Termeni de utilizare

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEESTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu puteți utiliza site-ul web. În plus, atunci când utilizați oricare dintre serviciile noastre actuale sau viitoare, veți fi, de asemenea, supus regulilor, termenilor, condițiilor și acordurilor noastre aplicabile acelor servicii. Dacă acești Termeni de utilizare sunt în contradicție cu liniile directoare, termenii și acordurile aplicabile acelor servicii, acești Termeni de utilizare vor prevala.

Site-ul ThetaHealing.com conține link-uri către alte site-uri web, pagini web, servicii și resurse care sunt operate de ThetaHealing.com și/sau alte persoane, firme sau entități cu care ThetaHealing.com are o relație de afaceri (fiecare denumită în continuare un „Site”). ThetaHealing.com nu este responsabil pentru conținutul sau disponibilitatea oricărui site care nu este deținut sau controlat direct de ThetaHealing.com și nu aprobă și nu este responsabil în niciun fel pentru niciun conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale de pe sau disponibile pe, de pe sau prin astfel de Site-uri. Utilizarea de către dvs. a oricărui site este supusă termenilor de utilizare, dacă există, stabiliti pe site-ul respectiv. În cazul în care există vreo inconsecvență, conflict sau discrepanță între Termenii și Serviciile conținute aici și Termenii și Serviciile unui Site, Termenii și Serviciile stabilite pe Site vor guverna și controla utilizarea de către dumneavoastră a site-ului respectiv. Sunteți de acord că ThetaHealing.com nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea dvs. în orice astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibile la, de la sau prin orice astfel de site.

Termeni și servicii

Ca o condiție a utilizării de către dumneavoastră a www.Thetahealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (denumit în continuare „ThetaHealing. com") sau oricare dintre Servicii, declarați că nu veți utiliza Site-ul ThetaHealing.com sau oricare dintre Serviciile acestuia în niciun scop care este ilegal sau interzis în alt mod de acești Termeni și Servicii.

ThetaHealing.com își rezervă dreptul de a modifica termenii și serviciile din când în când, fără notificarea utilizatorilor site-ului ThetaHealing.com sau ai Serviciilor acestuia. ThetaHealing.com își rezervă, de asemenea, dreptul, în orice moment și din când în când, de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, oricare dintre Servicii, cu sau fără notificare. Sunteți de acord că ThetaHealing.com nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice modificare a site-ului ThetaHealing.com, a Serviciilor sau a acestor Termeni și Servicii. Sunteți responsabil pentru vizualizarea regulată a acestor Termeni și Servicii.

ThetaHealing.com este un site web de Tehnica Meditației.

Acest site oferă informații despre Tehnica ThetaHealing. Este doar pentru uz informativ. Puteți căuta practicieni ThetaHealing prin intermediul site-ului nostru. Avem cărți ThetaHealing, CD-uri și DVD-uri disponibile pentru achiziționare pentru a afla mai multe despre tehnică.

Declarațiile din acest site web și din seminar nu au scopul de a diagnostica, trata, vindeca sau preveni vreo boală. Aceste informații sunt furnizate strict în scop informativ și educațional. Informațiile de pe acest site nu ar trebui să fie considerate niciodată sfaturi medicale sau un substitut pentru îngrijirea medicală competentă de către medicul dumneavoastră sau alt profesionist din domeniul sănătății.

Comunicatii electronice

Vizitarea ThetaHealing.com sau trimiterea de e-mailuri către ThetaHealing.com constituie comunicări electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site, îndeplinesc orice cerință legală ca astfel de comunicări să fie în scris.

ThetaHealing.com nu colectează cu bună știință, fie online, nici offline, informații personale de la persoane sub vârsta de treisprezece ani. Dacă aveți sub 18 ani, puteți utiliza ThetaHealing.com numai cu permisiunea unui părinte sau tutore.

Servicii

ThetaHealing.com oferă în prezent utilizatorilor săi anumite Servicii. Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la Serviciu și acest acces poate implica taxe ale terților (cum ar fi furnizorul de servicii de internet sau tarifele pentru timpul de difuzare). Sunteți responsabil pentru aceste taxe, inclusiv pentru acele taxe asociate cu afișarea sau livrarea reclamelor. În plus, trebuie să furnizați și sunteți responsabil pentru toate echipamentele necesare pentru a accesa Serviciul. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice modificări aduse Serviciilor actuale sau viitoare ale ThetaHealing.com, inclusiv introducerea sau lansarea de noi Servicii, vor fi guvernate de acești Termeni și Servicii. Folosim cookie-uri din următoarele motive: (i) Pentru a identifica cine sunteți și pentru a accesa informațiile contului dvs.; (ii) Pentru a estima dimensiunea și modelele publicului nostru; (iii) Pentru a vă asigura că nu vi se cere să vă înregistrați de două ori; (iv) Pentru a controla cât de des văd vizitatorii reclame similare; (v) Pentru a urmări preferințele și pentru a îmbunătăți și actualiza site-ul nostru web; și (vi) pentru a urmări progresul și numărul de înscrieri în unele dintre promoțiile și concursurile noastre.

Pagini de profil pentru practician (unde este cazul)

Paginile de profil sunt furnizate pe site-ul ThetaHealing.com ca un serviciu pentru practicieni și instructori licențiați, după finalizarea unui seminar ADN de bază. Profilurile pot fi actualizate la un termen de serviciu lunar, timp în care taxele de serviciu nu sunt rambursabile. După încheierea termenului inițial al serviciului, toate Serviciile pot fi anulate cu o notificare de paisprezece (14) zile către ThetaHealing.com în scris sau prin e-mail. Toate Serviciile pot fi reînnoite pentru o perioadă egală cu termenul inițial al serviciului, cu condiția ca ThetaHealing.com să primească plata taxei de serviciu nerambursabile înainte de expirarea termenului de serviciu, cu excepția cazului în care ThetaHealing.com este notificată în scris sau prin e-mail cu paisprezece (14) zile înainte de expirarea termenului imediat precedent. ThetaHealing.com își rezervă dreptul de a anula sau modifica oricare dintre Serviciile sale și sunteți de acord că ThetaHealing.com nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice astfel de modificare a Serviciilor. În cazul în care nu reușiți să plătiți pentru orice Servicii furnizate de ThetaHealing.com, ThetaHealing.com își rezervă dreptul de a vă anula contul și de a vă trimite contul către o reprezentanță legală sau o agenție de credit și colectare pentru a asigura plata integrală. Dacă contul dvs. este transmis reprezentantului nostru legal sau unei agenții de credit și colectare, veți fi responsabil pentru toate sumele datorate și datorate pentru Servicii, precum și pentru toate costurile și taxele asociate cu respectivele colectări, inclusiv orice taxe profesionale și cheltuieli.

Utilizatorii își vor auto-administra paginile de profil printr-un sistem de conectare și de gestionare a conținutului furnizat și sunt singurii responsabili pentru informațiile furnizate în acestea, unele dintre acestea fiind afișate public pe ThetaHealing.com și alte site-uri web. ThetaHealing.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru contactele nesolicitate sau nedorite făcute utilizatorilor, din Servicii sau informații afișate pe aceste pagini de profil sau alte pagini de pe ThetaHealing.com sau alte site-uri web.

La anularea unei pagini de profil de către un utilizator sau la încheierea unei pagini de profil de către ThetaHealing.com, toate taxele plătite sunt nerambursabile, inclusiv soldurile creditare existente și taxele plătite în avans.

ThetaHealing.com vă va atribui o parolă și un ID de cont, astfel încât să puteți accesa și utiliza anumite zone ale site-ului web pe baza certificării. Fiecare utilizator care folosește o astfel de parolă și ID atribuite va fi considerat a fi autorizat de dvs. să acceseze și să utilizeze site-ul web, iar ThetaHealing.com nu va avea nicio obligație de a investiga autorizarea sau sursa oricărui astfel de acces sau utilizare. RECUNOSCȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎNTRE DVS. ȘI THETAHEALING.COM, VEȚI FI UNCUL RESPONSABIL PENTRU TOATE ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI DE CARE ORICE FOLOSEȘTE PAROLA ȘI ID-UL ATRIBUIT ȚI ȚI V-A ATRIBUIT SAU NU ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI. AUTORIZAT DE DVS., INCLUSIV TOATE COMUNICAȚIILE ȘI TRANSMISIILE ȘI TOATE OBLIGAȚIILE (INCLUSIV OBLIGAȚIILE FINANCIARE PENTRU CUMPĂRĂRI PRIN SITE-UL WEB) CARE POT RESULTA DIN UN ASTEAL ACCES SAU UTILIZARE.

Sunteți singurul responsabil pentru protejarea securității și confidențialității parolei și ID-ului care vi se atribuie. Veți notifica imediat Thetahealing.com cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a ID-ului atribuit, sau orice altă încălcare sau amenințare de încălcare a securității Site-ului de care cunoașteți. Veți fi responsabil pentru orice activitate desfășurată sub parola sau ID-ul atribuit. Aveți control complet asupra faptului că contul dvs. este afișat public sau nu prin numele de utilizator și parola.

Conținutul și informațiile site-ului

Deși nu este intenționat, site-ul ThetaHealing.com poate include informații care sunt inexacte, incomplete, nesigure sau depășite. ThetaHealing.com nu face nicio declarație sau garanție cu privire la informațiile conținute pe site-ul ThetaHealing.com și nu garantează că astfel de informații sunt complete, exacte, actuale sau de încredere. ThetaHealing.com își declină orice răspundere pentru orice informații care sunt incomplete, inexacte, nesigure sau depășite. Orice referire la sau descriere în site-ul ThetaHealing.com a produselor, serviciilor sau publicațiilor nu va fi considerată o aprobare a unor astfel de produse, servicii sau publicații. ThetaHealing.com nu furnizează servicii legale, financiare, medicale sau alte servicii profesionale sau personale. În cazul în care se solicită asistență juridică, financiară, medicală sau de altă natură profesională, personală sau de specialitate sau alte asistențe, aceste servicii ar trebui obținute de la un profesionist calificat. ThetaHealing.com nu controlează informațiile și alte conținuturi postate de alte părți și, ca atare, nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea unui astfel de conținut. Înțelegeți că, prin utilizarea Site-ului ThetaHealing.com și a Serviciilor, puteți fi expus la informații sau alt conținut care este ofensator, indecent sau inacceptabil. În nicio circumstanță ThetaHealing.com nu va fi responsabil în niciun fel pentru un astfel de conținut, incluzând, fără limitare, orice erori sau omisiuni în conținutul menționat, sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a utilizării oricăror informații postate, e - trimise prin poștă sau transmise în alt mod prin site-ul ThetaHealing.com sau prin Servicii.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN CĂRȚILE THETAHEALING, Benzile, SEMINARIILE, SITE-UL WEB ȘI ALTE MATERIALE SUNT NUMAI ÎN SCOP INFORMAȚIONAL ȘI EDUCAȚIONAL. ACCEPTĂ DE ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII, CUNOAȘTIȚI ȘI ACEPTĂ SĂ UTILIZAȚI ACESTE INFORMAȚII PE PROPRIU RISC.

Legături

Site-ul ThetaHealing.com conține link-uri către alte site-uri web, pagini web, servicii și resurse care sunt operate de ThetaHealing.com și/sau alte persoane, firme sau entități cu care ThetaHealing.com are o relație de afaceri (fiecare denumită în continuare un „Site”). ThetaHealing.com nu este responsabil pentru conținutul sau disponibilitatea oricărui site care nu este deținut sau controlat direct de ThetaHealing.com și nu aprobă și nu este responsabil în niciun fel pentru niciun conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale de pe sau disponibile pe, de pe sau prin astfel de Site-uri. Utilizarea de către dvs. a oricărui site este supusă termenilor de utilizare, dacă există, stabiliti pe site-ul respectiv. În cazul în care există vreo inconsecvență, conflict sau discrepanță între Termenii și Serviciile conținute aici și Termenii și Serviciile unui Site, Termenii și Serviciile stabilite pe Site vor guverna și controla utilizarea de către dumneavoastră a site-ului respectiv. Sunteți de acord că ThetaHealing.com nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea dvs. în orice astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibile la, de la sau prin orice astfel de site.

Politica de Confidențialitate

Datele de înregistrare a utilizatorilor și anumite alte informații personale și private fac obiectul Politicii noastre de confidențialitate. Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de confidențialitate completă.

Utilizarea Materialelor

Conținutul site-ului ThetaHealing.com și al Serviciilor sunt destinate exclusiv utilizării dumneavoastră personale, necomerciale. Sunteți autorizat prin prezenta să vizualizați, să copiați și să tipăriți și să distribuiți materialele furnizate pe aceste site-uri web numai pentru uz personal, informațional și necomercial. NU puteți modifica, reformata, afișa, transmite, publica, licenția, crea lucrări derivate din, reproduce, duplica, copia, transfera, distribui, vinde, revinde sau exploata în orice alt mod în orice scop comercial orice informație, software, produse sau servicii obținute de la sau puse la dispoziție prin site-ul ThetaHealing.com și/sau prin Servicii. Nu puteți modifica sau modifica niciunul dintre documentele sau graficele care apar pe ThetaHealing.com. Sunteți de acord prin prezenta că, atunci când utilizați Site-ul ThetaHealing.com sau Serviciile, nu primiți o licență sau alte drepturi de la Site-ul ThetaHealing.com, inclusiv orice proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale ThetaHealing.com sau ale oricărei terțe părți. cu care este afiliat ThetaHealing.com. Înțelegeți că nu aveți drepturi asupra Serviciilor sau asupra oricărei alte proprietăți a ThetaHealing.com, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și Servicii.

Pentru practicienii și instructorii ThetaHealing care au o licență de la ThetaHealing Institute of Knowledge și/sau Let's Think Unique, trebuie să plătiți o taxă de licență pentru a putea folosi mărcile ThetaHealing Registered pe site-ul dvs. și imaginile cu drepturi de autor pe cărțile de vizită etc. Puteți face upgrade. contul tău prin profilul tău Thetahealing.com. Aceste taxe nu sunt rambursabile.

Conduita membrilor.

Sunteți de acord să furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dvs. în legătură cu utilizarea site-ului ThetaHealing.com și/sau a Serviciilor. În cazul în care furnizați orice informație, care este neadevărată, sau dacă ThetaHealing.com are motive rezonabile să suspecteze că orice informație pe care o furnizați este neadevărată, ThetaHealing.com are dreptul de a înceta imediat utilizarea site-ului ThetaHealing.com sau a Serviciilor. . Dacă în orice moment site-ul dvs. nu este accesibil prin Internet, avem dreptul de a vă dezactiva linkul ThetaHealing.com. Vă vom contacta prin e-mailul de înregistrare și vă vom solicita să notificați ThetaHealing.com când site-ul dvs. este din nou disponibil prin Internet. Înțelegeți că toate informațiile și alte materiale sunt responsabilitatea exclusivă a părții de la care sau care provine astfel de conținut. Aceasta înseamnă că sunteți în întregime responsabil pentru tot conținutul pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau transmiteți în alt mod prin site-ul ThetaHealing.com sau prin oricare dintre Servicii. Declarați și garantați că aveți drepturile legale asupra oricăror informații pe care le încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau transmiteți în alt mod și că o astfel de încărcare, postare, trimitere prin e-mail sau altă transmitere nu va încălca nicio lege sau drepturile oricărei alte persoane. persoană. Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul ThetaHealing.com sau Serviciile pentru:

A. încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice Conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, sinuos, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, invaziv în viața privată a altuia, ură sau inacceptabil din punct de vedere rasial, etnic sau în alt mod;

b. să facă rău oricui, inclusiv minorilor, în orice fel;

c. uzurpare identitatea oricărei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la, un oficial, lider de forum, ghid sau gazdă, sau declara fals sau denaturați în alt mod afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate;

d. falsifică anteturi sau manipulează în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui Conținut transmis prin intermediul Serviciului;

e. încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice conținut pe care nu aveți dreptul să-l puneți la dispoziție în temeiul vreunei legi sau în baza unor relații contractuale sau fiduciare (cum ar fi informații privilegiate, informații de proprietate și confidențiale învățate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de muncă sau în baza unor acorduri de confidențialitate);

f. încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice Conținut care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ("Drepturi") ale oricărei părți;

g. încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „postaj nedorit”, „spam”, „scrisori în lanț”, „scheme piramidale” sau orice altă formă de solicitare, cu excepția acestor zone (cum ar fi sălile de cumpărături) care sunt desemnate în acest scop;

h. încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod orice material care conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software de calculator sau hardware sau echipament de telecomunicații;

i. întrerupe fluxul normal de dialog, provoacă „defilarea” unui ecran mai rapid decât sunt capabili să scrie alți utilizatori ai Serviciului sau acționează în alt mod într-un mod care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a se angaja în schimburi în timp real;

j. încălcarea intenționată sau neintenționată a oricărei legi locale, statale, naționale sau internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, reglementările promulgate de Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA, orice reguli ale oricărei burse de valori naționale sau de altă natură, inclusiv, fără a se limita la, New York Bursa de Valori, Bursa Americană de Valori sau NASDAQ și orice reglementări având putere de lege;

k. încălcarea intenționată sau neintenționată a oricărei legi locale, statale, naționale sau internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, reglementările promulgate de Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA, orice reguli ale oricărei burse de valori naționale sau de altă natură, inclusiv, fără a se limita la, New York Bursa de Valori, Bursa Americană de Valori sau NASDAQ și orice reglementări având putere de lege;

l. „pândește” sau hărțuiește în alt mod pe altul; sau

m. colectează sau stochează date personale despre alți utilizatori.

Recunoașteți că ThetaHealing.com nu examinează în prealabil Conținutul, dar că ThetaHealing.com și reprezentanții săi vor avea dreptul de a refuza sau de a elimina orice conținut disponibil prin intermediul Site-ului ThetaHealing.com sau al Serviciilor. ThetaHealing.com și reprezentanții săi vor avea dreptul de a elimina orice conținut care încalcă acești Termeni și Servicii sau, la discreția exclusivă a ThetaHealing.com, este inacceptabil. Sunteți de acord că vă suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui conținut, inclusiv orice încredere în acuratețea, completitudinea sau utilitatea unui astfel de conținut. Recunoașteți și sunteți de acord că ThetaHealing.com poate păstra conținutul și poate, de asemenea, să dezvăluie conținut, dacă acest lucru este impus de lege sau dacă credeți de bună-credință că o astfel de păstrare sau dezvăluire este necesară în mod rezonabil pentru: (a) să se conformeze procesului legal sau cererii guvernamentale; (b) să aplice acești Termeni și Servicii; (c) să răspundă la afirmațiile conform cărora orice conținut încalcă drepturile terților; sau (d) să protejeze drepturile, proprietatea sau siguranța personală a ThetaHealing.com, a utilizatorilor site-ului ThetaHealing.com și ai Serviciilor și/sau ai publicului.

Încetarea

ThetaHealing.com își rezervă dreptul de a vă anula accesul la Site-ul ThetaHealing.com și la oricare dintre Servicii, în orice moment și fără notificare prealabilă. ThetaHealing.com poate, de asemenea, să elimine orice conținut pe care îl postați și să anuleze sau să modifice oricare dintre serviciile pe care le oferă, fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că ThetaHealing.com nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice anulare sau acces la Site-ul ThetaHealing.com și la serviciile acestuia. În cazul în care ThetaHealing.com încetează accesul la site-ul ThetaHealing.com și la serviciile sale, toate taxele, taxele preplătite și creditul plătit de utilizator sunt nerambursabile

Exonerare de responsabilitate privind garanțiile pe care le înțelegeți în mod expres și sunteți de acord că:

A. UTILIZAREA SERVICIULUI ESTE PE UNIC RISC. SERVICIUL ESTE OFERIT „CA AȘA ESTE” ȘI „AȘAT DISPONIBIL”. THETAHEALING.COM RENUNȚĂ ÎN EXPRES ORICE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE, ADEPRENARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE.

b. THETAHEALING.COM NU OFERĂ NU GARANTIE CĂ (i) SERVICIUL VA RĂSPUNDE CERINȚELE DVS., (ii) SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPRE, TEMPORAL, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI, (iii) REZULTATELE CARE POATE FI OBȚINITE DIN UTILIZAREA SERVICIULUI VA FI ACACTĂ SAU DE ÎNREDERE, (iv) CALITATEA ORICĂRĂRII PRODUSE, SERVICII, INFORMAȚII SAU ALTĂ MATERIAL CUMPĂRÂT SAU OBȚINUT DE DVS. PRIN SERVICIUL VOR REALIZA AȘTEPTĂRILE DVS. ȘI (V) ORICE ERORI DIN SOFTWARE VA FI CORECTATĂ.

c. ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE LA PROPRIA DISCREȚIE ȘI RISC ȘI DE CARE VEȚI FI UNCUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI DVS. DE COMPUTER SAU PIERDERE DE DATE PE CARE REZULTAT DIN MATERIAL.

d. NICIO SFAT SAU INFORMAȚIE, ORAL SAU SCRIS, OBȚINUT DE DVS. DE LA THETAHEALING.COM PRIN SAU DIN SERVICIUL NU VA CREA NICIO GARANȚIE NU ESTE EXPRESATĂ ÎN TERMENII DE SERVICII.

Limitare a răspunderii

INTELEGETI SI SUNTETI EXPRES DE ACORD CA THETAHEALING.COM NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECUȚIONALE SAU EXEMPLARE, INCLUSIV, DAR NU LIMITAȚI LA, DAUNE PENTRU PIERDERE DE PROFIT, BONAVINE, UTILIZARE, ALTELE PIERDERI DE DATE ITANGIBILE CHIAR DACĂ THETAHEALING.COM A FOST Anunțat despre POSIBILITATEA ACESTELOR DAUNE), REZULTATE DIN: (i) UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL; (ii) COSTUL DE ACHIZIȚIONARE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR DE SUBSTITUȚIE REZULTATE DIN ORICE BUNURI, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII CUMPĂRÂTATE SAU OBȚINITE SAU MESAJE PRIMIT SAU TRANZACȚII ÎNCHEIE PRIN SAU DIN SERVICIUL; (iii) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR SAU A DATELOR DVS.; (iv) DECLARAȚII SAU COMPORTAMENTUL ORICĂRII TERȚI PĂRȚI PRIVIND SERVICIUL; SAU (v) ORICE ALTĂ PROBLEME LEGATE DE SERVICIUL.

Despăgubiri

d. NICIO SFAT SAU INFORMAȚIE, ORAL SAU SCRIS, OBȚINUT DE DVS. DE LA THETAHEALING.COM PRIN SAU DIN SERVICIUL NU VA CREA NICIO GARANȚIE NU ESTE EXPRESATĂ ÎN TERMENII DE SERVICII.

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să țineți ThetaHealing.com și filialele, afiliații, licențiații, licențiatorii, ofițerii, agenții, co-branderii sau alți parteneri, avocații și angajații săi, fără răspundere pentru orice pretenție sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților , realizată de orice terță parte din cauza sau care rezultă din Conținutul pe care îl trimiteți, postați, transmiteți sau puneți la dispoziție prin intermediul Serviciului, utilizarea Serviciului, conexiunea la Serviciu, încălcarea Termenilor și condițiilor sau încălcarea dvs. orice drept al altuia.

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să țineți Thetahealing.com și filialele sale, afiliații, licențiații, licențiatorii, ofițerii, agenții, co-branders sau alți parteneri, avocați și angajați, fără răspundere pentru orice pretenție sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, din oricare și toate revendicările care decurg din sau asociate cu oricare dintre informațiile conținute în site-ul web Thetahealing.com, cărți, materiale publicitare, materiale de curs, informații legate de acestea sau transmise către dvs. de către alți practicieni și membri ThetaHealing sau informații pe care le puteți citi pe site-ul ThetaHealing. internet sau primiți de la terți, fie că sunt veridice sau neadevărate.

Sunteți de acord că singurul dumneavoastră remediu pentru orice și toate revendicările care decurg din sau sunt legate de informațiile conținute în site-ul web ThetaHealing.com, cărți, seminarii, materiale publicitare, materiale de curs și/sau orice informații legate de acestea pe care le puteți auzi, citi sau vezi de la orice terță parte (fie că este adevărată sau neadevărată) va fi o rambursare a cotizațiilor de membru și a oricăror seminarii pe care le-ați primit și plătit direct de la ThetaHealing.com sau Let's Think Unique. Nicio altă remediere sau daune nu vor fi recuperate sau revendicate în niciun fel.

Recunoașteți și sunteți de acord că oricare și toate companiile afiliate cu www.ThetaHealing.com (inclusiv, fără limitare, Let's Think Unique și Theta Healing Institute of Knowledge) nu sunt responsabile pentru plata oricăror rambursări de către niciun membru autorizat pentru seminariile sau cursurile pe care le-ați susținut direct de la acei terți. Sunteți de acord că singurul dumneavoastră remediu împotriva oricăruia dintre membrii licențiați este supus politicii de rambursare a fiecărui membru individual și a legilor locale, statale sau federale în care practică acel membru.

Recunoașteți și sunteți de acord că povestea personală a Viannei cu privire la vindecarea corpului, minții și spiritului ei este propria ei experiență și poveste. Recunoașteți și sunteți de acord că veți investiga Tehnica ThetaHealing din propria voință și pe propriul risc și că nu vă veți baza pe povestea lui Vianna doar pentru a decide să urmați Tehnica ThetaHealing. Este pur și simplu un ghid și o tehnică de meditație pe care o poți folosi sau nu în orice moment.

Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru eficacitatea Tehnicii ThetaHealing aplicată propriului corp, minte și spirit și că nu v-au fost făcute garanții sau reprezentari cu privire la această Tehnica. Este pur și simplu un ghid educațional și o tehnică de auto-îmbunătățire și nu este un substitut pentru nicio decizie sau metodă medicală sau de asistență medicală.

Recunoașteți și sunteți de acord că veți lua propriile decizii cu privire la profesorul, membrul sau practicantul ThetaHealing cu care vă înscrieți și îl veți investiga pe acel profesor, membru sau practician pe propriul risc. Recunoașteți și sunteți de acord că aveți datoria de a raporta orice nelămurire pe care le aveți cu oricare dintre profesorii, practicanții și/sau membrii autorizați ThetaHealing, așa cum este menționat aici. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Notificări privind drepturile de autor și mărcile comerciale

Toate conținuturile acestor site-uri Web sunt Copyright © 2009 ThetaHealing.com. Toate drepturile rezervate. ThetaHealing.com este o marcă înregistrată a ThetaHealing.com. Toate celelalte mărci care apar pe site-ul ThetaHealing.com aparțin ThetaHealing.com și sunt protejate de legile SUA și internaționale privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Orice utilizare a oricăreia dintre mărcile care apar pe site-ul ThetaHealing.com fără permisiunea scrisă expresă a ThetaHealing.com este strict interzisă.

Notificări

Notificările către dumneavoastră pot fi făcute prin e-mail sau prin poștă obișnuită. Notificările dvs. către ThetaHealing.com pot fi făcute și prin e-mail sau prin poștă obișnuită. ThetaHealing.com poate (dar nu este obligat să) să furnizeze notificări cu privire la modificările Termenilor și Serviciilor sau alte aspecte prin afișarea notificărilor sau link-urilor către notificări în general pe site-ul ThetaHealing.com.

General

Acești Termeni și Servicii vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Montana, SUA și sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale a instanțelor din statul Montana și California. În cazul în care orice parte a acestor Termeni și Servicii este considerată de către o instanță ca fiind invalidă, prevederile rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare. Sunteți de acord că, indiferent de orice statut sau lege contrară, orice pretenție sau cauză de acțiune care decurge din sau este legată de conținutul conținut pe site-ul ThetaHealing.com sau de utilizarea site-ului ThetaHealing.com trebuie depusă într-un un an după ce a apărut o astfel de cerere sau cauză de acțiune.

Modificări ale Termenilor

THinK își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica Termenii conform cărora este oferit www.thetahealing.com. Cea mai recentă versiune a Termenilor va înlocui toate versiunile anterioare. THinK vă încurajează să revizuiți periodic Termenii pentru a fi la curent cu actualizările noastre.

Contactaţi-ne

THinK acceptă întrebările sau comentariile dvs. cu privire la Termeni:

Institutul de Cunoaștere ThetaHealing
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 SUA
Adresă de e-mail: info@thetahealing.com
Număr de telefon: 406 206 3232

În vigoare de la 1 ianuarie 2009