Lietošanas noteikumi

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS PIRMS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS. Izmantojot vietni, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot vietni. Turklāt, kad izmantojat kādu no mūsu pašreizējiem vai turpmākajiem pakalpojumiem, uz jums attieksies arī mūsu vadlīnijas, noteikumi, nosacījumi un līgumi, kas attiecas uz šiem pakalpojumiem. Ja šie lietošanas noteikumi ir pretrunā ar šiem pakalpojumiem piemērojamajām vadlīnijām, noteikumiem un līgumiem, noteicošie būs šie lietošanas noteikumi.

Vietnē ThetaHealing.com ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, tīmekļa lapām, pakalpojumiem un resursiem, ko pārvalda ThetaHealing.com un/vai citas personas, firmas vai vienības, ar kurām ThetaHealing.com ir biznesa attiecības (turpmāk tekstā katra no tām saukta par "Vietne"). ThetaHealing.com nav atbildīgs par tādu vietņu saturu vai pieejamību, kuras nepieder vai tieši nekontrolē ThetaHealing.com, un neatbalsta un nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādu saturu, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem vai citiem materiāliem vietnē vai pieejams šādās Vietnēs, no vai caur tām. Uz jebkuras Vietnes lietošanu attiecas lietošanas noteikumi, ja tādi ir, kas izklāstīti šajā Vietnē. Gadījumā, ja starp šeit ietvertajiem Noteikumiem un pakalpojumiem un Vietnes noteikumiem un pakalpojumiem pastāv neatbilstība, konflikts vai neatbilstība, Vietnē izklāstītie noteikumi un pakalpojumi regulē un kontrolēs šīs vietnes lietošanu. Jūs piekrītat, ka ThetaHealing.com nav tieši vai netieši atbildīgs vai atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, radušies saistībā ar šāda satura, reklāmas, produktu, pakalpojumu vai cita veida izmantošanu vai paļaušanos uz tiem materiāli, kas pieejami jebkurā šādā Vietnē, no vai caur to.

Noteikumi un pakalpojumi

Nosacījums, ka izmantojat www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com (turpmāk tekstā saukta par ThetaHealing. com") vietni vai kādu no Pakalpojumiem, jūs apliecināt, ka neizmantosiet vietni ThetaHealing.com vai kādu no tās pakalpojumiem jebkādiem mērķiem, kas ir nelikumīgi vai citādi aizliegti ar šiem noteikumiem un pakalpojumiem.

ThetaHealing.com patur tiesības laiku pa laikam mainīt noteikumus un pakalpojumus, nebrīdinot vietnes ThetaHealing.com vai tās pakalpojumu lietotājus. ThetaHealing.com arī patur tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam mainīt vai pārtraukt, uz laiku vai pastāvīgi, jebkuru no Pakalpojumiem ar vai bez brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka ThetaHealing.com nav atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādām izmaiņām vietnē ThetaHealing.com, Pakalpojumos vai šajos noteikumos un pakalpojumos. Jūs esat atbildīgs par šo noteikumu un pakalpojumu regulāru skatīšanu.

ThetaHealing.com ir meditācijas tehnikas vietne.

Šī vietne sniedz informāciju par ThetaHealing tehniku. Tas ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Mūsu vietnē varat meklēt ThetaHealing praktiķus. Mums ir pieejamas ThetaHealing grāmatas, CD un DVD, lai uzzinātu vairāk par šo tehniku.

Šajā tīmekļa vietnē un seminārā ietvertie apgalvojumi nav paredzēti, lai diagnosticētu, ārstētu, izārstētu vai novērstu jebkādas slimības. Šī informācija tiek sniegta tikai informatīviem un izglītojošiem nolūkiem. Šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju nekad nevajadzētu uzskatīt par medicīnisku padomu vai jūsu ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista kompetentas medicīniskās palīdzības aizstājēju.

Elektroniskie sakari

Vietnes ThetaHealing.com apmeklēšana vai e-pasta ziņojumu sūtīšana vietnei ThetaHealing.com ir elektroniska saziņa. Jūs piekrītat saņemt elektroniskus paziņojumus un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, izpaušana un cita saziņa, ko mēs jums sniedzam elektroniski, pa e-pastu un Vietnē, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šāda saziņa ir rakstiska.

ThetaHealing.com apzināti nevāc ne tiešsaistē, ne bezsaistē personas informāciju no personām, kas jaunākas par trīspadsmit gadiem. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jūs varat izmantot ThetaHealing.com tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju.

Pakalpojumi

Pašlaik ThetaHealing.com saviem lietotājiem nodrošina noteiktus pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par piekļuves iegūšanu Pakalpojumam, un šī piekļuve var būt saistīta ar trešās puses maksu (piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja vai raidlaika maksu). Jūs esat atbildīgs par šīm maksām, tostarp par tām maksām, kas saistītas ar reklāmu rādīšanu vai piegādi. Turklāt jums ir jānodrošina un esat atbildīgs par visu aprīkojumu, kas nepieciešams, lai piekļūtu Pakalpojumam. Ja vien nav norādīts citādi, visas izmaiņas ThetaHealing.com esošajos vai turpmākajos Pakalpojumos, tostarp jaunu Pakalpojumu ieviešanu vai izlaišanu, regulē šie Noteikumi un pakalpojumi. Mēs izmantojam sīkfailus šādu iemeslu dēļ: (i) lai identificētu jūs un piekļūtu jūsu konta informācijai; (ii) lai novērtētu mūsu auditorijas lielumu un modeļus; (iii) lai nodrošinātu, ka jums netiek lūgts reģistrēties divreiz; (iv) kontrolēt, cik bieži apmeklētāji redz līdzīgas reklāmas; (v) lai izsekotu preferences un uzlabotu un atjauninātu mūsu tīmekļa vietni; un (vi) lai izsekotu progresam un pieteikumu skaitam dažās mūsu akcijās un konkursos.

Praktizētāja profila lapas (ja piemērojams)

Profila lapas tiek nodrošinātas vietnē ThetaHealing.com kā pakalpojums licencētiem praktiķiem un instruktoriem pēc DNS pamatsemināra pabeigšanas. Profilus var jaunināt uz ikmēneša pakalpojuma termiņu, kura laikā pakalpojuma maksa nav atmaksājama. Pēc sākotnējā pakalpojuma termiņa beigām visus Pakalpojumus var atcelt, četrpadsmit (14) dienas iepriekš par to brīdinot ThetaHealing.com rakstiski vai pa e-pastu. Visus Pakalpojumus var atjaunot uz periodu, kas vienāds ar sākotnējo pakalpojuma termiņu, ja ThetaHealing.com ir saņēmis neatmaksājamās pakalpojuma maksas samaksu pirms jūsu pakalpojuma termiņa beigām, ja vien ThetaHealing.com nav rakstiski brīdināts vai pa e-pastu četrpadsmit (14) dienas pirms tieši iepriekšējā termiņa beigām. ThetaHealing.com patur tiesības atcelt vai mainīt jebkuru savu Pakalpojumu, un jūs piekrītat, ka ThetaHealing.com nav atbildīgs jums vai nevienai trešajai pusei par šādām izmaiņām Pakalpojumos. Gadījumā, ja jums neizdodas samaksāt par ThetaHealing.com sniegtajiem pakalpojumiem, ThetaHealing.com patur tiesības anulēt jūsu kontu un pārsūtīt jūsu kontu juridiskajai pārstāvniecībai vai kredīta un iekasēšanas aģentūrai, lai apdrošinātu maksājumu pilnā apmērā. Ja jūsu konts tiek pārsūtīts mūsu juridiskajam pārstāvim vai kredītu un iekasēšanas aģentūrai, jūs būsit atbildīgs par visām summām, kas jāmaksā par Pakalpojumiem, kā arī par visām izmaksām un nodevām, kas saistītas ar minēto iekasēšanu, tostarp par jebkādām profesionālajām nodevām un maksām. izmaksas.

Lietotāji paši pārvaldīs savas profila lapas, izmantojot pieteikšanos un nodrošināto satura pārvaldības sistēmu, un ir pilnībā atbildīgi par tajās sniegto informāciju, no kuras daļa tiks publiski parādīta vietnē ThetaHealing.com un citās tīmekļa vietnēs. ThetaHealing.com neuzņemas atbildību par nevēlamu vai nevēlamu kontaktu ar lietotājiem, izmantojot Pakalpojumus vai informāciju, kas tiek parādīta šajās profila lapās vai citās ThetaHealing.com lapās vai citās vietnēs.

Ja lietotājs atceļ profila lapu vai ThetaHealing.com pārtrauc profila lapas darbību, visas samaksātās maksas nav atmaksājamas, ieskaitot esošo kredīta atlikumu un priekšapmaksas maksas.

ThetaHealing.com piešķirs jums paroli un konta ID, lai jūs varētu piekļūt noteiktām Vietnes daļām un tās izmantot, pamatojoties uz sertifikāciju. Uzskata, ka katrs lietotājs, kurš izmanto šādu piešķirto paroli un ID, ir jūsu pilnvarots piekļūt vietnei un izmantot to, un ThetaHealing.com nav pienākuma izpētīt šādas piekļuves vai izmantošanas autorizāciju vai avotu. JŪS ATZĪST UN PIEKRĪTAT, KA STARP JUMS UN THETAHEALING.COM JŪS BŪSAT TIKAI ATBILDĪGS PAR VISU PIEKĻUVI TĪMEKĻA VIETNEI UN TO LIETOŠANU, KAS IZMANTO VIETNES VIETNES PIEŠĶIRTO PAROLI UN ID. PATIESĪBĀ IR JŪS ATĻAUJĀS, IESKAITOT VISUS SAZIŅUS UN PĀRRAIDĪJUMUS, UN VISAS SAISTĪBAS (TOStarp FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS PAR PIRKUMIEM, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI), KAS VAR REZULTĀT NO ŠĀDAS PIEKĻUVES VAI LIETOŠANAS.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par jums piešķirtās paroles un ID drošības un konfidencialitātes aizsardzību. Jums nekavējoties jāinformē Thetahealing.com par jebkuru piešķirtās paroles vai ID neatļautu izmantošanu vai jebkuru citu tīmekļa vietnes drošības pārkāpumu vai apdraudētu pārkāpumu, par kuru jūs zināt. Jūs būsiet atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot jūsu piešķirto paroli vai ID. Izmantojot lietotājvārdu un paroli, jums ir pilnīga kontrole pār to, vai jūsu konts tiek rādīts publiski.

Vietnes saturs un informācija

Lai gan vietne ThetaHealing.com nav apzināta, tā var ietvert informāciju, kas ir neprecīza, nepilnīga, neuzticama vai novecojusi. ThetaHealing.com nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz ThetaHealing.com vietnē esošo informāciju un negarantē, ka šāda informācija ir pilnīga, precīza, aktuāla vai uzticama. ThetaHealing.com atsakās no jebkādas atbildības par jebkādu informāciju, kas ir nepilnīga, neprecīza, neuzticama vai novecojusi. Jebkāda atsauce uz ThetaHealing.com vietnē esošo produktu, pakalpojumu vai publikāciju aprakstu netiks uzskatīta par šādu produktu, pakalpojumu vai publikāciju apstiprinājumu. ThetaHealing.com nesniedz juridiskus, finanšu, medicīniskus vai citus profesionālus vai personiskus pakalpojumus. Ja tiek meklēts juridisks, finansiāls, medicīnisks vai cits profesionāls, personisks vai ekspertu padoms vai cita palīdzība, šie pakalpojumi ir jāsaņem no kvalificēta speciālista. ThetaHealing.com nekontrolē citu pušu ievietoto informāciju un citu saturu un tādējādi negarantē šāda satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Jūs saprotat, ka, izmantojot vietni ThetaHealing.com un Pakalpojumus, jūs varat tikt pakļauts informācijai vai citam saturam, kas ir aizskarošs, nepiedienīgs vai nevēlams. ThetaHealing.com nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkādu šādu saturu, tostarp bez ierobežojumiem par kļūdām vai izlaidumiem minētajā saturā, vai par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkādas ievietotās informācijas izmantošanas rezultātā, e. -nosūtīts pa pastu vai citādi pārsūtīts, izmantojot vietni ThetaHealing.com vai pakalpojumus.

JŪS PIEKRĪTAT, KA INFORMĀCIJA, KAS IEKĻAUTA THETAHALING GRĀMATĀS, LENTOS, SEMINĀROS, TĪMEKĻA VIETNES UN CITOS MATERIĀLOS, IR TIKAI INFORMĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS NOLŪKĀ. PIEKRĪT ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, JŪS ATZĪST UN PIEKRĪT IZMANTOT ŠO INFORMĀCIJU, UZ SAVU RISKU.

Saites

Vietnē ThetaHealing.com ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, tīmekļa lapām, pakalpojumiem un resursiem, ko pārvalda ThetaHealing.com un/vai citas personas, firmas vai vienības, ar kurām ThetaHealing.com ir biznesa attiecības (turpmāk tekstā katra no tām saukta par "Vietne"). ThetaHealing.com nav atbildīgs par tādu vietņu saturu vai pieejamību, kuras nepieder vai tieši nekontrolē ThetaHealing.com, un neatbalsta un nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādu saturu, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem vai citiem materiāliem vietnē vai pieejams šādās Vietnēs, no vai caur tām. Uz jebkuras Vietnes lietošanu attiecas lietošanas noteikumi, ja tādi ir, kas izklāstīti šajā Vietnē. Gadījumā, ja starp šeit ietvertajiem Noteikumiem un pakalpojumiem un Vietnes noteikumiem un pakalpojumiem pastāv neatbilstība, konflikts vai neatbilstība, Vietnē izklāstītie noteikumi un pakalpojumi regulē un kontrolēs šīs vietnes lietošanu. Jūs piekrītat, ka ThetaHealing.com nav tieši vai netieši atbildīgs vai atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, radušies saistībā ar šāda satura, reklāmas, produktu, pakalpojumu vai cita veida izmantošanu vai paļaušanos uz tiem materiāli, kas pieejami jebkurā šādā Vietnē, no vai caur to.

Privātuma politika

Lietotāju reģistrācijas dati un noteikta cita personiska un privāta informācija ir pakļauta mūsu Privātuma politikai. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet pilnu mūsu konfidencialitātes politiku.

Materiālu izmantošana

Vietnes ThetaHealing.com saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai. Ar šo jums ir tiesības skatīt, kopēt, drukāt un izplatīt šajās tīmekļa vietnēs sniegtos materiālus tikai personiskai, informatīvai un nekomerciālai lietošanai. Jūs NEDRĪKST modificēt, pārformatēt, attēlot, pārraidīt, publicēt, licencēt, radīt atvasinātus darbus no, reproducēt, dublēt, kopēt, pārsūtīt, izplatīt, pārdot, pārdot tālāk vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem jebkādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti no vai darīts pieejams, izmantojot vietni ThetaHealing.com un/vai Pakalpojumus. Jūs nedrīkstat modificēt vai mainīt nevienu dokumentu vai grafiku, kas parādās vietnē ThetaHealing.com. Ar šo jūs piekrītat, ka, izmantojot vietni ThetaHealing.com vai pakalpojumus, jūs nesaņemat licenci vai citas tiesības no vietnes ThetaHealing.com, tostarp jebkādu intelektuālo īpašumu vai citas ThetaHealing.com vai jebkuras trešās puses īpašumtiesības. ar kuru ThetaHealing.com ir saistīts. Jūs saprotat, ka jums nav tiesību uz Pakalpojumiem vai jebkuru citu ThetaHealing.com īpašumu, izņemot šajos Noteikumos un pakalpojumos noteiktos gadījumus.

ThetaHealing praktiķiem un instruktoriem, kuriem ir ThetaHealing Institute of Knowledge un/vai Let's Think Unique licence, jums ir jāmaksā licences maksa, lai varētu izmantot ThetaHealing reģistrētās zīmes savā vietnē un autortiesību attēlus vizītkartēs utt. Varat jaunināt. savu kontu, izmantojot savu Thetahealing.com profilu. Šīs maksas nav atmaksājamas.

Biedru uzvedība.

Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi saistībā ar vietnes ThetaHealing.com un/vai Pakalpojumu lietošanu. Ja sniedzat nepatiesu informāciju vai vietnei ThetaHealing.com ir pamatots iemesls aizdomām, ka jebkura jūsu sniegtā informācija ir nepatiesa, vietnei ThetaHealing.com ir tiesības nekavējoties pārtraukt jūsu vietnes ThetaHealing.com vai pakalpojumu izmantošanu. . Ja jebkurā laikā jūsu vietne nav pieejama, izmantojot internetu, mums ir tiesības deaktivizēt jūsu ThetaHealing.com saiti. Mēs sazināsimies ar jums, izmantojot reģistrācijas e-pastu, un pieprasīsim paziņot vietnei ThetaHealing.com, kad jūsu vietne atkal būs pieejama internetā. Jūs saprotat, ka par visu informāciju un citiem materiāliem ir atbildīga tā puse, no kuras vai kura radījusi šādu saturu. Tas nozīmē, ka jūs esat pilnībā atbildīgs par visu saturu, ko augšupielādējat, ievietojat, pa e-pastu vai citādi pārsūtāt, izmantojot vietni ThetaHealing.com vai kādu no Pakalpojumiem. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir likumīgas tiesības uz jebkuru informāciju, ko augšupielādējat, ievietojat, pa e-pastu vai citādi pārsūtāt, un ka šāda augšupielāde, publicēšana, sūtīšana pa e-pastu vai cita veida pārsūtīšana nepārkāps nevienu likumu vai citu personu tiesības. persona. Jūs piekrītat neizmantot vietni ThetaHealing.com vai pakalpojumus, lai:

a. augšupielādēt, publicēt, pa e-pastu, pārsūtīt vai citādi padarīt pieejamu jebkādu Saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudošs, aizskarošs, aizskarošs, līkumojošs, apmelojošs, vulgārs, neķītrs, apmelojošs, aizskar citas personas privātumu, naidīgs vai rasistiski, etniski vai citādi nepieņemams;

b. jebkādā veidā nodarīt kaitējumu ikvienam, tostarp nepilngadīgajiem;

c. uzdoties par jebkuru personu vai juridisku personu, tostarp, bet ne tikai, par amatpersonu, foruma vadītāju, gidu vai saimnieku, vai nepatiesi paziņot vai citādi maldinoši sniegt informāciju par savu saistību ar kādu personu vai vienību;

d. viltot galvenes vai citādi manipulēt ar identifikatoriem, lai slēptu jebkura ar Pakalpojuma starpniecību pārsūtītā Satura izcelsmi;

e. augšupielādēt, publicēt, nosūtīt pa e-pastu, pārsūtīt vai citādi padarīt pieejamu jebkādu Saturu, kuru jums nav tiesību darīt pieejamu saskaņā ar likumu vai līgumiskām vai uzticības attiecībām (piemēram, iekšējā informācija, īpašumtiesību un konfidenciāla informācija, kas iegūta vai atklāta darba attiecību ietvaros vai saskaņā ar neizpaušanas līgumiem);

f. augšupielādēt, publicēt, e-pastā, pārsūtīt vai citādi padarīt pieejamu Saturu, kas pārkāpj jebkuras puses patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai citas īpašumtiesības ("Tiesības");

g. augšupielādēt, izlikt, nosūtīt pa e-pastu, pārsūtīt vai citādi padarīt pieejamu jebkādu nevēlamu vai neatļautu reklāmu, reklāmas materiālus, "surogātpastu", "surogātpastu", "ķēdes vēstules", "piramīdas shēmas" vai jebkāda cita veida lūgumus, izņemot šajās jomās. (piemēram, iepirkšanās telpas), kas ir paredzētas šim nolūkam;

h. augšupielādēt, izlikt, nosūtīt pa e-pastu, pārsūtīt vai citādi padarīt pieejamu jebkādu materiālu, kas satur programmatūras vīrusus vai jebkuru citu datora kodu, failus vai programmas, kas paredzētas, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkuras datora programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti;

i. traucēt normālu dialoga plūsmu, izraisīt ekrāna "ritināšanu" ātrāk, nekā citi Pakalpojuma lietotāji spēj rakstīt, vai citādi rīkoties tā, lai tas negatīvi ietekmētu citu lietotāju spēju iesaistīties reāllaika apmaiņā;

j. tīši vai netīši pārkāpj visus piemērojamos vietējos, štata, valsts vai starptautiskos tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai, ASV Vērtspapīru un biržu komisijas izdotos noteikumus, jebkurus nacionālās vai citas vērtspapīru biržas noteikumus, tostarp, bet bez ierobežojumiem, Ņujorkas Fondu birža, Amerikas fondu birža vai NASDAQ, un jebkuri noteikumi, kuriem ir likuma spēks;

k. tīši vai netīši pārkāpj visus piemērojamos vietējos, štata, valsts vai starptautiskos tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai, ASV Vērtspapīru un biržu komisijas izdotos noteikumus, jebkurus nacionālās vai citas vērtspapīru biržas noteikumus, tostarp, bet bez ierobežojumiem, Ņujorkas Fondu birža, Amerikas fondu birža vai NASDAQ, un jebkuri noteikumi, kuriem ir likuma spēks;

l. "izķemmēt" vai citādi uzmākties citam; vai

m. vākt vai uzglabāt personas datus par citiem lietotājiem.

Jūs atzīstat, ka ThetaHealing.com iepriekš nepārbauda saturu, taču vietnei ThetaHealing.com un tās pilnvarotajām personām ir tiesības atteikt vai noņemt jebkādu saturu, kas ir pieejams vietnē ThetaHealing.com vai Pakalpojumos. ThetaHealing.com un tā pilnvarotajām personām ir tiesības noņemt jebkuru saturu, kas pārkāpj šos noteikumus un pakalpojumus vai, pēc ThetaHealing.com ieskatiem, ir citādi nepieņemams. Jūs piekrītat, ka uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jebkura satura izmantošanu, tostarp jebkādu paļaušanos uz šāda Satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jūs atzīstat un piekrītat, ka ThetaHealing.com var saglabāt saturu un var arī izpaust saturu, ja to pieprasa likums vai ja godprātīgi uzskatāt, ka šāda saglabāšana vai izpaušana ir pamatoti nepieciešama, lai: (a) izpildītu juridisko procesu vai valdības pieprasījumu; (b) nodrošināt šo noteikumu un pakalpojumu izpildi; (c) atbildēt uz apgalvojumiem, ka jebkurš saturs pārkāpj trešo pušu tiesības; vai (d) aizsargāt ThetaHealing.com, ThetaHealing.com vietnes un pakalpojumu lietotāju un/vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai personisko drošību.

Izbeigšana

ThetaHealing.com patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt jūsu piekļuvi vietnei ThetaHealing.com un jebkuram no Pakalpojumiem. Vietne ThetaHealing.com var arī noņemt jebkādu jūsu publicēto saturu, kā arī atcelt vai mainīt jebkuru no tā sniegtajiem pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka ThetaHealing.com nav atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par atcelšanu vai piekļuvi vietnei ThetaHealing.com un tās pakalpojumiem. Gadījumā, ja ThetaHealing.com pārtrauc piekļuvi vietnei ThetaHealing.com un tās pakalpojumiem, visas lietotāja samaksātās maksas, priekšapmaksas maksas un kredīts netiek atmaksāti.

Garantiju atruna, ja jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka:

a. PAKALPOJUMA LIETOŠANA ATTIECAS UZ JŪSU RISKU. PAKALPOJUMS TIEK SNIEGTS UZ "KĀDS IR" UN "KĀDS IR PIEEJAMS". THETAHEALING.COM TIEŠI ATSAUC VISĀM JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN MĒRĶIEM.

b. THETAHEALING.COM NEGARANTĒ, KA (i) PAKALPOJUMS ATBILST JŪSU PRASĪBĀM, (ii) PAKALPOJUMS BŪS NETRAUCĒTS, LAIKS, DROŠS VAI BEZ KĻŪDĀM, (iii) PAKALPOJUMA LIETOŠANAS REZULTĀTI VAR IEGŪT. BŪS PRECĪZI VAI UZTICAMI, (iv) JEBKURU PRODUKTU, PAKALPOJUMU, INFORMĀCIJAS VAI CITU MATERIĀLU KVALITĀTE, KO IEGĀDĀJĀSAT VAI IEGŪSATIES, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU, ATBILDĪS JŪSU GAIDĀM, UN (V) TIKS JEBKĀDAS ATTIECĪBAS KĻŪDAS.

c. JEBKĀDS MATERIĀLS, KAS LEJUPIELĀDĒTS VAI CITĀDI IEGŪTS, LIETOJOT PAKALPOJUMU, TIEK IZVEIDOTS PĒC JŪSU PĒC LIETOŠANAS UN RISKU, UN JŪS BŪSAT PILNĪGI ATBILDĪGS PAR JŪSU DATORA SISTĒMAS BOJĀJUMIEM. TĀDS MATERIĀLS.

d. NEKĀDI PADOMI VAI INFORMĀCIJA, NETIEK MUTISKI VAI RAKSTISKA, KAS JŪS IEGŪSATIES NO THETAHEALING.COM, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU VAI NO PAKALPOJUMA, NEIZVEIDOJAS GARANTIJAS, KAS NAV TIEŠI NOTEIKTA PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS.

Atbildības ierobežojums

JŪS SKAIDRI SAPRATAT UN PIEKRĪTAT, KA THETAHEALING.COM NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZSEKOJOŠIEM VAI PIEMĒROTIEM ZAUDĒJUMIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀM, CITIEM GATAHEALING. NEATTIECĪGI ZAUDĒJUMI ( PAT JA THETAHEALING.COM IR BŪTIS INFORMĒTS PAR ŠĀDIEM BOJĀJUMIEM, KAS REDZĒTI NO: (i) PAKALPOJUMA LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS IZMANTOT; (ii) IZMAKSAS, KAS IEGĀDĀTIES PAR AIZSTĀJĪTĀM PREČU UN PAKALPOJUMU IEGĀDĀJUMIEM, KAS REDZĒTI NO JEBKĀRĀM PAKALPOJUMA VAI IEGŪTĀM PREČEM, DATIEM, INFORMĀCIJAS VAI PAKALPOJUMIEM, VAI SAŅEMTĀM ZIŅOJUMIEM VAI IEGĀDĀTIEM DARĪJUMIEM; (iii) NEATĻAUTA PIEKĻUVE JŪSU PĀRSŪTĪJUMIEM VAI DATIEM VAI TO IZMAIŅA; (iv) JEBKURU TREŠĀS PERSONAS PAZIŅOJUMI VAI RĪCĪBA ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU; VAI (v) JEBKURI CITI JAUTĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR PAKALPOJUMU.

Zaudējumu atlīdzināšana

d. NEKĀDI PADOMI VAI INFORMĀCIJA, NETIEK MUTISKI VAI RAKSTISKA, KAS JŪS IEGŪSATIES NO THETAHEALING.COM, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU VAI NO PAKALPOJUMA, NEIZVEIDOJAS GARANTIJAS, KAS NAV TIEŠI NOTEIKTA PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS.

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt ThetaHealing.com un tā meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, licences turētājus, licences devējus, amatpersonas, aģentus, līdzbrendus vai citus partnerus, advokātus un darbiniekus nekaitīgiem no jebkādām prasībām vai prasībām, tostarp saprātīgām advokātu honorāriem. , ko jebkura trešā puse ir izveidojusi saistībā ar Saturu, ko iesniedzat, ievietojat, pārsūtāt vai padarāt pieejamu, izmantojot Pakalpojumu, jūsu pakalpojuma izmantošanas, savienojuma ar Pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpuma vai jūsu pārkāpuma dēļ. jebkuras cita tiesības.

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt Thetahealing.com un tā meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, licences īpašniekus, licences devējus, amatpersonas, aģentus, līdzbrendus vai citus partnerus, advokātus un darbiniekus nekaitīgiem no jebkādām prasībām vai prasībām, tostarp saprātīgām advokātu honorāriem, no jebkādām un visām prasībām, kas izriet vai ir saistītas ar jebkādu informāciju, kas ietverta Thetahealing.com vietnē, grāmatās, reklāmas materiālos, klases materiālos, ar to saistītā informācijā vai ko jums nosūtījuši citi ThetaHealing praktiķi un dalībnieki, vai informāciju, kuru varat lasīt vietnē internetā vai saņemt no trešajām personām neatkarīgi no tā, vai tie ir patiesi vai nepatiesi.

Jūs piekrītat, ka jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis jebkurām un visām prasībām, kas izriet vai ir saistītas ar informāciju, kas ietverta ThetaHealing.com vietnē, grāmatās, semināros, reklāmas materiālos, nodarbību materiālos un/vai jebkādā ar tiem saistītā informācijā, ko jūs varētu dzirdēt, lasīt vai no jebkuras trešās puses (neatkarīgi no tā, vai tā ir patiesa vai nepatiesa), tiks atmaksāta jūsu dalības maksa un visi semināri, kurus esat saņēmis un samaksājis tieši no ThetaHealing.com vai Let's Think Unique. Nekādus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai zaudējumus nevar atlīdzināt vai pieprasīt nekādā veidā.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visi uzņēmumi, kas ir saistīti ar www.ThetaHealing.com (tostarp bez ierobežojumiem Let's Think Unique un Theta Healing Institute of Knowledge) nav atbildīgi par jebkādu licencētu dalībnieku atmaksu samaksu par jūsu apmeklētajiem semināriem vai nodarbībām. tieši no šīm trešajām personām. Jūs piekrītat, ka jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret kādu no licencētajiem dalībniekiem ir atkarīgs no katra atsevišķa dalībnieka atmaksas politikas un vietējiem, štata vai federālajiem likumiem, kur šis dalībnieks praktizē.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka Viannas personīgais stāsts par viņas ķermeņa, prāta un gara dziedināšanu ir viņas pašas pieredze un stāsts. Jūs atzīstat un piekrītat, ka izmeklēsiet ThetaHealing tehniku pēc savas gribas un uz savu risku, un nepaļaujieties tikai uz Viannas stāstu, pieņemot lēmumu izmantot ThetaHealing tehniku. Tas ir vienkārši ceļvedis un meditācijas tehnika, kuru varat izmantot vai neizmantot jebkurā laikā.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka esat pilnībā atbildīgs par ThetaHealing tehnikas efektivitāti, kas tiek piemērota jūsu ķermenim, prātam un garam, un ka jums nav sniegtas nekādas garantijas vai apgalvojumi par šo paņēmienu. Tas ir vienkārši izglītojošs ceļvedis un paņēmiens sevis pilnveidošanai, un tas neaizstāj nekādus medicīniskus vai veselības aprūpes lēmumus vai metodes.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka pats pieņemsiet lēmumus par to, pie kura ThetaHealing skolotāja, biedra vai praktiķa pierakstāties, un izmeklēsiet šo skolotāju, dalībnieku vai praktizētāju, uzņemoties risku. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jums ir pienākums ziņot par jebkādām bažām, kas jums radušās saistībā ar kādu no ThetaHealing licencētajiem skolotājiem, praktiķiem un/vai dalībniekiem, kā norādīts šeit. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm

Visam šo vietņu saturam ir autortiesības © 2009 ThetaHealing.com. Visas tiesības aizsargātas. ThetaHealing.com ir ThetaHealing.com reģistrēta preču zīme. Visas pārējās zīmes, kas parādās vietnē ThetaHealing.com, pieder ThetaHealing.com, un tās aizsargā ASV un starptautiskie autortiesību un preču zīmju likumi. Jebkāda ThetaHealing.com vietnē redzamo zīmju izmantošana bez nepārprotamas ThetaHealing.com rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

Paziņojumi

Paziņojumi jums var tikt nosūtīti pa e-pastu vai parasto pastu. Paziņojumus no jums ThetaHealing.com var nosūtīt arī pa e-pastu vai parasto pastu. ThetaHealing.com var (bet nav pienākuma) sniegt paziņojumus par izmaiņām Noteikumos un pakalpojumos vai citos jautājumos, parādot paziņojumus vai saites uz paziņojumiem kopumā ThetaHealing.com vietnē.

Ģenerālis

Šos noteikumus un pakalpojumus regulē un interpretē saskaņā ar Montānas (ASV) likumiem, un jūs piekrītat pakļauties Montānas štata un Kalifornijas tiesu personīgajai jurisdikcijai. Gadījumā, ja tiesa kādu šo Noteikumu un pakalpojumu daļu atzīst par spēkā neesošu, pārējie noteikumi paliek spēkā un ir spēkā. Jūs piekrītat, ka neatkarīgi no statūtiem vai tiesību aktiem, kas paredz pretējo, jebkura prasība vai prasības pamatojums, kas izriet no vietnes ThetaHealing.com satura vai ir saistīts ar to, vai vietnes ThetaHealing.com izmantošanu, ir jāiesniedz vienā laikā. gadu pēc šādas prasības vai prasības celšanas.

Noteikumu izmaiņas

THINK patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Noteikumus, saskaņā ar kuriem tiek piedāvāta www.thetahealing.com. Jaunākā Noteikumu versija aizstās visas iepriekšējās versijas. THINK mudina jūs periodiski pārskatīt Noteikumus, lai būtu informēts par mūsu atjauninājumiem.

Sazinies ar mums

THINK gaida jūsu jautājumus vai komentārus par Noteikumiem:

ThetaHealing zināšanu institūts
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 ASV
E-pasta adrese: info@thetahealing.com
Tālruņa numurs: 406 206 3232

Spēkā no 2009. gada 1. janvāra