Theta Brainwave State

Anslut till Skaparen i Theta-tillståndet och ändra din verklighet direkt.

ThetaHealing är en meditationsteknik som vi tror skapar fysisk, psykologisk och andlig healing med hjälp av Theta-hjärnvågen. Medan vi befinner oss i ett rent Theta-sinnestillstånd, kan vi ansluta till Skaparen av Allt Som Är och skapa manifestationer direkt.

Theta hjärnvågor styr den del av vårt sinne som ligger mellan det medvetna och det omedvetna, där minnen och känslor lagras och föreställningar och beteenden bildas. Thetavågor är alltid kreativa, präglade av känslor av inspiration och andlighet. Vi tror att detta mentala tillstånd tillåter oss att omprogrammera våra sinnen till att rensa begränsande övertygelser och tänka positivt.

Theta hjärnvågor styr den del av vårt sinne som ligger mellan det medvetna och det omedvetna, där minnen och känslor lagras och föreställningar och beteenden bildas. Thetavågor är alltid kreativa, präglade av känslor av inspiration och andlighet. Vi tror att detta mentala tillstånd tillåter oss att omprogrammera våra sinnen till att rensa begränsande övertygelser och tänka positivt.

För att förstå Theta-hjärnvågstillståndet är det bra att veta vilken roll hjärnvågor spelar i våra dagliga aktiviteter.

Allt du gör eller säger regleras av frekvensen, eller hastigheten, av hjärnvågor. Till exempel, när du knappt är vaken på morgonen och inte är aktiv, rör sig dina hjärnvågor med en långsam frekvens. Å andra sidan, när du är i hög beredskap och intensivt fokuserad, rör sig dina hjärnvågor med en snabbare frekvens. Denna frekvens mäts i cykler per sekund, eller Hertz (Hz).

Vad är hjärnvågor?

Grupper av specialiserade celler i hjärnan, kallade neuroner, kommunicerar med varandra genom elektriska impulser. De rytmer som dessa impulser skapar är hjärnvågor. Vi kan upptäcka hjärnvågor genom ett elektroencefalografitest, eller EEG.

Vad är hjärnvågstillstånd?

Hjärnvågstillstånd är de mönster av hjärnvågorna som indikerar olika aktivitetsnivåer i hjärnan. Hjärnvågor är i konstant rörelse; hjärnan producerar konsekventa vågor vid alla frekvenser. Det finns fem hjärnvågstillstånd: Gamma, Beta, Alpha, Theta och Delta. Vianna tror att hjärntillståndet Gamma-Theta är gynnsamt för miraklet med omedelbar läkning.

Gammatillståndet har en frekvens över 30 cykler per sekund. Gamma är det tillstånd som är involverat i högre hjärnaktivitet inklusive perception och medvetande.
Exempel: mycket alert, intensivt fokuserad, lärande
Beta-tillståndet har en frekvens på 14–28 cykler per sekund. Beta är det tillstånd där du är aktiv och alert.
Exempel: tala, lyssna, fatta beslut
Alfatillståndet har en frekvens på 7–14 cykler per sekund. Alfa är tillståndet där du är avslappnad, klarsynt och avskild.
Exempel: dagdrömma, vila, zonering ut
Theta-tillståndet har en frekvens på 4–7 cykler per sekund. Theta är tillståndet av mycket djup avslappning.
Exempel: hypnos, REM-sömn, djup meditation
Deltatillståndet har en frekvens på 0–4 cykler per sekund. Delta är tillståndet när du är i en djup sömn.
Exempel: drömlös sömn, medvetslöshet, trance

Vilka är några fördelar med Theta-staten?

  • Lindra stress och främja en varaktig och avsevärd minskning av ångest
  • Underlätta djup fysisk avslappning och mental klarhet
  • Öka verbal förmåga och prestation
  • Synkronisera de två hjärnhalvorna mer effektivt
  • Koppla ihop ditt medvetna och undermedvetna sinne
  • Öka fantasin och kreativt tänkande
  • Minska smärta, främja eufori och stimulera frisättningen av endorfiner
Sätt att komma igång med ThetaHealing
book a session

Boka en session

Vi har ThetaHealing-utövare och instruktörer i över 180 länder. Hitta en nära dig.

Ta ett seminarium

Börja din resa genom att lära dig ThetaHealing-tekniken online eller personligen.

Dyk djupare

Lär dig mer genom Viannas böcker (tillgängliga på 25 språk), meditationer och livewebinarier.

Become a ThetaHealer

Bli ThetaHealer®

Fördjupa dina kunskaper och ta din ThetaHealing-övning till nästa nivå.