέσο κατά οποιουδήποτε από τα αδειοδοτημένα μέλη υπόκειται στην πολιτική επιστροφής χρημάτων κάθε μέλους μεμονωμένου και στους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους όπου ασκεί το εν λόγω μέλος.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η προσωπική ιστορία της Βιάννας σχετικά με τη θεραπεία του σώματος, του νου και του πνεύματός της είναι η δική της εμπειρία και ιστορία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα διερευνήσετε την Τεχνική ThetaHealing με δική σας βούληση και με δική σας ευθύνη και δεν βασίζεστε στην ιστορία της Vianna αποκλειστικά για να αποφασίσετε να ακολουθήσετε την Τεχνική ThetaHealing. Είναι απλώς ένας οδηγός και τεχνική διαλογισμού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να μην χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα της Τεχνικής ThetaHealing όπως εφαρμόζεται στο σώμα, το μυαλό και το πνεύμα σας και ότι δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις ή δηλώσεις προς εσάς σχετικά με αυτήν την Τεχνική. Είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός οδηγός και τεχνική για αυτοβελτίωση και δεν υποκαθιστά καμία απόφαση ή μέθοδο ιατρικής ή υγειονομικής περίθαλψης.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα πάρετε τις δικές σας αποφάσεις σχετικά με τον δάσκαλο, μέλος ή επαγγελματία του ThetaHealing με τον οποίο εγγραφείτε και θα διερευνήσετε αυτόν τον δάσκαλο, μέλος ή επαγγελματία με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα έχετε καθήκον να αναφέρετε τυχόν ανησυχίες που έχετε με οποιονδήποτε από τους αδειοδοτημένους δασκάλους, επαγγελματίες και/ή μέλη της ThetaHealing, όπως ορίζεται στο παρόν. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Όλα τα περιεχόμενα σε αυτές τις τοποθεσίες Web είναι πνευματικά δικαιώματα © 2009 ThetaHealing.com. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το ThetaHealing.com είναι σήμα κατατεθέν της ThetaHealing.com. Όλα τα άλλα σήματα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον Ιστότοπο ThetaHealing.com ανήκουν στο ThetaHealing.com και προστατεύονται από τους νόμους των ΗΠΑ και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον Ιστότοπο ThetaHealing.com χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του ThetaHealing.com απαγορεύεται αυστηρά.

Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις προς εσάς ενδέχεται να γίνονται μέσω e-mail ή κανονικού ταχυδρομείου. Οι ειδοποιήσεις από εσάς προς το ThetaHealing.com μπορούν επίσης να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κανονικού ταχυδρομείου. Το ThetaHealing.com μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωμένο) να παρέχει ειδοποιήσεις για αλλαγές στους Όρους & Υπηρεσίες ή άλλα θέματα εμφανίζοντας ειδοποιήσεις ή συνδέσμους προς ειδοποιήσεις γενικά στον ιστότοπο ThetaHealing.com.

Γενικός

Αυτοί οι Όροι & Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Μοντάνα των ΗΠΑ και συμφωνείτε να υποβάλλεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πολιτείας της Μοντάνα και της Καλιφόρνια. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων και Υπηρεσιών κριθεί από το δικαστήριο ως άκυρο, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιονδήποτε νόμο ή νόμο περί του αντιθέτου, οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει ή σχετίζεται με το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο ThetaHealing.com ή τη χρήση του ιστότοπου ThetaHealing.com, πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτος αφότου προέκυψε τέτοιος ισχυρισμός ή αιτία αγωγής.

Αλλαγές στους Όρους

Η THinK διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους Όρους βάσει των οποίων προσφέρεται το www.thetahealing.com. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Το THinK σας ενθαρρύνει να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους για να είστε ενημερωμένοι για τις ενημερώσεις μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το ThinK καλωσορίζει τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με τους Όρους:

ThetaHealing Institute of Knowledge
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 ΗΠΑ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@thetahealing.com
Τηλέφωνο: 406 206 3232

Σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2009