Pogoji uporabe

PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE STRANI POZORNO PREBERETE TE POGOJE UPORABE. Z uporabo spletnega mesta se strinjate s temi pogoji uporabe. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, spletnega mesta ne smete uporabljati. Poleg tega, ko uporabljate katero koli od naših trenutnih ali prihodnjih storitev, za vas veljajo tudi naše smernice, določila, pogoji in pogodbe, ki veljajo za te storitve. Če ti pogoji uporabe niso v skladu s smernicami, pogoji in dogovori, ki veljajo za te storitve, imajo prednost ti pogoji uporabe.

Spletno mesto ThetaHealing.com vsebuje povezave do drugih spletnih mest, spletnih strani, storitev in virov, ki jih upravlja ThetaHealing.com in/ali druge osebe, podjetja ali subjekti, s katerimi ima ThetaHealing.com poslovno razmerje (vsako v nadaljevanju imenovano kot "Spletno mesto"). ThetaHealing.com ni odgovoren za vsebino ali razpoložljivost katerega koli mesta, ki ni v lasti ali neposrednem nadzoru ThetaHealing.com, in ne podpira in ni na noben način odgovoren za kakršno koli vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druga gradiva na ali na voljo na, iz ali prek takih spletnih mest. Za vašo uporabo katerega koli mesta veljajo morebitni pogoji uporabe, določeni na tem mestu. V primeru kakršnih koli nedoslednosti, navzkrižja ali neskladja med tukaj navedenimi pogoji in storitvami ter pogoji in storitvami spletnega mesta, bodo pogoji in storitve, določeni na spletnem mestu, urejali in nadzorovali vašo uporabo tega spletnega mesta. Strinjate se, da ThetaHealing.com ni neposredno ali posredno odgovoren ali odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročili ali domnevno povzročili ali v povezavi z vašo uporabo ali zanašanjem na katero koli takšno vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge gradiva na ali na voljo na, iz ali preko katerega koli takega mesta.

Pogoji in storitve

Kot pogoj za vašo uporabo www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com (v nadaljnjem besedilu "ThetaHealing. com") ali katero koli od storitev, izjavljate, da ne boste uporabljali mesta ThetaHealing.com ali katere koli od njegovih storitev za noben namen, ki je nezakonit ali kako drugače prepovedan s temi pogoji in storitvami.

ThetaHealing.com si pridržuje pravico, da občasno spremeni pogoje in storitve brez obvestila uporabnikom spletnega mesta ThetaHealing.com ali njegovih storitev. ThetaHealing.com si tudi pridržuje pravico, da kadar koli in občasno spremeni ali prekine, začasno ali trajno, katero koli storitev, z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da ThetaHealing.com ne odgovarja vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo spletnega mesta ThetaHealing.com, storitev ali teh pogojev in storitev. Odgovorni ste za redno ogledovanje teh pogojev in storitev.

ThetaHealing.com je spletna stran tehnike meditacije.

Ta stran nudi informacije o tehniki ThetaHealing. Samo za informativno uporabo. Zdravilce ThetaHealinga lahko iščete na našem spletnem mestu. Na voljo imamo knjige ThetaHealing, CD-je in DVD-je, ki jih lahko kupite, če želite izvedeti več o tehniki.

Izjave na tem spletnem mestu in seminarju niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni. Te informacije so podane izključno v informativne in izobraževalne namene. Informacij na tem spletnem mestu nikoli ne smete obravnavati kot zdravniški nasvet ali nadomestilo za strokovno zdravstveno oskrbo vašega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.

Elektronske komunikacije

Obisk ThetaHealing.com ali pošiljanje e-pošte na ThetaHealing.com predstavlja elektronsko komunikacijo. Strinjate se s prejemanjem elektronskih sporočil in soglašate, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, po e-pošti in na spletnem mestu, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, da so taka sporočila pisna.

ThetaHealing.com zavestno ne zbira, ne na spletu ne na spletu, osebnih podatkov oseb, mlajših od trinajst let. Če ste mlajši od 18 let, lahko ThetaHealing.com uporabljate samo z dovoljenjem staršev ali skrbnika.

Storitve

ThetaHealing.com svojim uporabnikom trenutno zagotavlja določene storitve. Sami ste odgovorni za pridobitev dostopa do storitve in ta dostop lahko vključuje stroške tretjih oseb (kot so stroški ponudnika internetnih storitev ali čas predvajanja). Odgovorni ste za te stroške, vključno s stroški, povezanimi s prikazovanjem ali dostavo oglasov. Poleg tega morate zagotoviti in ste odgovorni za vso opremo, potrebno za dostop do storitve. Če ni navedeno drugače, vse spremembe trenutnih ali prihodnjih storitev ThetaHealing.com, vključno z uvedbo ali izdajo novih storitev, urejajo ti pogoji in storitve. Piškotke uporabljamo iz naslednjih razlogov: (i) za identifikacijo, kdo ste, in za dostop do podatkov o vašem računu; (ii) za oceno velikosti in vzorcev našega občinstva; (iii) Za zagotovitev, da se od vas ne zahteva dvakratna registracija; (iv) Za nadzor, kako pogosto obiskovalci vidijo podobne oglase; (v) Za sledenje preferencam ter za izboljšanje in posodabljanje našega spletnega mesta; in (vi) za sledenje napredku in številu prijav v nekaterih naših promocijah in tekmovanjih.

Strani s profilom zdravnika (kjer je primerno)

Strani s profili so na spletnem mestu ThetaHealing.com na voljo kot storitev licenciranim zdravnikom in inštruktorjem po zaključku osnovnega seminarja DNK. Profile je mogoče nadgraditi na mesečno obdobje storitve, med katerim so stroški storitev nepovratni. Po zaključku vašega začetnega obdobja storitve lahko vse storitve prekličete s štirinajst (14) dnevnim obvestilom ThetaHealing.com pisno ali po e-pošti. Vse storitve je mogoče obnoviti za obdobje, ki je enako začetnemu obdobju storitve, pod pogojem, da ThetaHealing.com prejme plačilo nepovratne storitvene pristojbine pred iztekom vašega obdobja storitve, razen če je ThetaHealing.com obveščeno pisno ali po elektronski pošti štirinajst (14) dni pred iztekom neposredno predhodnega roka. ThetaHealing.com si pridržuje pravico do preklica ali spremembe katere koli od svojih storitev in soglašate, da ThetaHealing.com ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršne koli takšne spremembe storitev. V primeru, da ne plačate katere koli storitve, ki jo ponuja ThetaHealing.com, si ThetaHealing.com pridržuje pravico, da prekliče vaš račun in posreduje vaš račun pravnemu zastopniku ali agenciji za kreditiranje in izterjavo, da zagotovi celotno plačilo. Če je vaš račun posredovan našemu zakonitemu zastopniku ali agenciji za kreditiranje in izterjavo, boste odgovorni za vse dolgovane in dolgovane zneske za storitve, kot tudi za vse in vse stroške in pristojbine, povezane z omenjenimi zbiranji, vključno z morebitnimi strokovnimi honorarji in stroški.

Uporabniki bodo sami upravljali svoje strani s profilom prek prijave in ponujenega sistema za upravljanje vsebine ter so izključno odgovorni za informacije, ki so na njih navedene, od katerih bodo nekatere javno prikazane na ThetaHealing.com in drugih spletnih mestih. ThetaHealing.com ne prevzema nobene odgovornosti za nezaželene ali nezaželene stike z uporabniki iz storitev ali informacij, prikazanih na teh straneh profila ali drugih straneh na ThetaHealing.com ali drugih spletnih mestih.

Po preklicu strani s profilom s strani uporabnika ali prekinitvi strani s profilom s strani ThetaHealing.com se vsi plačani stroški ne vrnejo, vključno z obstoječimi dobroimetji in predplačniškimi stroški.

ThetaHealing.com vam bo dodelil geslo in ID računa, da boste lahko dostopali in uporabljali določena področja spletnega mesta na podlagi certifikata. Za vsakega uporabnika, ki uporablja tako dodeljeno geslo in ID, se šteje, da ste ga pooblastili za dostop in uporabo spletnega mesta, ThetaHealing.com pa ni dolžan raziskati avtorizacije ali vira kakršnega koli takega dostopa ali uporabe. POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA BOSTE MED VAMI IN THETAHEALING.COM IZKLJUČNO VI ODGOVORNI ZA VSE DOSTOPOVANJE IN UPORABO SPLETNEGA MESTA S STRANI VSEH, KI UPORABLJAJO GESLO IN ID, KI JE VAM DODELJENO, NE glede na to, ali gre za TAK DOSTOP IN UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI NE JE PRAVZAPRAV PO VASEM POOBLAŠČENJU, VKLJUČNO Z VSO KOMUNIKACIJO IN PRENOSI IN VSEMI OBVEZNOSTMI (VKLJUČNO S FINANČNIMI OBVEZNOSTMI ZA NAKUPE PREK SPLETNEGA MESTA), KI LAHKO IZHADAJO IZ TAKEGA DOSTOPA ALI UPORABE.

Sami ste odgovorni za varovanje varnosti in zaupnosti gesla in ID-ja, ki sta vam bila dodeljena. Thetahealing.com morate nemudoma obvestiti o kakršni koli nepooblaščeni uporabi dodeljenega gesla ali ID-ja ali kateri koli drugi kršitvi ali grožnji kršitve varnosti spletnega mesta, s katero ste seznanjeni. Odgovorni boste za vse dejavnosti, izvedene pod vašim dodeljenim geslom ali ID-jem. S svojim uporabniškim imenom in geslom imate popoln nadzor nad tem, ali je vaš račun javno prikazan ali ne.

Vsebina in informacije spletnega mesta

Čeprav ni namerno, lahko spletno mesto ThetaHealing.com vključuje informacije, ki so netočne, nepopolne, nezanesljive ali zastarele. ThetaHealing.com ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z informacijami na spletnem mestu ThetaHealing.com in ne jamči, da so te informacije popolne, točne, aktualne ali zanesljive. ThetaHealing.com zavrača vso odgovornost za kakršne koli informacije, ki so nepopolne, netočne, nezanesljive ali zastarele. Kakršno koli sklicevanje ali opis izdelkov, storitev ali publikacij na spletnem mestu ThetaHealing.com se ne šteje za odobritev takih izdelkov, storitev ali publikacij. ThetaHealing.com ne zagotavlja pravnih, finančnih, zdravstvenih ali drugih strokovnih ali osebnih storitev. Če potrebujete pravni, finančni, zdravstveni ali drug strokovni, osebni ali strokovni nasvet ali drugo pomoč, je treba te storitve pridobiti pri usposobljenem strokovnjaku. ThetaHealing.com ne nadzoruje informacij in druge vsebine, ki so jo objavile druge strani, in kot taka ne jamči za točnost, celovitost ali kakovost takšne vsebine. Razumete, da ste lahko z uporabo spletnega mesta ThetaHealing.com in storitev izpostavljeni informacijam ali drugi vsebini, ki je žaljiva, nedostojna ali sporna. Pod nobenim pogojem ThetaHealing.com ne bo na kakršen koli način odgovoren za takšno vsebino, vključno brez omejitev z morebitnimi napakami ali opustitvami v navedeni vsebini, ali za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli vrste, ki nastane kot posledica uporabe katere koli objavljene informacije, e. - poslano po pošti ali kako drugače posredovano prek spletnega mesta ThetaHealing.com ali storitev.

STRINJATE SE, DA SO INFORMACIJE V KNJIGAH, POSETIH, SEMINARJIH, SPLETNI STRANI IN DRUGIH GRADIVIH THETAHEALING SAMO INFORMATIVNE IN IZOBRAŽEVALNE NAMENE. ČE SE STRINJATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI, POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA BOSTE TE INFORMACIJE UPORABLJALI NA LASTNO ODGOVORNOST.

Povezave

Spletno mesto ThetaHealing.com vsebuje povezave do drugih spletnih mest, spletnih strani, storitev in virov, ki jih upravlja ThetaHealing.com in/ali druge osebe, podjetja ali subjekti, s katerimi ima ThetaHealing.com poslovno razmerje (vsako v nadaljevanju imenovano kot "Spletno mesto"). ThetaHealing.com ni odgovoren za vsebino ali razpoložljivost katerega koli mesta, ki ni v lasti ali neposrednem nadzoru ThetaHealing.com, in ne podpira in ni na noben način odgovoren za kakršno koli vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druga gradiva na ali na voljo na, iz ali prek takih spletnih mest. Za vašo uporabo katerega koli mesta veljajo morebitni pogoji uporabe, določeni na tem mestu. V primeru kakršnih koli nedoslednosti, navzkrižja ali neskladja med tukaj navedenimi pogoji in storitvami ter pogoji in storitvami spletnega mesta, bodo pogoji in storitve, določeni na spletnem mestu, urejali in nadzorovali vašo uporabo tega spletnega mesta. Strinjate se, da ThetaHealing.com ni neposredno ali posredno odgovoren ali odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročili ali domnevno povzročili ali v povezavi z vašo uporabo ali zanašanjem na katero koli takšno vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge gradiva na ali na voljo na, iz ali preko katerega koli takega mesta.

Politika zasebnosti

Podatki o registraciji uporabnikov in nekateri drugi osebni in zasebni podatki so predmet našega pravilnika o zasebnosti. Za več informacij si oglejte naš celoten pravilnik o zasebnosti.

Uporaba materialov

Vsebina spletnega mesta ThetaHealing.com in storitev je namenjena izključno vaši osebni, nekomercialni uporabi. S tem ste pooblaščeni za ogled, kopiranje, tiskanje in distribucijo materialov na teh spletnih mestih samo za osebno, informativno in nekomercialno uporabo. NE smete spreminjati, preoblikovati, prikazovati, prenašati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanih del, reproducirati, podvajati, kopirati, prenašati, distribuirati, prodajati, preprodajati ali drugače izkoriščati v kakršne koli komercialne namene nobenih informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, pridobljenih od ali na voljo prek spletnega mesta ThetaHealing.com in/ali storitev. Ne smete spreminjati ali spreminjati nobenega dokumenta ali grafike, ki se pojavi na ThetaHealing.com. S tem se strinjate, da ob uporabi spletnega mesta ThetaHealing.com ali storitev ne prejmete licence ali drugih pravic od spletnega mesta ThetaHealing.com, vključno z nobeno intelektualno lastnino ali drugimi lastniškimi pravicami ThetaHealing.com ali katere koli tretje osebe. s katerim je ThetaHealing.com povezan. Razumete, da nimate nobenih pravic do storitev ali katere koli druge lastnine ThetaHealing.com, razen kot je določeno v teh pogojih in storitvah.

Za praktike in inštruktorje ThetaHealing, ki imajo licenco ThetaHealing Institute of Knowledge in/ali Let's Think Unique, morate plačati licenčnino, da lahko uporabljate registrirane znamke ThetaHealing na vaši spletni strani in avtorsko zaščitene slike na vizitkah itd. Lahko nadgradite svoj račun prek vašega profila Thetahealing.com. Te pristojbine niso vračljive.

Ravnanje članov.

Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, aktualne in popolne podatke o sebi v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta ThetaHealing.com in/ali storitev. V primeru, da posredujete podatke, ki so neresnični, ali če ima ThetaHealing.com utemeljene razloge za sum, da so podatki, ki jih posredujete, neresnični, ima ThetaHealing.com pravico nemudoma prekiniti vašo uporabo spletnega mesta ThetaHealing.com ali storitev. . Če kadar koli vaša spletna stran ni dostopna prek interneta, imamo pravico deaktivirati vašo povezavo ThetaHealing.com. Kontaktirali vas bomo po uradni e-pošti in zahtevali, da obvestite ThetaHealing.com, ko bo vaša spletna stran ponovno na voljo na internetu. Razumete, da so vse informacije in drugo gradivo izključna odgovornost stranke, od katere ali katere izvira takšna vsebina. To pomeni, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki jo naložite, objavite, pošljete po e-pošti ali kako drugače prenesete prek spletnega mesta ThetaHealing.com ali prek katere koli storitve. Izjavljate in jamčite, da imate zakonske pravice do vseh informacij, ki jih naložite, objavite, pošljete po e-pošti ali kako drugače prenesete, in da takšno nalaganje, objava, pošiljanje po e-pošti ali drug prenos ne bo kršil nobenega zakona ali pravic drugih oseba. Strinjate se, da ne boste uporabljali mesta ThetaHealing.com ali storitev za:

a. nalagati, objavljati, pošiljati po e-pošti, prenašati ali kako drugače dajati na voljo kakršno koli vsebino, ki je nezakonita, škodljiva, grozeča, žaljiva, nadlegovalna, napačna, obrekljiva, vulgarna, obscena, klevetniška, posega v zasebnost drugega, sovražna ali rasno, etnično ali drugače sporna;

b. kakor koli poškodovati kogar koli, tudi mladoletne osebe;

c. lažno predstavljati katero koli osebo ali subjekt, vključno z, a ne omejeno na, uradnika, voditelja foruma, vodnika ali gostitelja, ali lažno navajati ali drugače napačno predstavljati vašo povezanost z osebo ali subjektom;

d. ponarejati glave ali kako drugače manipulirati z identifikatorji, da bi prikrili izvor katere koli vsebine, ki se prenaša prek storitve;

e. nalagati, objavljati, pošiljati po e-pošti, prenašati ali kako drugače dajati na voljo kakršno koli vsebino, ki je nimate pravice dati na voljo po nobeni zakonodaji ali pogodbenih ali fiduciarnih razmerjih (kot so notranje informacije, lastniške in zaupne informacije, pridobljene ali razkrite v okviru delovnih razmerij ali na podlagi pogodb o nerazkritju podatkov);

f. nalagati, objavljati, pošiljati po e-pošti, prenašati ali kako drugače dajati na voljo katero koli vsebino, ki krši kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorsko pravico ali druge lastninske pravice (»pravice«) katere koli stranke;

g. nalagati, objavljati, pošiljati po e-pošti, prenašati ali kako drugače dajati na voljo kakršno koli nezaželeno ali nepooblaščeno oglaševanje, promocijsko gradivo, »neželeno pošto«, »neželeno pošto«, »verižna pisma«, »piramidne sheme« ali katero koli drugo obliko zbiranja, razen na teh področjih. (kot so nakupovalne sobe), ki so namenjene za ta namen;

h. nalagati, objavljati, pošiljati po e-pošti, prenašati ali kako drugače dajati na voljo kakršno koli gradivo, ki vsebuje viruse programske opreme ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju ali omejevanju delovanja katere koli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;

jaz. ovirati normalen tok dialoga, povzročiti, da se zaslon "pomika" hitreje, kot lahko tipkajo drugi uporabniki storitve, ali drugače delovati na način, ki negativno vpliva na zmožnost drugih uporabnikov, da sodelujejo v izmenjavah v realnem času;

j. namerno ali nenamerno kršite katero koli veljavno lokalno, državno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo, vključno z, a ne omejeno na, predpisi, ki jih je izdala Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA, kakršna koli pravila katere koli nacionalne ali druge borze vrednostnih papirjev, vključno z, brez omejitev, newyorško borzo vrednostnih papirjev, ameriško borzo vrednostnih papirjev ali NASDAQ in vse predpise, ki imajo veljavo zakona;

k. namerno ali nenamerno kršite katero koli veljavno lokalno, državno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo, vključno z, a ne omejeno na, predpisi, ki jih je izdala Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA, kakršna koli pravila katere koli nacionalne ali druge borze vrednostnih papirjev, vključno z, brez omejitev, newyorško borzo vrednostnih papirjev, ameriško borzo vrednostnih papirjev ali NASDAQ in vse predpise, ki imajo veljavo zakona;

l. »zalezovati« ali kako drugače nadlegovati drugega; oz

m. zbira ali hrani osebne podatke o drugih uporabnikih.

Potrjujete, da ThetaHealing.com ne preverja vnaprej vsebine, vendar imajo ThetaHealing.com in njegovi pooblaščenci pravico zavrniti ali odstraniti katero koli vsebino, ki je na voljo prek spletnega mesta ThetaHealing.com ali storitev. ThetaHealing.com in njegovi pooblaščenci imajo pravico odstraniti kakršno koli vsebino, ki krši te pogoje in storitve ali je po lastni presoji ThetaHealing.com kako drugače sporna. Strinjate se, da nosite vsa tveganja, povezana z uporabo katere koli vsebine, vključno z morebitnim zanašanjem na točnost, popolnost ali uporabnost takšne vsebine. Potrjujete in se strinjate, da lahko ThetaHealing.com hrani vsebino in jo lahko tudi razkrije, če tako zahteva zakon ali v dobri veri, da je takšno shranjevanje ali razkritje razumno potrebno za: (a) izpolnjevanje pravnega postopka ali zahteve vlade; (b) uveljavljanje teh pogojev in storitev; (c) odgovor na trditve, da katera koli vsebina krši pravice tretjih oseb; ali (d) zaščititi pravice, lastnino ali osebno varnost ThetaHealing.com, uporabnikov spletnega mesta ThetaHealing.com in storitev ter/ali javnosti.

Prekinitev

ThetaHealing.com si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila prekliče vaš dostop do spletnega mesta ThetaHealing.com in katere koli storitve. ThetaHealing.com lahko tudi odstrani kakršno koli vsebino, ki jo objavite, in prekliče ali spremeni katero koli storitev, ki jo ponuja, brez predhodnega obvestila. Strinjate se, da ThetaHealing.com ne odgovarja vam ali kateri koli tretji osebi za kakršen koli preklic ali dostop do spletnega mesta ThetaHealing.com in njegovih storitev. V primeru, da ThetaHealing.com prekine dostop do spletnega mesta ThetaHealing.com in njegovih storitev, se vsi stroški, predplačniške pristojbine in kredit, ki jih plača uporabnik, ne vrnejo.

Zavrnitev jamstev Izrecno razumete in se strinjate, da:

a. VAŠA UPORABA STORITVE JE NA LASTNO ODGOVORNOST. STORITEV JE ZAGOTAVLJENA NA PODLAGI "TAKŠNA JE" IN "KAKŠNA JE NA VOLJO". THETAHEALING.COM IZRECNO ZAVRAČA VSE JAMSTVA KAKRŠNEKOLI VRSTE, BODISI IZRECNA ALI POSREDNA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE.

b. THETAHEALING.COM NE JAMČI, DA (i) BO STORITEV IZPOLNILA VAŠE ZAHTEVE, (ii) BO STORITEV NEPREKINJENA, PRAVOČASNA, VARNA ALI BREZ NAPAK, (iii) REZULTATE, KI JIH LAHKO DOBITE Z UPORABO STORITVE BO TOČEN ALI ZANESLJIV, (iv) KAKOVOST KAKRŠNIH KOLI IZDELKOV, STORITEV, INFORMACIJ ALI DRUGEGA GRADIVA, KI GA STE KUPILI ALI DOBILI PREK STORITVE, BO IZPOLNILA VAŠA PRIČAKOVANJA IN (V) VSE NAPAKE V PROGRAMSKI OPREMI BODO POPRAVLJENE.

c. VSAKO GRADIVO, KI GA PRENESETE ALI DRUGAČE PRIDOBITE Z UPORABO STORITVE, JE IZVEDLO PO LASTNI PRESOJI IN TVEGANJU TER DA BOSTE IZKLJUČNO VI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POŠKODBO VAŠEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA ALI IZGUBO PODATKOV, KI JE POSLEDICA PRENOSA VSEGA TAKŠNEGA MATERIALA.

d. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, USTNA ALI PISNA, KI GA DOBITE NA THETAHEALING.COM PREKO STORITVE ALI OD NJE, NE USTVARJA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENA V POGOJIH STORITVE.

Omejitev odgovornosti

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA THETAHEALING.COM NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI EKSEMPLARNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZA IZGUBO DOBIČKA, DOBREGA IMENA, U. SE, PODATKOVNE ALI DRUGE NEMATERIALNE IZGUBE ( TUDI ČE JE BIL THETAHEALING.COM OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI JE POSLEDICA: (i) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE; (ii) STROŠKI NABAVE NADOMESTNEGA BLAGA IN STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA KOLI BLAGA, PODATKOV, INFORMACIJ ALI STORITEV, KUPLJENIH ALI PRIDOBLJENIH ALI PREJETIH SPOROČIL ALI TRANSAKCIJ, SKLEPENIH PREK STORITVE ALI IZ NJE; (iii) NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO VAŠIH PRENOSOV ALI PODATKOV ALI SPREMEMBA NJIH; (iv) IZJAVE ALI RAVNANJA KAKRŠNEKOLI TRETJE OSEBE V STORITVI; ALI (v) KAKRŠNE KOLI DRUGE ZADEVE V ZVEZI S STORITVO.

Odškodnina

d. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, USTNA ALI PISNA, KI GA DOBITE NA THETAHEALING.COM PREKO STORITVE ALI OD NJE, NE USTVARJA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENA V POGOJIH STORITVE.

Strinjate se, da boste ThetaHealing.com in njegove hčerinske družbe, podružnice, imetnike licenc, dajalce licenc, uradnike, zastopnike, soblagovnike ali druge partnerje, odvetnike in zaposlene odškodovali, branili in zaščitili pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji , ki jih je ustvarila katera koli tretja oseba zaradi ali izhaja iz vsebine, ki jo predložite, objavite, prenesete ali daste na voljo prek storitve, vaše uporabe storitve, vaše povezave s storitvijo, vaše kršitve pogojev storitve ali vaše kršitve kakršne koli pravice drugega.

Strinjate se, da boste Thetahealing.com in njegove hčerinske družbe, podružnice, imetnike licenc, dajalce licenc, uradnike, agente, soblagovnike ali druge partnerje, odvetnike in zaposlene odškodovali, branili in zaščitili pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, od vseh terjatev, ki izhajajo iz ali so povezane s katero koli informacijo na spletnem mestu Thetahealing.com, knjigah, reklamnem gradivu, gradivu za tečaje, informacijah, povezanih s tem ali ki so vam jih posredovali drugi zdravniki in člani ThetaHealing, ali informacije, ki jih lahko preberete na interneta ali prejete od tretjih oseb, ne glede na to, ali so resnične ali neresnične.

Strinjate se, da je vaše edino pravno sredstvo za kakršne koli in vse zahtevke, ki izhajajo iz ali se nanašajo na informacije na spletnem mestu ThetaHealing.com, knjige, seminarje, reklamno gradivo, gradivo za predavanja in/ali katere koli informacije v zvezi s tem, ki jih lahko slišite, preberete ali glej od katere koli tretje osebe (ne glede na to, ali je resnična ali neresnična) bo vračilo vaše članarine in vseh seminarjev, ki ste jih prejeli in plačali neposredno od ThetaHealing.com ali Let's Think Unique. Nobenih drugih pravnih sredstev ali odškodnine ni mogoče izterjati ali na kakršen koli način zahtevati.

Potrjujete in se strinjate, da katera koli in vsa podjetja, povezana z www.ThetaHealing.com (vključno brez omejitev z Let's Think Unique in Theta Healing Institute of Knowledge), niso odgovorna za plačilo kakršnih koli povračil licenciranih članov za seminarje ali tečaje, ki ste se jih udeležili. neposredno od teh tretjih oseb. Strinjate se, da je vaše edino pravno sredstvo proti kateremu koli licenciranemu članu predmet politike vračila kupnine za vsakega posameznega člana in lokalne, državne ali zvezne zakonodaje, kjer ta član deluje.

Priznavate in se strinjate, da je Viannina osebna zgodba o zdravljenju njenega telesa, uma in duha njena lastna izkušnja in zgodba. Potrjujete in soglašate, da boste raziskali tehniko ThetaHealing po lastni volji in na lastno odgovornost ter se pri odločitvi za nadaljevanje tehnike ThetaHealing ne boste zanašali samo na Viannino zgodbo. To je preprosto vodnik in tehnika meditacije, ki jo lahko kadar koli uporabite ali ne.

Potrjujete in se strinjate, da ste sami odgovorni za učinkovitost tehnike ThetaHealing, ki se uporablja za vaše telo, um in duha, in da vam v zvezi s to tehniko ni bilo danih nobenih jamstev ali zagotovil. To je preprosto izobraževalni vodnik in tehnika za samoizboljšanje in ne nadomešča nobenih medicinskih ali zdravstvenih odločitev ali metod.

Potrjujete in soglašate, da se boste sami odločili, pri katerem učitelju, članu ali izvajalcu ThetaHealing se boste prijavili, in boste tega učitelja, člana ali izvajalca raziskali na lastno odgovornost. Potrjujete in se strinjate, da ste dolžni poročati o kakršnih koli pomislekih, ki jih imate s katerim koli licenciranim učiteljem, izvajalcem in/ali članom ThetaHealing, kot je navedeno tukaj. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Obvestila o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Vse vsebine na teh spletnih mestih so avtorske pravice © 2009 ThetaHealing.com. Vse pravice pridržane. ThetaHealing.com je registrirana blagovna znamka ThetaHealing.com. Vse druge znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu ThetaHealing.com, pripadajo ThetaHealing.com in so zaščitene z ameriškimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. Kakršna koli uporaba katere koli znamke, ki se pojavlja na spletnem mestu ThetaHealing.com, brez izrecnega pisnega dovoljenja ThetaHealing.com je strogo prepovedana.

Obvestila

Obvestila vam lahko pošljemo po elektronski ali navadni pošti. Vaša obvestila ThetaHealing.com lahko pošljete tudi po e-pošti ali navadni pošti. ThetaHealing.com lahko (vendar ni dolžan) zagotoviti obvestila o spremembah pogojev in storitev ali drugih zadevah s prikazovanjem obvestil ali povezav do obvestil na splošno na spletnem mestu ThetaHealing.com.

Splošno

Ti pogoji in storitve bodo urejeni in razloženi v skladu z zakoni Montane, ZDA, in soglašate, da boste podvrženi osebni pristojnosti sodišč zvezne države Montana in Kalifornija. V primeru, da sodišče kateri koli del teh pogojev in storitev šteje za neveljavnega, ostanejo preostale določbe v polni veljavi. Strinjate se, da je treba ne glede na kakršen koli statut ali zakon, ki nasprotuje, vsak zahtevek ali vzrok za tožbo, ki izhaja iz ali je povezan z vsebino na spletnem mestu ThetaHealing.com ali uporabo spletnega mesta ThetaHealing.com, vložiti v enem leto po nastanku takega zahtevka ali vzroka za tožbo.

Spremembe pogojev

THInK si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni pogoje, pod katerimi je na voljo www.thetahealing.com. Najnovejša različica pogojev bo nadomestila vse prejšnje različice. THInK vas spodbuja, da redno pregledujete pogoje, da boste obveščeni o naših posodobitvah.

Kontaktiraj nas

THInK pozdravlja vaša vprašanja ali komentarje v zvezi s pogoji:

Inštitut znanja ThetaHealing
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 ZDA
Elektronski naslov: info@thetahealing.com
Telefonska številka: 406 206 3232

Velja od 1. januarja 2009