7 Cõi Thiền Hiện Hữu

Trong Video này, Vianna Stibal, Người sáng lập kỹ thuật ThetaHealing sẽ hướng dẫn bạn thiền định, đưa bạn đến Bảy bình diện tồn tại-Người tạo ra tất cả những gì tồn tại.

Đây là Thiền chính thức do ThetaHealing mang đến cho bạn. Video này mang tính thông tin, hữu ích và là một trải nghiệm đáng xem. ThetaHealing không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên hoặc sự chăm sóc của bác sĩ.

Introduction to ThetaHealing Book

Khám phá hiện tượng ThetaHealing trên toàn thế giới và cách nó có thể giúp bạn đạt được sự chữa lành mang tính chuyển hóa trong phiên bản sửa đổi và cập nhật này của hướng dẫn chính xác của Vianna Stibal.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Chia sẻ bài viết này

Những bài viết liên quan

Video & Tải xuống

Hãy chơi

Trong video này, Vianna Stibal, người sáng lập ThetaHealing, nói về những thay đổi và bổ sung đối với phương thức và giảng dạy kể từ năm 2015 và mời khán giả
Đọc thêm
Video & Tải xuống

Khám phá ThetaHealing

Vianna Stibal mô tả cách ThetaHealing có thể biến đổi cuộc sống của bạn thông qua việc kết nối với Đấng Tạo Hóa, Nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là một phần của một Năng lượng di chuyển xuyên suốt
Đọc thêm