Pravila korištenja

MOLIM VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PRIJE KORIŠĆENJA WEB SAJTA. Korištenjem web stranice slažete se s ovim Uvjetima korištenja. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, ne smijete koristiti web stranicu. Osim toga, kada koristite bilo koju od naših trenutnih ili budućih usluga, također ćete biti podložni našim smjernicama, odredbama, uvjetima i ugovorima koji se primjenjuju na te usluge. Ako ovi Uslovi korišćenja nisu u skladu sa smernicama, uslovima i ugovorima koji se primenjuju na te usluge, ovi Uslovi korišćenja će imati kontrolu.

ThetaHealing.com stranica sadrži veze ka drugim web stranicama, web stranicama, uslugama i resursima kojima upravlja ThetaHealing.com i/ili drugim osobama, firmama ili entitetima sa kojima ThetaHealing.com ima poslovni odnos (svako u daljem tekstu "Site"). ThetaHealing.com nije odgovoran za sadržaj ili dostupnost bilo koje stranice koja nije u vlasništvu ili pod direktnom kontrolom ThetaHealing.com i ne podržava i nije odgovoran ni na koji način za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge ili druge materijale na ili dostupno na, sa ili preko takvih stranica. Vaše korištenje bilo koje stranice podliježe uvjetima korištenja, ako postoje, navedenim na takvoj web stranici. U slučaju da postoji bilo kakva nedosljednost, sukob ili neslaganje između ovdje sadržanih Uslova i usluga i Uslova i usluga web-stranice, Uslovi i usluge izloženi na stranici će upravljati i kontrolisati vašu upotrebu te stranice. Slažete se da ThetaHealing.com neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan ili u vezi s vašim korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge ili druge materijali na ili dostupni na, sa ili preko bilo koje takve stranice.

Uslovi i usluge

Kao uslov za korišćenje sajtova www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (u daljem tekstu „ThetaHealing. com") web-mjesto ili bilo koju od usluga, izjavljujete da nećete koristiti ThetaHealing.com web-mjesto ili bilo koju od njegovih usluga u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili na drugi način zabranjena ovim Uslovima i uslugama.

ThetaHealing.com zadržava pravo da s vremena na vreme promeni uslove i usluge, bez obaveštenja za korisnike sajta ThetaHealing.com ili njegovih usluga. ThetaHealing.com također zadržava pravo, u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, da izmijeni ili prekine, privremeno ili trajno, bilo koju od Usluga, sa ili bez najave. Slažete se da ThetaHealing.com neće biti odgovoran prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu promjenu ThetaHealing.com stranice, usluga ili ovih Uslova i usluga. Vi ste odgovorni za redovno pregledavanje ovih Uslova i usluga.

ThetaHealing.com je web stranica o tehnikama meditacije.

Ova stranica pruža informacije o ThetaHealing tehnici. To je samo za informativnu upotrebu. Možete tražiti ThetaHealing praktičare preko naše stranice. Imamo ThetaHealing knjige, CD-ove i DVD-e koje možete kupiti kako biste saznali više o ovoj tehnici.

Izjave na ovoj web stranici i seminaru nisu namijenjene dijagnosticiranju, liječenju, liječenju ili prevenciji bilo koje bolesti. Ove informacije se daju isključivo u informativne i obrazovne svrhe. Informacije na ovoj web stranici nikada se ne smiju smatrati medicinskim savjetom ili zamjenom za kompetentnu medicinsku njegu vašeg liječnika ili drugog zdravstvenog radnika.

elektronske komunikacije

Posjećivanje ThetaHealing.com ili slanje e-pošte na ThetaHealing.com predstavlja elektronsku komunikaciju. Pristajete na primanje elektroničkih komunikacija i slažete se da svi ugovori, obavještenja, otkrivanja i druga komunikacija koju vam dostavljamo elektronskim putem, putem e-pošte i na web stranici, zadovoljavaju sve zakonske zahtjeve da takva komunikacija bude u pisanoj formi.

ThetaHealing.com ne prikuplja svjesno, bilo online ili offline, lične podatke od osoba mlađih od trinaest godina. Ako ste mlađi od 18 godina, ThetaHealing.com možete koristiti samo uz dozvolu roditelja ili staratelja.

Usluge

ThetaHealing.com trenutno svojim korisnicima pruža određene usluge. Vi ste odgovorni za dobijanje pristupa Usluzi i taj pristup može uključivati naknade treće strane (kao što su provajderi Internet usluga ili naknade za emitovanje). Vi ste odgovorni za te naknade, uključujući i naknade povezane s prikazivanjem ili isporukom reklama. Osim toga, morate obezbijediti i biti odgovorni za svu opremu potrebnu za pristup Usluzi. Osim ako nije drugačije navedeno, sve promjene trenutnih ili budućih Usluga ThetaHealing.com, uključujući uvođenje ili puštanje novih usluga, reguliraju se ovim Uslovima i uslugama. Kolačiće koristimo iz sljedećih razloga: (i) da bismo identificirali ko ste i pristupili informacijama o vašem računu; (ii) da procijenimo veličinu i obrasce naše publike; (iii) kako bi se osiguralo da se od vas ne traži da se registrujete dvaput; (iv) da kontroliše koliko često posetioci vide slične oglase; (v) za praćenje preferencija i poboljšanje i ažuriranje naše web stranice; i (vi) za praćenje napretka i broja prijava u nekim od naših promocija i takmičenja.

Stranice profila praktičara (gdje je primjenjivo)

Stranice sa profilima se pružaju na ThetaHealing.com sajtu kao usluga licenciranim praktičarima i instruktorima, nakon završetka osnovnog DNK seminara. Profili se mogu nadograditi na mjesečni period usluge tokom kojeg su naknade za uslugu nepovratne. Nakon isteka vašeg početnog roka usluge, sve Usluge se mogu otkazati četrnaest (14) dana unaprijed za ThetaHealing.com u pisanoj formi ili putem e-pošte. Sve Usluge se mogu obnoviti za period jednak početnom roku usluge, pod uslovom da ThetaHealing.com primi uplatu bespovratne naknade za uslugu prije isteka roka vaše usluge, osim ako je ThetaHealing.com obavješten u pisanom obliku ili putem e-maila četrnaest (14) dana prije isteka neposredno prethodnog roka. ThetaHealing.com zadržava pravo da otkaže ili izmijeni bilo koju od svojih Usluga, a vi se slažete da ThetaHealing.com neće biti odgovoran prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju takvu promjenu Usluga. U slučaju da ne platite bilo koju uslugu koju pruža ThetaHealing.com, ThetaHealing.com zadržava pravo da otkaže vaš nalog i prosledi vaš nalog pravnom zastupniku ili agenciji za kreditiranje i naplatu kako bi se osiguralo plaćanje u celosti. Ako je vaš račun proslijeđen našem pravnom zastupniku ili agenciji za kreditiranje i naplatu, vi ćete biti odgovorni za sve iznose koji dugujete i dugujete za Usluge, kao i za sve i sve troškove i naknade povezane s navedenim naplatama, uključujući sve profesionalne naknade i troškovi.

Korisnici će sami upravljati svojim profilnim stranicama putem prijavljivanja i sistema za upravljanje sadržajem, i isključivo su odgovorni za informacije date na njima, od kojih će neke biti javno prikazane na ThetaHealing.com i drugim web stranicama. ThetaHealing.com ne preuzima nikakvu odgovornost za neželjeni ili neželjeni kontakt sa korisnicima, putem usluga ili informacija prikazanih na ovim stranicama profila ili drugim stranicama na ThetaHealing.com ili drugim web stranicama.

Nakon što korisnik otkaže stranicu profila ili ukine stranicu profila od strane ThetaHealing.com, sve plaćene naknade su nepovratne, uključujući postojeće stanje kredita i unaprijed plaćene naknade.

ThetaHealing.com će vam dodijeliti lozinku i ID računa kako biste mogli pristupiti određenim područjima web stranice i koristiti ih na osnovu sertifikacije. Za svakog korisnika koji koristi dodijeljenu lozinku i ID smatrat ćete da ste ovlastili pristup i korištenje web stranice, a ThetaHealing.com neće imati obavezu da istražuje autorizaciju ili izvor takvog pristupa ili korištenja. POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆETE IZMEĐU VAS I THETAHEALING.COM BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVAKI PRISTUP I KORIŠĆENJE WEB SAJTA OD BILO KOGA KOJI KORISTI LOZINKU I ID KOJI VAM NIJE DODJELI I NEMA DA VAM NIJE DODJELI ZAPRAVO OVLAŠĆEN OD VAS, UKLJUČUJUĆI SVE KOMUNIKACIJE I PRIJENOS I SVE OBAVEZE (UKLJUČUJUĆI FINANSIJSKE OBAVEZE ZA KUPOVINU PREKO WEB SAJTA) KOJE MOGU PROSTICATI TAKVIM PRISTUPOM ILI KORIŠĆENJEM.

Vi ste isključivo odgovorni za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti lozinke i ID-a koji su vam dodijeljeni. Odmah ćete obavijestiti Thetahealing.com o svakoj neovlaštenoj upotrebi dodijeljene lozinke ili ID-a, ili o bilo kojem drugom kršenju ili prijetnji kršenja sigurnosti web stranice za koju ste upoznati. Vi ćete biti odgovorni za sve aktivnosti koje se obavljaju pod vašom dodijeljenom lozinkom ili ID-om. Imate potpunu kontrolu nad tim da li se vaš račun javno prikazuje ili ne putem vašeg korisničkog imena i lozinke.

Sadržaj i informacije stranice

Iako nije namjerno, ThetaHealing.com stranica može uključivati informacije koje su netačne, nepotpune, nepouzdane ili zastarjele. ThetaHealing.com ne daje nikakve izjave ili garancije u vezi sa informacijama sadržanim na ThetaHealing.com sajtu i ne garantuje da su te informacije potpune, tačne, aktuelne ili pouzdane. ThetaHealing.com se odriče svake odgovornosti za bilo koju informaciju koja je nepotpuna, netačna, nepouzdana ili zastarjela. Bilo kakva referenca ili opis proizvoda, usluga ili publikacija unutar ThetaHealing.com stranice na stranici ThetaHealing.com neće se smatrati podrškom takvih proizvoda, usluga ili publikacija. ThetaHealing.com ne pruža pravne, finansijske, medicinske ili druge profesionalne ili lične usluge. Ako se zatraži pravni, finansijski, medicinski ili drugi profesionalni, lični ili stručni savjet ili druga pomoć, ove usluge treba dobiti od kvalifikovanog stručnjaka. ThetaHealing.com ne kontrolira informacije i drugi sadržaj koji postavljaju druge strane i, kao takav, ne jamči tačnost, integritet ili kvalitet takvog sadržaja. Razumijete da korištenjem ThetaHealing.com stranice i Usluga možete biti izloženi informacijama ili drugom sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. Ni pod kojim okolnostima ThetaHealing.com neće biti odgovoran ni na koji način za bilo koji takav sadržaj, uključujući bez ograničenja bilo kakve greške ili propuste u navedenom sadržaju, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat korištenja bilo koje objavljene informacije, e. - poslati poštom ili na drugi način prenijeti putem ThetaHealing.com stranice ili Usluga.

SLAŽETE SE DA SU INFORMACIJE SAdržane u THETAHEALING KNJIGAMA, TRAKAMA, SEMINARIMA, WEB SAJTU I DRUGIM MATERIJALIMA SAMO U INFORMATIVNE I OBRAZOVNE SVRHE. PRIHVATANJEM NA OVE USLOVE I ODREDBE, OVIM POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE KORISTITI OVE INFORMACIJE NA SOPSTVENI RIZIK.

Linkovi

ThetaHealing.com stranica sadrži veze ka drugim web stranicama, web stranicama, uslugama i resursima kojima upravlja ThetaHealing.com i/ili drugim osobama, firmama ili entitetima sa kojima ThetaHealing.com ima poslovni odnos (svako u daljem tekstu "Site"). ThetaHealing.com nije odgovoran za sadržaj ili dostupnost bilo koje stranice koja nije u vlasništvu ili pod direktnom kontrolom ThetaHealing.com i ne podržava i nije odgovoran ni na koji način za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge ili druge materijale na ili dostupno na, sa ili preko takvih stranica. Vaše korištenje bilo koje stranice podliježe uvjetima korištenja, ako postoje, navedenim na takvoj web stranici. U slučaju da postoji bilo kakva nedosljednost, sukob ili neslaganje između ovdje sadržanih Uslova i usluga i Uslova i usluga web-stranice, Uslovi i usluge izloženi na stranici će upravljati i kontrolisati vašu upotrebu te stranice. Slažete se da ThetaHealing.com neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan ili u vezi s vašim korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge ili druge materijali na ili dostupni na, sa ili preko bilo koje takve stranice.

Politika privatnosti

Podaci o registraciji korisnika i određeni drugi osobni i privatni podaci podliježu našoj politici privatnosti. Za više informacija pogledajte našu potpunu Politiku privatnosti.

Upotreba materijala

Sadržaj ThetaHealing.com stranice i usluga namijenjeni su isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovim ste ovlašteni da pregledate, kopirate, štampate i distribuirate materijale koji se nalaze na ovim web stranicama samo za ličnu, informativnu i nekomercijalnu upotrebu. NE smijete modificirati, preformatirati, prikazivati, prenositi, objavljivati, licencirati, kreirati izvedena djela iz, reproducirati, umnožavati, kopirati, prenositi, distribuirati, prodavati, preprodavati ili na drugi način iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe bilo koju informaciju, softver, proizvode ili usluge dobivene od ili dostupni putem ThetaHealing.com stranice i/ili Usluga. Ne smijete mijenjati ili mijenjati bilo koji od dokumenata ili grafika koji se pojavljuju na ThetaHealing.com. Ovim se slažete da, kada koristite ThetaHealing.com Stranicu ili Usluge, ne primate licencu ili bilo koja druga prava sa ThetaHealing.com Stranice, uključujući bilo koje intelektualno vlasništvo ili druga vlasnička prava ThetaHealing.com ili bilo koje treće strane s kojim je ThetaHealing.com povezan. Shvaćate da nemate nikakva prava na Usluge ili bilo koje drugo vlasništvo ThetaHealing.com osim kako je navedeno u ovim Uslovima i uslugama.

Za ThetaHealing praktičare i instruktore koji imaju licencu ThetaHealing instituta znanja i/ili Let's Think Unique, morate platiti naknadu za licencu da biste mogli koristiti ThetaHealing registrirane oznake na vašoj web stranici i slike autorskih prava na vizit kartama, itd. Možete nadograditi vaš nalog putem vašeg Thetahealing.com profila. Ove naknade su nepovratne.

Ponašanje članova.

Slažete se da ćete dati istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi u vezi sa vašim korištenjem ThetaHealing.com stranice i/ili Usluga. U slučaju da date bilo koju informaciju koja je neistinita, ili ako ThetaHealing.com ima opravdane razloge za sumnju da je bilo koja informacija koju pružite neistinita, ThetaHealing.com ima pravo odmah prekinuti vaše korištenje ThetaHealing.com stranice ili Usluga . Ako u bilo koje vrijeme vaša web stranica nije dostupna putem interneta, imamo pravo deaktivirati vaš ThetaHealing.com link. Kontaktirat ćemo vas putem e-pošte i zatražiti da obavijestite ThetaHealing.com kada vaša web stranica ponovo bude dostupna putem interneta. Shvaćate da su sve informacije i drugi materijali isključiva odgovornost strane od koje ili od koje takav sadržaj potiče. To znači da ste u potpunosti odgovorni za sav sadržaj koji postavljate, postavljate, e-mailom ili na drugi način prenosite putem ThetaHealing.com stranice ili putem bilo koje usluge. Izjavljujete i jamčite da imate zakonska prava na bilo koju informaciju koju učitavate, postavljate, šaljete e-poštom ili na drugi način prenosite, te da takvo postavljanje, postavljanje, slanje e-pošte ili drugi prijenos neće kršiti nijedan zakon ili prava bilo kojeg drugog osoba. Saglasni ste da nećete koristiti ThetaHealing.com stranicu ili Usluge za:

a. otpremati, objavljivati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemiravajući, mučan, klevetnički, vulgaran, opscen, klevetnički, koji zadire u tuđu privatnost, izaziva mržnju ili rasno, etnički ili na drugi način nepoželjan;

b. naneti štetu bilo kome, uključujući maloletne osobe, na bilo koji način;

c. lažno predstavljati bilo koju osobu ili entitet, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zvaničnika, vođu foruma, vodiča ili domaćina, ili lažno navesti ili na drugi način lažno predstavljati svoju povezanost sa osobom ili entitetom;

d. krivotvoriti zaglavlja ili na drugi način manipulirati identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo bilo kojeg Sadržaja koji se prenosi putem Usluge;

e. otpremati, postavljati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj za koji nemate pravo učiniti dostupnim prema bilo kojem zakonu ili prema ugovornim ili fiducijalnim odnosima (kao što su povlaštene informacije, vlasničke i povjerljive informacije koje ste saznali ili otkrili kao dio radnog odnosa ili prema ugovorima o tajnosti podataka);

f. otpremati, postavljati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji Sadržaj koji krši bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava ili druga vlasnička prava ("Prava") bilo koje strane;

g. otpremati, postavljati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koje neželjeno ili neovlašteno oglašavanje, promotivni materijal, "neželjena pošta", "neželjena pošta", "lančana pisma", "piramidalne šeme" ili bilo koji drugi oblik pozivanja, osim u tim područjima (kao što su trgovačke sobe) koje su određene za tu svrhu;

h. otpremati, slati, slati e-poštom, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe dizajnirane da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme;

i. ometaju normalan tok dijaloga, uzrokuju da se ekran „pomiče“ brže nego što su drugi korisnici Usluge u stanju da kucaju ili na drugi način djeluju na način koji negativno utiče na sposobnost drugih korisnika da se uključe u razmjenu u realnom vremenu;

j. namjerno ili nenamjerno krše bilo koji primjenjiv lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon, uključujući, ali ne ograničavajući se na, propise koje je objavila Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD-a, sva pravila bilo koje nacionalne ili druge berze vrijednosnih papira, uključujući, bez ograničenja, New York Berza, Američka berza ili NASDAQ, i svi propisi koji imaju snagu zakona;

k. namjerno ili nenamjerno krše bilo koji primjenjiv lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon, uključujući, ali ne ograničavajući se na, propise koje je objavila Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD-a, sva pravila bilo koje nacionalne ili druge berze vrijednosnih papira, uključujući, bez ograničenja, New York Berza, Američka berza ili NASDAQ, i svi propisi koji imaju snagu zakona;

l. "vrebati" ili na drugi način uznemiravati drugog; ili

m. prikupljaju ili pohranjuju lične podatke o drugim korisnicima.

Prihvaćate da ThetaHealing.com ne pregleda sadržaj unaprijed, ali da će ThetaHealing.com i njegovi imenovani imati pravo da odbiju ili uklone bilo koji sadržaj koji je dostupan putem ThetaHealing.com stranice ili Usluga. ThetaHealing.com i njegovi imenovani imaju pravo da uklone bilo koji sadržaj koji krši ove Uslove i usluge ili je, prema vlastitom nahođenju ThetaHealing.com, na neki drugi način nepoželjan. Slažete se da snosite sve rizike povezane s korištenjem bilo kojeg sadržaja, uključujući svako oslanjanje na točnost, potpunost ili korisnost takvog sadržaja. Prihvaćate i slažete se da ThetaHealing.com može sačuvati sadržaj i također može otkriti sadržaj ako to zahtijeva zakon ili u dobroj vjeri da je takvo očuvanje ili otkrivanje razumno potrebno da: (a) bude u skladu sa pravnim procesom ili zahtjevom vlade; (b) sprovoditi ove Uslove i usluge; (c) odgovarati na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih strana; ili (d) zaštiti prava, imovinu ili ličnu sigurnost ThetaHealing.com, korisnika ThetaHealing.com stranice i usluga i/ili javnosti.

Raskid

ThetaHealing.com zadržava pravo da otkaže vaš pristup ThetaHealing.com sajtu i bilo kojoj od Usluga, u bilo koje vreme i bez prethodne najave. ThetaHealing.com također može ukloniti bilo koji sadržaj koji objavite, te otkazati ili izmijeniti bilo koju od usluga koje pruža, bez prethodne obavijesti. Slažete se da ThetaHealing.com neće biti odgovoran prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvo otkazivanje ili pristup ThetaHealing.com stranici i njenim uslugama. U slučaju da ThetaHealing.com ukine pristup ThetaHealing.com web-mjestu i njegovim uslugama, sve naknade, unaprijed plaćene naknade i kredit koji je platio korisnik su nepovratni

Odricanje od odgovornosti Vi izričito razumijete i slažete se da:

a. VAŠE KORIŠĆENJE USLUGE JE NA VAŠ VLASTITI RIZIK. USLUGA SE PRUŽA NA OSNOVU "KAKO JESTE" I "KAKO DOSTUPNO". THETAHEALING.COM IZRIČITO SE ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRODAJNOSTI, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU ODREĐENU SVRHU.

b. THETAHEALING.COM NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE DA ĆE (i) USLUGA ZADOVOLJATI VAŠE ZAHTJEVE, (ii) USLUGA BITI NEPREKIDANA, PRAVOvremena, SIGURNA ILI BEZ GREŠKA, (iii) REZULTATE KOJI SE MOŽE DOBITI BIĆE TAČAN ILI POUZDAN, (iv) KVALITET BILO KOJIH PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA ILI DRUGOG MATERIJALA KOJI STE KUPILI ILI KOJI STE DOBILI PREKO USLUGE ĆE ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA, I (V) DA BI BILO KAKO BILO GREŠKA.

c. SVAKI MATERIJAL KOJI SE PREUZET ILI DRUGIM DOBIJENI KORIŠĆENJEM SERVISA RADI SE PREMA VAŠEM ODLUČIVANJU I RIZIKU I DA ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NA VAŠEM RAČUNARU NA VAŠEM RAČUNARU OPET BILO KAKVOG TAKVOG MATERIJALA.

d. NIKAKAV SAVJET NI INFORMACIJA, BILO USMENA ILI PISANA, KOJE STE DOBILI OD THETAHEALING.COM PREKO SERVISA ILI OD NJEGA NEĆE STVARATI NIKAKVU GARANCIJU KOJA KOJA NISU IZRIČITO NAVEDENA U USLOVIMA USLUGE.

Ograničenje odgovornosti

IZRIČITO RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA THETAHEALING.COM NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI PRIMJERNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJU SE NA, NA PODACI ILI DRUGI NEMATERIJALNI GUBICI ( ČAK I AKO JE THETAHEALING.COM OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA, KOJI JE REZULTAT IZ: (i) KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGE; (ii) TROŠKOVI NABAVKE ZAMJENSKE ROBE I USLUGA KOJE PROIZLAZE IZ BILO KAKVE DOBRE, PODATAKA, INFORMACIJE ILI USLUGA KUPLJENIH ILI DOBIJENIH ILI PRIMLJENIH PORUKA ILI TRANSAKCIJA KOJIH UKLJUČENE U USLUGE ILI OD NJEGA; (iii) NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI PROMENA VAŠIH PRENOSA ILI PODATAKA; (iv) IZJAVE ILI PONAŠANJE BILO KOJE TREĆE STRANE NA USLUGE; ILI (v) BILO KOJE DRUGO PITANJE KOJE SE ODNOSI NA USLUGU.

Obeštećenje

d. NIKAKAV SAVJET NI INFORMACIJA, BILO USMENA ILI PISANA, KOJE STE DOBILI OD THETAHEALING.COM PREKO SERVISA ILI OD NJEGA NEĆE STVARATI NIKAKVU GARANCIJU KOJA KOJA NISU IZRIČITO NAVEDENA U USLOVIMA USLUGE.

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i zadržati ThetaHealing.com, i njegove podružnice, filijale, nosioce licenci, davaoce licenci, službenike, agente, ko-brendere ili druge partnere, advokate i zaposlene, bez štete od bilo kakvog potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne naknade advokata , napravljen od strane bilo koje treće strane zbog ili proizašlih iz Sadržaja koji šaljete, postavljate, prenosite ili činite dostupnim putem Usluge, vašeg korištenja Usluge, vaše veze s Uslugom, vašeg kršenja Uslova korištenja ili vašeg kršenja bilo kakvih tuđih prava.

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i zadržati Thetahealing.com i njegove podružnice, filijale, nosioce licenci, davaoce licenci, službenike, agente, ko-brendere ili druge partnere, advokate i zaposlene, bez štete od bilo kakvog potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne naknade advokata, od bilo kojeg i svih potraživanja koje proizlaze iz ili su povezane s bilo kojom informacijom sadržanom na web stranici Thetahealing.com, knjigama, reklamnim materijalima, materijalima za predavanja, informacijama u vezi s tim ili koje su vam prenijeli drugi ThetaHealing praktičari i članovi ili informacije koje možete pročitati na internet ili primati od trećih strana, bilo istinito ili neistinito.

Slažete se da je vaš jedini pravni lijek za bilo koje i sve tužbe koje proizlaze iz ili se odnose na informacije sadržane na ThetaHealing.com web stranici, knjigama, seminarima, reklamnim materijalima, materijalima za predavanja i/ili bilo koje informacije povezane s njima koje možete čuti, pročitati ili vidi od bilo koje treće strane (bilo da je istinita ili neistinita) biće povraćaj vaših članarina i svih seminara koje ste primili i platili direktno od ThetaHealing.com ili Let's Think Unique. Nikakvi drugi pravni lijekovi ili štete neće se moći nadoknaditi ili potraživati na bilo koji način.

Prihvaćate i slažete se da bilo koja i sve kompanije povezane sa www.ThetaHealing.com (uključujući bez ograničenja Let's Think Unique i Theta Healing Institute of Knowledge) nisu odgovorne za isplatu bilo kakvog povrata novca od strane bilo kojeg licenciranog člana za seminare ili časove koje ste pohađali direktno od tih trećih lica. Slažete se da vaš jedini pravni lijek protiv bilo kojeg od licenciranih članova podliježe politici povrata novca svakog pojedinačnog člana i lokalnim, državnim ili saveznim zakonima gdje taj član prakticira.

Prihvaćate i slažete se da je Viannina lična priča o iscjeljenju njenog tijela, uma i duha njeno lično iskustvo i priča. Prihvaćate i slažete se da ćete istraživati ThetaHealing tehniku po vlastitoj volji i na vlastiti rizik i da se nećete oslanjati samo na Vianninu priču prilikom odlučivanja da slijedite ThetaHealing tehniku. To je jednostavno vodič i tehnika meditacije koju možete koristiti ili ne koristiti u bilo kojem trenutku.

Potvrđujete i slažete se da ste isključivo odgovorni za efikasnost ThetaHealing tehnike primenjene na vaše telo, um i duh i da vam nisu date nikakve garancije ili izjave u vezi sa ovom Tehnikom. To je jednostavno obrazovni vodič i tehnika za samousavršavanje i nije zamjena za bilo kakve medicinske ili zdravstvene odluke ili metode.

Prihvaćate i slažete se da ćete sami donositi odluke o tome s kojim ThetaHealing učiteljem, članom ili praktičarom ćete se prijaviti i da ćete istražiti tog učitelja, člana ili praktičara na vlastiti rizik. Potvrđujete i slažete se da ćete imati obavezu da prijavite sve nedoumice koje imate sa bilo kojim od ThetaHealing licenciranih nastavnika, praktičara i/ili članova kako je ovde navedeno. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Obavještenja o autorskim pravima i žigovima

Sav sadržaj na ovim web stranicama je autorsko pravo © 2009 ThetaHealing.com. Sva prava zadržana. ThetaHealing.com je registrovani zaštitni znak ThetaHealing.com. Svi ostali znakovi koji se pojavljuju na web stranici ThetaHealing.com pripadaju ThetaHealing.com i zaštićeni su američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i žigovima. Strogo je zabranjena svaka upotreba bilo kojeg od znakova koji se pojavljuju na web stranici ThetaHealing.com bez izričite pismene dozvole ThetaHealing.com.

Obavještenja

Obavještenja vam se mogu slati putem e-pošte ili običnom poštom. Vaša obavještenja za ThetaHealing.com također se mogu slati putem e-pošte ili običnom poštom. ThetaHealing.com može (ali nije u obavezi) da daje obaveštenja o promenama Uslova i usluga ili drugim pitanjima tako što će prikazivati obaveštenja ili veze do obaveštenja uopšte na ThetaHealing.com sajtu.

Generale

Ovi Uslovi i usluge će se uređivati i tumačiti u skladu sa zakonima Montane, SAD, a vi se slažete da ćete se podvrgnuti ličnoj nadležnosti sudova u državi Montana i Kalifornija. U slučaju da bilo koji dio ovih Uslova i usluga sud smatra nevažećim, preostale odredbe će ostati na punoj snazi. Slažete se da, bez obzira na bilo koji statut ili zakon koji je u suprotnosti, bilo koji zahtjev ili razlog za tužbu koji proizilazi iz ili je u vezi sa sadržajem sadržanim na ThetaHealing.com web-mjestu, ili korištenjem stranice ThetaHealing.com, mora biti podnesen u roku od jednog godine nakon što je nastao takav zahtjev ili razlog za tužbu.

Promjene uslova

THINK zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da promeni Uslove pod kojima se nudi www.thetahealing.com. Najnovija verzija Uslova će zamijeniti sve prethodne verzije. THInK vas podstiče da povremeno pregledate Uslove kako biste bili informisani o našim ažuriranjima.

Kontaktiraj nas

THINK pozdravlja vaša pitanja ili komentare u vezi sa Uslovima:

ThetaHealing institut znanja
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 SAD
Adresa e-pošte: info@thetahealing.com
Broj telefona: 406 206 3232

Na snazi od 1. januara 2009