Tôi thực sự yêu thích những gì ThetaHealing đã giúp tôi tạo ra trong cuộc sống

“Tôi được huấn luyện viên kinh doanh của mình giới thiệu về ThetaHealing vào năm 2015. Điều khiến tôi ngạc nhiên với kỹ thuật này không chỉ là cảm giác kết nối sâu sắc mà tôi đã trải nghiệm ngay lập tức mà còn là sự dễ dàng mà chúng tôi có thể nhanh chóng chuyển những niềm tin hạn chế sang những niềm tin mở rộng hơn. Mọi thứ về kỹ thuật ThetaHealing đều mang tính trực quan sâu sắc đối với tôi và dễ dàng áp dụng cho bất kỳ ai.

Tôi trở thành Học viên ThetaHealing vào năm 2017 khi tôi chuyển hoạt động kinh doanh của mình từ bán hàng y tế sang mô hình đào tạo, phát triển và huấn luyện vì tôi tin rằng ThetaHealing là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất mà tôi đã trải qua để thoát khỏi giới hạn và hướng tới một trải nghiệm mở rộng hơn nhiều, và tôi đã quyết tâm sử dụng nó với khách hàng của mình. Ngay lập tức, tôi bắt đầu làm việc và giảng dạy các nhóm và nhóm lớn hơn, đồng thời chọn trở thành người hướng dẫn để có thể giới thiệu kỹ thuật này cho nhiều khán giả hơn. Tôi thực sự yêu thích những gì ThetaHealing đã giúp tôi tạo ra trong cuộc sống của mình cũng như cuộc sống của khách hàng và học viên của tôi. Tôi vô cùng hài lòng và vui mừng khi giúp người khác học và thực hành kỹ thuật ThetaHealing, đồng thời sự phát triển cá nhân, nghề nghiệp và tinh thần mà tôi đã trải qua trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thực sự là điều kỳ diệu.  

Bây giờ tôi cũng cam kết sâu sắc trong việc giúp đỡ những người chọn nó trở thành những học viên và người hướng dẫn xuất sắc để họ có thể thành công và giúp đỡ những người khác. Tôi học được điều gì đó mới mẻ mỗi khi có cơ hội làm việc với Vianna và gia đình cô ấy cũng như những người hướng dẫn và học viên đồng nghiệp của tôi. Tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người tại ThetaHealing vì đã tiếp tục phát triển và chia sẻ điều gì đó giúp ích sâu sắc cho mọi người trên toàn thế giới.”

— Marla Ford Ballard

ThetaHealing Master và Chứng chỉ Khoa học – Hoa Kỳ

Introduction to ThetaHealing Book

Khám phá hiện tượng ThetaHealing trên toàn thế giới và cách nó có thể giúp bạn đạt được sự chữa lành mang tính chuyển hóa trong phiên bản sửa đổi và cập nhật này của hướng dẫn chính xác của Vianna Stibal.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Chia sẻ bài viết này

Những bài viết liên quan