Báo chí truyền thông

Theo kịp ThetaHealing được giới thiệu trong các bài báo và báo chí.

Báo chí truyền thông

Sức khỏe tự nhiên

“ThetaHealing là một liệu pháp chữa lành cảm xúc mạnh mẽ, tập trung vào việc phá vỡ và giải phóng các quá trình suy nghĩ tiêu cực cũng như sự gắn bó với các sự kiện đau thương. Nó là sự kết hợp của
Đọc thêm
Riêng: Book – Advanced ThetaHealing

Cuốn sách ThetaHealing nâng cao mang đến cho người đọc hướng dẫn chuyên sâu về Cảm giác, Niềm tin và Công việc Đào bới. Ngoài ra còn có những hiểu biết bổ sung về Bình diện tồn tại và Niềm tin về sự tiến hóa về thể chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh.