Video và nội dung tải xuống

Xem clip hội thảo, phỏng vấn miễn phí và nhận các bản tải xuống đầy cảm hứng 

Video & Tải xuống

7 Cõi Thiền Hiện Hữu

Trong Video này Vianna Stibal, Người sáng lập kỹ thuật ThetaHealing sẽ hướng dẫn bạn thiền định để đưa bạn đến Bảy Bình diện Tồn tại-The
Đọc thêm
Video & Tải xuống

Hãy chơi

Trong video này, Vianna Stibal, người sáng lập ThetaHealing, nói về những thay đổi và bổ sung đối với phương thức và giảng dạy kể từ năm 2015 và mời khán giả
Đọc thêm
Video & Tải xuống

Khám phá ThetaHealing

Vianna Stibal mô tả cách ThetaHealing có thể biến đổi cuộc sống của bạn thông qua việc kết nối với Đấng Tạo Hóa, Nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là một phần của một Năng lượng di chuyển xuyên suốt
Đọc thêm