DNA cơ bản ThetaHealing

Đây là nơi hành trình ThetaHealing của bạn bắt đầu. Đây là buổi hội thảo đầu tiên được tổ chức để trở thành một Học viên được Chứng nhận…

DNA cơ bản là khóa học đầu tiên chứng nhận bạn là Học viên ThetaHealing. Khóa học giới thiệu các kỹ thuật ThetaHealing, sức mạnh của suy nghĩ của chúng ta và tập trung vào sự hiểu biết rằng tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau.

Chúng ta sẽ khám phá các kỹ thuật cho phép bạn thay đổi mô hình cuộc sống được hình thành bởi niềm tin cốt lõi, di truyền, lịch sử và tâm hồn, do bản thân tự gây ra hoặc do áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi tin rằng bạn thừa hưởng niềm tin và cảm xúc từ tổ tiên của mình. Ở cấp độ này, chúng tôi gọi là cấp độ di truyền; những người tham dự trải nghiệm sự mở đầu cho Tình yêu Vô điều kiện của Đấng Tạo Hóa.

Bạn sẽ học cách xác định niềm tin của chính mình và thực hành lôi kéo chúng cho những người khác tham gia khóa học. Cách thực hành này có thể nhanh chóng bộc lộ hệ thống niềm tin, chỉ cho cơ thể cách thay thế những niềm tin hoặc cảm xúc hạn chế bằng những niềm tin tích cực.

Hội thảo này có thể được thực hiện TRỰC TIẾP với Giảng viên được chứng nhận hoặc TRỰC TUYẾN với Giảng viên trực tuyến được chứng nhận.

ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU: KHÔNG

Khóa học này bao gồm:
  • ThetaHealing Basic DNA Book
  • ThetaHealing Basic DNA Manual
  • Basic DNA Practitioner Certification at Completion of Seminar
Tìm kiếm kết quả cho:

Bộ lọc tìm kiếm

ĐẾN