ThetaHealing Basic DNA

This is where your ThetaHealing journey begins. This is the first seminar to take to become a Certified Practitioner…

Basic DNA är den första kursen som certifierar dig som ThetaHealing Practitioner. Kursen introducerar ThetaHealing-tekniker och fokuserar på att aktivera de 12 DNA-strängarna i varje deltagare.

Vi kommer att utforska tekniker som gör att du kan förändra livsmönster som hålls på plats av kärnan, genetiska, historiska och själsföreställningar, antingen självförvållade eller externt påtvingade. Vi tror att du ärver övertygelser och känslor från dina förfäder. På denna nivå kallar vi den genetiska nivån; deltagare upplever en öppning till Skaparens ovillkorliga kärlek.

Du kommer att lära dig att identifiera dina egna övertygelser och träna på att dra dem åt andra som går kursen. Denna praxis kan snabbt avslöja trossystem, visa kroppen hur man kan ersätta begränsande övertygelser eller känslor med positiva.

This Course Includes:
  • ThetaHealing® bok
  • ThetaHealing® manual

Search Seminars Near

My Location In:
United States
OR
Search results for:

Filter

to