Tạo ra thực tế của riêng bạn - Giới thiệu về ThetaHealing

 

Một trong những kỹ thuật thiền mạnh mẽ nhất do Vianna Stibal thiết kế, sử dụng kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả để hướng dẫn bạn đến bình diện thứ 7. Trong phần giới thiệu ThetaHealing này, Tạo ra thực tế của riêng bạn, bạn sẽ tìm hiểu một số lợi ích của cách ThetaHealing có thể giúp bạn về mặt tinh thần, tinh thần, cảm xúc và thể chất. 
Một số chủ đề được thảo luận là

  • Lộ trình đến với Người tạo ra tất cả những gì hiện có.
  • 7 Cõi Hiện Hữu.
  • Niềm tin đến từ đâu.
  • Biểu hiện.
  • Bạn tâm giao. 

Tìm hiểu thêm về ThetaHealing®️ kỹ thuật mà mọi người đang nói đến và hãy bắt đầu hành trình ThetaHealing của bạn ngay hôm nay!

What's Next

Now that you’ve successfully completed the Create Your Own Reality program, what’s the next step on your journey? Our collection of books can serve as invaluable resources to further support you in your personal growth and development.

If you’re filled with a desire to expand your knowledge and contribute to your own healing journey as well as assist others in shaping their own realities, consider becoming a certified ThetaHealing Practitioner. After completing the Basic DNA course, you’ll receive your official license, and from that point forward, you can use this powerful skillset to transform your life, establish your own business, and manifest the reality you’ve always envisioned.

Introduction to ThetaHealing Book

Khám phá hiện tượng ThetaHealing trên toàn thế giới và cách nó có thể giúp bạn đạt được sự chữa lành mang tính chuyển hóa trong phiên bản sửa đổi và cập nhật này của hướng dẫn chính xác của Vianna Stibal.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Chia sẻ bài viết này

Những bài viết liên quan

Blog có cổng

Đấng Tạo Hóa là gì?

Sức mạnh tối thượng và sự thật thuần khiết là Đấng Tạo Hóa của Vạn Vật Hiện Hữu, và nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Đó là Alpha và Omega của
Đọc thêm