Tinh thần đồng cảm | Sức mạnh của sự biểu hiện

“Stepping inside the door of Vianna and Guy Stibal’s beautiful home, close to the Glacier National Park in Montana, is like entering an ancient temple. The crystals, gemstones, sacred objects, and artworks representing many of the world’s spiritual and religious traditions have helped to create a powerful base for the extraordinary founder of ThetaHealing.” Kindred Spirit

Đọc tất cả mục ở đây

Introduction to ThetaHealing Book

Khám phá hiện tượng ThetaHealing trên toàn thế giới và cách nó có thể giúp bạn đạt được sự chữa lành mang tính chuyển hóa trong phiên bản sửa đổi và cập nhật này của hướng dẫn chính xác của Vianna Stibal.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Chia sẻ bài viết này

Những bài viết liên quan

Báo chí truyền thông

Sức khỏe tự nhiên

“ThetaHealing là một liệu pháp chữa lành cảm xúc mạnh mẽ, tập trung vào việc phá vỡ và giải phóng các quá trình suy nghĩ tiêu cực cũng như sự gắn bó với các sự kiện đau thương. Nó là sự kết hợp của
Đọc thêm