Chính sách hủy và hoàn tiền hội thảo

THInK có quyền hủy chương trình bất kỳ lúc nào. Nếu THInK hủy chương trình, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ phí hội thảo. Nếu THInK lên lịch lại/hoãn một chương trình, khoản thanh toán của bạn sẽ được chuyển sang ngày đã lên lịch mới.

Đặt cọc/Phí đăng ký:

Tất cả phí đặt cọc/phí đăng ký đều không được hoàn lại nhưng có thể được chuyển sang buổi hội thảo khác với THInK.

Hoàn tiền:

Có sẵn đối với các hội thảo được thanh toán đầy đủ (trừ tiền đặt cọc/phí đăng ký) tối đa tám ngày trước khi hội thảo của bạn bắt đầu.

Khoản tín dụng không hoàn lại cho hội thảo THInK trong tương lai sẽ được cấp nếu bạn đưa ra thông báo từ bảy đến một ngày trước chương trình của mình. Tín dụng có thể được áp dụng cho bất kỳ chương trình THInK nào trong một năm sau ngày hủy.

Không có khoản tín dụng hoặc hoàn tiền nào nếu bạn hủy vào ngày đến; nếu bạn không xuất hiện; hoặc nếu bạn rời khỏi sự kiện sớm vì bất kỳ lý do gì. Sẽ không hoàn lại tiền nếu bạn tham dự một chương trình và không hài lòng với cách trình bày hoặc nội dung của nó.

Bảo hiểm du lịch:

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý du lịch của mình để mua bảo hiểm du lịch trong trường hợp bạn cần hủy hoặc thay đổi kế hoạch du lịch của mình.

Kế hoạch thanh toán:

THInK cung cấp tùy chọn kế hoạch thanh toán cho một số hội thảo của chúng tôi. Tất cả các kế hoạch thanh toán phải được phê duyệt hoặc đăng ký và hoàn thành trước khi bắt đầu hội thảo. Nếu gói thanh toán chưa được thanh toán, THInK có quyền xóa chứng nhận cho đến khi thanh toán đầy đủ số dư.

Chứng nhận TRỰC TUYẾN:

Nếu bạn có thỏa thuận Cấp phép hiện tại để đủ điều kiện nhận chứng nhận Trực tuyến thì tất cả các giao dịch mua bán chứng nhận trực tuyến đều là cuối cùng. Quá trình chứng nhận trực tuyến mất khoảng 7-10 ngày làm việc. Bạn sẽ nhận được hợp đồng mới để hoàn thành, các hướng dẫn, tài khoản zoom và tài khoản được nâng cấp trên www.thetahealing.com Nếu giấy phép THInK của bạn hết hạn, bạn sẽ không nhận được quyền truy cập vào các chứng chỉ trực tuyến và bạn sẽ được hoàn lại tiền.

Đặt hàng và Chính sách hoàn tiền của sản phẩm ThetaHealing

Thetahealing.com
29048 Broken Leg Rd, Bigfork, MT 59911
(406) 206 3232
Tất cả các đơn đặt hàng được xử lý trên thetahealing.com đều được xử lý thông qua Rolling Thunder Publishing.
Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được xử lý và vận chuyển trong vòng 1-2 ngày làm việc nếu sản phẩm còn hàng.
Tất cả doanh số là cuối cùng.
Nếu sản phẩm được giao đến bị hỏng hoặc CD/DVD không phát, bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được thay thế. Chúng tôi sẽ yêu cầu hàng hóa được trả lại trong phong bì trả lại được cung cấp.