ThetaHealing Blog Postovi

Riječi mudrosti Vianne i porodice Stibal

Sve
Theta Blog

Oslobađanje ljutnje

Emocije i misaoni oblici mogu stvoriti emocionalne molekule koji postaju fizička esencija u tijelu. Efekat koji ovi molekuli imaju mogu imati a
Čitaj više