Nature & Health | The power of belief

Introduction to ThetaHealing Book

Khám phá hiện tượng ThetaHealing trên toàn thế giới và cách nó có thể giúp bạn đạt được sự chữa lành mang tính chuyển hóa trong phiên bản sửa đổi và cập nhật này của hướng dẫn chính xác của Vianna Stibal.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Chia sẻ bài viết này

Những bài viết liên quan

Báo chí truyền thông

Sức khỏe tự nhiên

“ThetaHealing là một liệu pháp chữa lành cảm xúc mạnh mẽ, tập trung vào việc phá vỡ và giải phóng các quá trình suy nghĩ tiêu cực cũng như sự gắn bó với các sự kiện đau thương. Nó là sự kết hợp của
Đọc thêm