Naudojimo sąlygos

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS PRIEŠ NAUDODAMI SVETAINE. Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, negalite naudotis svetaine. Be to, kai naudojatės bet kuria iš mūsų esamų ar būsimų paslaugų, jums taip pat bus taikomos toms paslaugoms taikomos gairės, sąlygos ir susitarimai. Jei šios naudojimo sąlygos prieštarauja toms paslaugoms taikomoms gairėms, sąlygoms ir susitarimams, taikomos šios naudojimo sąlygos.

ThetaHealing.com svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, tinklalapius, paslaugas ir išteklius, kuriuos valdo ThetaHealing.com ir (arba) kiti asmenys, įmonės ar subjektai, su kuriais ThetaHealing.com palaiko verslo ryšius (kiekvienas toliau vadinamas „Svetainė“). ThetaHealing.com nėra atsakinga už bet kokios svetainės, kuri nepriklauso arba tiesiogiai nekontroliuojama ThetaHealing.com, turinį ar prieinamumą, taip pat neremia ir jokiu būdu nėra atsakinga už bet kokį turinį, reklamą, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą galima rasti tokiose Svetainėse, iš jų arba per jas. Jūsų naudojimuisi bet kuria svetaine taikomos naudojimo sąlygos, jei tokios yra, nustatytos toje svetainėje. Jei tarp čia pateiktų sąlygų ir paslaugų ir svetainės sąlygų ir paslaugų yra neatitikimų, prieštaravimų ar neatitikimų, jūsų naudojimąsi ta svetaine reglamentuoja ir kontroliuoja Svetainėje pateiktos sąlygos ir paslaugos. Jūs sutinkate, kad ThetaHealing.com nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga arba atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl to, kad naudojatės ar pasikliaujate bet kokiu tokiu turiniu, reklama, produktais, paslaugomis ar kt. medžiagos, esančios arba prieinamos bet kurioje tokioje svetainėje, iš ar per ją.

Sąlygos ir paslaugos

Kaip sąlyga, kad naudojatės www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com (toliau vadinama „ThetaHealing. com") svetainę ar bet kurią iš Paslaugų, pareiškiate, kad nenaudosite ThetaHealing.com svetainės ar bet kurios jos paslaugos jokiais neteisėtais ar kitaip draudžiamais šiomis sąlygomis ir paslaugomis tikslu.

ThetaHealing.com pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti sąlygas ir paslaugas, apie tai neįspėjus ThetaHealing.com svetainės ar jos paslaugų naudotojų. ThetaHealing.com taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu ir laikas nuo laiko laikinai arba visam laikui modifikuoti arba nutraukti bet kurią iš Paslaugų su įspėjimu arba be jo. Jūs sutinkate, kad ThetaHealing.com nebus atsakinga jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius ThetaHealing.com svetainės, paslaugų ar šių sąlygų ir paslaugų pakeitimus. Jūs esate atsakingi už reguliarų šių sąlygų ir paslaugų peržiūrą.

ThetaHealing.com yra meditacijos technikos svetainė.

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie ThetaHealing techniką. Jis skirtas tik informaciniams tikslams. Mūsų svetainėje galite ieškoti ThetaHealing praktikų. Turime ThetaHealing knygų, kompaktinių diskų ir DVD, kuriuos galima įsigyti, kad sužinotumėte daugiau apie šią techniką.

Šioje svetainėje ir seminare pateikiami teiginiai nėra skirti diagnozuoti, gydyti, išgydyti ar užkirsti kelią kokiai nors ligai. Ši informacija pateikiama tik informaciniais ir švietimo tikslais. Šioje svetainėje pateikta informacija niekada neturėtų būti laikoma medicinine konsultacija ar kompetentingos medicininės priežiūros pakaitalu, kurį teikia jūsų gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas.

Elektroniniai ryšiai

Lankymasis ThetaHealing.com arba el. laiškų siuntimas į ThetaHealing.com yra elektroninis bendravimas. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir svetainėje, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad tokie pranešimai būtų rašytiniai.

ThetaHealing.com sąmoningai nerenka nei internete, nei neprisijungus asmeninės informacijos iš jaunesnių nei trylikos metų asmenų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, ThetaHealing.com galite naudoti tik gavę tėvų arba globėjų leidimą.

Paslaugos

Šiuo metu ThetaHealing.com savo vartotojams teikia tam tikras Paslaugas. Jūs esate atsakingi už prieigos prie Paslaugos gavimą ir dėl šios prieigos gali būti taikomi trečiosios šalies mokesčiai (pvz., interneto paslaugų teikėjo arba eterio laiko mokesčiai). Jūs esate atsakingi už tuos mokesčius, įskaitant mokesčius, susijusius su skelbimų rodymu ar pristatymu. Be to, turite pateikti visą įrangą, reikalingą norint pasiekti Paslaugą, ir už ją atsakote. Jei nenurodyta kitaip, bet kokiems dabartinių ar būsimų ThetaHealing.com Paslaugų pakeitimams, įskaitant naujų Paslaugų įvedimą ar išleidimą, taikomos šios sąlygos ir paslaugos. Slapukus naudojame dėl šių priežasčių: (i) Siekdami nustatyti, kas jūs esate, ir pasiekti savo paskyros informaciją; (ii) įvertinti mūsų auditorijos dydį ir modelius; (iii) užtikrinti, kad jūsų neprašytų registruotis du kartus; (iv) kontroliuoti, kaip dažnai lankytojai mato panašius skelbimus; (v) stebėti nuostatas ir tobulinti bei atnaujinti mūsų svetainę; ir (vi) stebėti eigą ir įrašų skaičių kai kuriose mūsų reklamose ir konkursuose.

Praktikuojančio asmens profilio puslapiai (jei taikoma)

Profilio puslapiai pateikiami ThetaHealing.com svetainėje kaip paslauga licencijuotiems praktikams ir instruktoriams, baigus pagrindinį DNR seminarą. Profilius galima atnaujinti iki mėnesinio aptarnavimo termino, per kurį paslaugos mokesčiai negrąžinami. Pasibaigus jūsų pradiniam paslaugų terminui, visos Paslaugos gali būti atšauktos keturiolika (14) dienų įspėjus ThetaHealing.com raštu arba el. paštu. Visos Paslaugos gali būti atnaujintos laikotarpiui, lygiam pradiniam paslaugų teikimo terminui, jei ThetaHealing.com gauna negrąžinamo paslaugos mokesčio mokėjimą nepasibaigus jūsų paslaugų terminui, nebent apie tai raštu pranešama ThetaHealing.com arba paštu likus keturiolikai (14) dienų iki prieš pat buvusio termino pabaigos. ThetaHealing.com pasilieka teisę atšaukti arba keisti bet kurias savo Paslaugas, o jūs sutinkate, kad ThetaHealing.com nebus atsakinga jums ar jokiai trečiajai šaliai už tokius Paslaugų pakeitimus. Jei nesumokėsite už jokias ThetaHealing.com teikiamas paslaugas, ThetaHealing.com pasilieka teisę atšaukti jūsų paskyrą ir persiųsti jūsų sąskaitą teisiniam atstovui arba kredito ir inkasavimo agentūrai, kad būtų apdraustas visas mokėjimas. Jei jūsų sąskaita bus perduota mūsų teisiniam atstovui arba kredito ir inkaso agentūrai, būsite atsakingas už visas mokėtinas ir mokėtinas sumas už Paslaugas, taip pat už visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su minėtu inkasavimu, įskaitant visus profesionalius mokesčius ir mokesčius. išlaidas.

Vartotojai patys tvarkys savo profilio puslapius naudodami prisijungimo duomenis ir pateiktą turinio valdymo sistemą ir yra visiškai atsakingi už juose pateiktą informaciją, kurios dalis bus viešai rodoma ThetaHealing.com ir kitose svetainėse. ThetaHealing.com neprisiima atsakomybės už nepageidaujamus ar nepageidaujamus kontaktus su vartotojais iš Paslaugų arba informaciją, rodomą šiuose profilio puslapiuose ar kituose ThetaHealing.com ar kitų svetainių puslapiuose.

Naudotojui atšaukus profilio puslapį arba ThetaHealing.com nutraukus profilio puslapį, visi sumokėti mokesčiai negrąžinami, įskaitant esamus kredito likučius ir iš anksto sumokėtus mokesčius.

ThetaHealing.com priskirs jums slaptažodį ir paskyros ID, kad galėtumėte pasiekti ir naudoti tam tikras svetainės sritis pagal sertifikatą. Kiekvienas vartotojas, kuris naudojasi tokiu priskirtu slaptažodžiu ir ID, bus laikomas jūsų įgaliotu pasiekti ir naudoti svetainę, o ThetaHealing.com neprivalo tirti bet kokios tokios prieigos ar naudojimo leidimo ar šaltinio. PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD TARP JŪSŲ IR THETAHEALING.COM, TIK JŪS BŪSITE ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMĄ VISIEMS, NAUDOJANTIS SVETAINEI SUTEIKTO SLAPTAŽODŽIO IR ID. TIKRAI YRA JŪSŲ ĮGALIOJAMAS, ĮSKAITANT VISUS RYŠIUS IR PERDAVIMUS BEI VISUS ĮSIPAREIGOJIMUS (ĮSKAITANT FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS PIRKANT SVETAINE), KURIUS GALI DĖL TOKIOS PRIEIGOS AR NAUDOJIMO.

Tik jūs esate atsakingas už jums priskirto slaptažodžio ir ID saugumo ir konfidencialumo apsaugą. Jūs nedelsdami pranešate Thetahealing.com apie bet kokį neteisėtą priskirto slaptažodžio ar ID naudojimą arba bet kokį kitą jums žinomą svetainės saugumo pažeidimą ar gresiantį pažeidimą. Jūs būsite atsakingas už bet kokią veiklą, vykdomą naudojant jums priskirtą slaptažodį arba ID. Jūs visiškai kontroliuojate, ar jūsų paskyra bus viešai rodoma, ar ne, naudodami naudotojo vardą ir slaptažodį.

Svetainės turinys ir informacija

Nors ir netyčia, ThetaHealing.com svetainėje gali būti informacijos, kuri yra netiksli, neišsami, nepatikima arba pasenusi. ThetaHealing.com neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl informacijos, esančios ThetaHealing.com svetainėje, ir negarantuoja, kad tokia informacija yra išsami, tiksli, naujausia ar patikima. ThetaHealing.com neprisiima atsakomybės už bet kokią informaciją, kuri yra neišsami, netiksli, nepatikima ar pasenusi. Bet kokia nuoroda į produktų, paslaugų ar publikacijų ThetaHealing.com svetainėje ar aprašymas nelaikomas tokių produktų, paslaugų ar leidinių patvirtinimu. ThetaHealing.com neteikia teisinių, finansinių, medicininių ar kitų profesinių ar asmeninių paslaugų. Jei reikia teisinės, finansinės, medicininės ar kitos profesinės, asmeninės ar ekspertinės konsultacijos ar kitos pagalbos, šias paslaugas turėtų gauti kvalifikuotas specialistas. ThetaHealing.com nekontroliuoja kitų šalių paskelbtos informacijos ir kito turinio ir todėl negarantuoja tokio turinio tikslumo, vientisumo ar kokybės. Jūs suprantate, kad naudodamiesi ThetaHealing.com svetaine ir paslaugomis galite susidurti su informacija ar kitokiu turiniu, kuris yra įžeidžiantis, nepadorus ar nepriimtinas. ThetaHealing.com jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už bet kokį tokį turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias minėtame turinyje esančias klaidas ar praleidimus, arba už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl bet kokios paskelbtos informacijos naudojimo, el. - išsiųstas paštu arba kitaip perduotas per ThetaHealing.com svetainę arba Paslaugas.

JŪS SUTINKATE, KAD INFORMACIJA, esanti THETAHEALING KNYGOSE, JUOSTOSE, SEMINARUOSE, SVETAINĖJE IR KIToje MEDŽIAGOJE SKIRTA TIK INFORMACINIAIS IR MOKYMOSIAIS TIKSlais. SUTINKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR SĄLYGOMIS, PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE NAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ SAVO RIZIKA.

Nuorodos

ThetaHealing.com svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, tinklalapius, paslaugas ir išteklius, kuriuos valdo ThetaHealing.com ir (arba) kiti asmenys, įmonės ar subjektai, su kuriais ThetaHealing.com palaiko verslo ryšius (kiekvienas toliau vadinamas „Svetainė“). ThetaHealing.com nėra atsakinga už bet kokios svetainės, kuri nepriklauso arba tiesiogiai nekontroliuojama ThetaHealing.com, turinį ar prieinamumą, taip pat neremia ir jokiu būdu nėra atsakinga už bet kokį turinį, reklamą, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą galima rasti tokiose Svetainėse, iš jų arba per jas. Jūsų naudojimuisi bet kuria svetaine taikomos naudojimo sąlygos, jei tokios yra, nustatytos toje svetainėje. Jei tarp čia pateiktų sąlygų ir paslaugų ir svetainės sąlygų ir paslaugų yra neatitikimų, prieštaravimų ar neatitikimų, jūsų naudojimąsi ta svetaine reglamentuoja ir kontroliuoja Svetainėje pateiktos sąlygos ir paslaugos. Jūs sutinkate, kad ThetaHealing.com nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga arba atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl to, kad naudojatės ar pasikliaujate bet kokiu tokiu turiniu, reklama, produktais, paslaugomis ar kt. medžiagos, esančios arba prieinamos bet kurioje tokioje svetainėje, iš ar per ją.

Privatumo politika

Vartotojo registracijos duomenims ir tam tikrai kitai asmeninei bei privačiai informacijai taikoma mūsų privatumo politika. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. visą mūsų privatumo politiką.

Medžiagų naudojimas

ThetaHealing.com svetainės turinys ir paslaugos yra skirtos tik jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Šiuo dokumentu jūs turite teisę peržiūrėti, kopijuoti, spausdinti ir platinti šiose svetainėse pateiktą medžiagą tik asmeniniam, informaciniam ir nekomerciniam naudojimui. NEGALIMA keisti, performatuoti, rodyti, perduoti, skelbti, licencijuoti, kurti išvestinių kūrinių, atgaminti, kopijuoti, kopijuoti, perduoti, platinti, parduoti, perparduoti ar kitaip naudoti komerciniais tikslais jokios informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų, gautų iš arba pateikiami per ThetaHealing.com svetainę ir (arba) Paslaugas. Jūs negalite keisti ar keisti jokių ThetaHealing.com rodomų dokumentų ar grafikos elementų. Jūs sutinkate, kad kai naudojatės ThetaHealing.com svetaine ar paslaugomis, negaunate licencijos ar jokių kitų teisių iš ThetaHealing.com svetainės, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę ar kitas ThetaHealing.com ar bet kurios trečiosios šalies nuosavybės teises. su kuria ThetaHealing.com yra susijusi. Jūs suprantate, kad neturite jokių teisių į Paslaugas ar bet kokią kitą ThetaHealing.com nuosavybę, išskyrus šiose sąlygose ir paslaugose nurodytus atvejus.

ThetaHealing praktikai ir instruktoriai, turintys licenciją iš ThetaHealing Institute of Knowledge ir (arba) „Mąskime unikalūs“, turite sumokėti licencijos mokestį, kad galėtų naudoti „ThetaHealing“ registruotus ženklus savo svetainėje ir autorių teises vizitinėse kortelėse ir kt. Galite atnaujinti. savo paskyrą per Thetahealing.com profilį. Šie mokesčiai negrąžinami.

Narių elgesys.

Jūs sutinkate pateikti teisingą, tikslią, naujausią ir išsamią informaciją apie save, kai naudojatės ThetaHealing.com svetaine ir (arba) paslaugomis. Jei pateikiate kokią nors neteisingą informaciją arba ThetaHealing.com turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad bet kokia jūsų pateikta informacija yra neteisinga, ThetaHealing.com turi teisę nedelsiant nutraukti jūsų naudojimąsi ThetaHealing.com svetaine arba paslaugomis. . Jei bet kuriuo metu jūsų svetainė nepasiekiama internetu, mes turime teisę išjungti jūsų ThetaHealing.com nuorodą. Susisieksime su jumis įrašo el. paštu ir paprašysime, kad praneštumėte ThetaHealing.com, kai jūsų svetainė vėl bus pasiekiama internetu. Jūs suprantate, kad už visą informaciją ir kitą medžiagą atsako tik šalis, iš kurios toks turinys atsirado. Tai reiškia, kad esate visiškai atsakingas už visą turinį, kurį įkeliate, skelbiate, el. paštu ar kitaip perduodate per ThetaHealing.com svetainę arba bet kurią iš Paslaugų. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisines teises į bet kokią informaciją, kurią įkeliate, skelbiate, el. paštu ar kitaip perduodate, ir kad toks įkėlimas, paskelbimas, siuntimas el. paštu ar kitoks perdavimas nepažeis jokių įstatymų ar kitų asmenų teisių. asmuo. Jūs sutinkate nesinaudoti ThetaHealing.com svetaine ar Paslaugomis siekdami:

a. įkelti, neskelbti, el. paštu, neperduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį neteisėtą, žalingą, grasinantį, įžeidžiantį, priekabiaujantį, vingiuojantį, šmeižikišką, vulgarų, nepadorų, šmeižikišką, pažeidžiantį kito asmens privatumą, neapykantą arba rasinį, etninį ar kitaip nepriimtiną turinį;

b. bet kokiu būdu pakenkti niekam, įskaitant nepilnamečius;

c. apsimesti bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant, pareigūnu, forumo lyderiu, vadovu ar šeimininku, arba melagingai teigti ar kitaip klaidingai pateikti savo ryšį su asmeniu ar subjektu;

d. klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais, siekiant nuslėpti bet kokio per Paslaugą perduodamo Turinio kilmę;

e. įkelti, skelbti, el. paštu, neperduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kurio neturite teisės padaryti prieinamu pagal jokius įstatymus arba pagal sutartinius ar patikėjimo santykius (pvz., viešai neatskleista informacija, nuosavybės ir konfidenciali informacija, kurią sužinojote arba atskleidėte dėl darbo santykių). arba pagal neatskleidimo sutartis);

f. neįkelti, neskelbti, el. paštu, neperduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kuris pažeidžia bet kurios šalies patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitas nuosavybės teises („Teisės“);

g. įkelti, skelbti, el. paštu, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokią nepageidaujamą ar neleistiną reklamą, reklaminę medžiagą, „šiukšlinį paštą“, „spam“, „grandinius laiškus“, „piramidines schemas“ ar bet kokią kitą priekabiavimo formą, išskyrus tas sritis. (pvz., prekybos kambariai), kurie yra skirti tokiam tikslui;

h. įkelti, skelbti, el. paštu, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokią medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų ar bet kokio kito kompiuterio kodo, failų ar programų, skirtų nutraukti, sunaikinti arba apriboti bet kokios kompiuterių programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos funkcionalumą;

i. sutrikdyti įprastą dialogo eigą, priversti ekraną „slinkti“ greičiau, nei gali įvesti kiti Paslaugos vartotojai, arba kitaip elgtis taip, kad tai neigiamai paveiktų kitų vartotojų galimybes keistis realiuoju laiku;

j. tyčia ar netyčia pažeisti bet kokius taikomus vietinius, valstijos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos paskelbtas taisykles, bet kurios nacionalinės ar kitos vertybinių popierių biržos taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, Niujorko Vertybinių popierių birža, Amerikos vertybinių popierių birža arba NASDAQ ir bet kokie teisės aktai, turintys įstatymo galią;

k. tyčia ar netyčia pažeisti bet kokius taikomus vietinius, valstijos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos paskelbtas taisykles, bet kurios nacionalinės ar kitos vertybinių popierių biržos taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, Niujorko Vertybinių popierių birža, Amerikos vertybinių popierių birža arba NASDAQ ir bet kokie teisės aktai, turintys įstatymo galią;

l. „persekioti“ ar kitaip priekabiauti prie kito; arba

m. rinkti arba saugoti asmeninius duomenis apie kitus vartotojus.

Jūs pripažįstate, kad ThetaHealing.com iš anksto neatlieka Turinio tikrinimo, tačiau ThetaHealing.com ir jos paskirtieji asmenys turi teisę atsisakyti arba pašalinti bet kokį turinį, kuris pasiekiamas ThetaHealing.com svetainėje arba Paslaugose. ThetaHealing.com ir jos paskirtieji asmenys turi teisę pašalinti bet kokį turinį, kuris pažeidžia šias sąlygas ir paslaugas arba, ThetaHealing.com savo nuožiūra, yra nepriimtinas. Jūs sutinkate, kad prisiimate visą riziką, susijusią su bet kokio turinio naudojimu, įskaitant bet kokį pasitikėjimą tokio Turinio tikslumu, išsamumu ar naudingumu. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad ThetaHealing.com gali saugoti turinį ir taip pat gali atskleisti turinį, jei to reikalauja įstatymai arba sąžiningai tikėdami, kad toks išsaugojimas arba atskleidimas yra pagrįstai būtinas siekiant: (a) įvykdyti teisinį procesą arba vyriausybės reikalavimą; (b) įgyvendinti šias sąlygas ir paslaugas; (c) atsakyti į pretenzijas, kad bet koks turinys pažeidžia trečiųjų šalių teises; arba (d) apsaugoti ThetaHealing.com, ThetaHealing.com svetainės ir paslaugų vartotojų ir (arba) visuomenės teises, nuosavybę ar asmeninį saugumą.

Nutraukimas

ThetaHealing.com pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atšaukti jūsų prieigą prie ThetaHealing.com svetainės ir bet kurios paslaugos. ThetaHealing.com taip pat gali pašalinti bet kokį jūsų paskelbtą turinį ir atšaukti arba pakeisti bet kokias teikiamas paslaugas be išankstinio įspėjimo. Jūs sutinkate, kad ThetaHealing.com nebus atsakinga jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokį ThetaHealing.com svetainės ir jos paslaugų atšaukimą arba prieigą prie jos. Jei ThetaHealing.com nutraukia prieigą prie ThetaHealing.com svetainės ir jos paslaugų, visi vartotojo sumokėti mokesčiai, iš anksto sumokėti mokesčiai ir kreditas yra negrąžinami

Garantijų atsisakymas Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad:

a. NAUDOJIMAS PASLAUGA TIK JŪSŲ RIZIKA. PASLAUGA TEIKIAMA „TOKIOS, KOKIA YRA“ IR „TOKIAI, KOKIA GALIMA“. THETAHEALING.COM AIŠKIAI ATSISAKO JOKIŲ GARANTIJŲ, ARBA AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, NUMANOMAS PARDUOTAMO, TINKAMUMO TAM TAM TAM TIKSLUI GARANTIJAS.

b. THETAHEALING.COM NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS, KAD (i) PASLAUGA ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, (ii) PASLAUGA BUS NEPERTRAUKTA, LAIKUOTA, SAUGI AR BE KLEDŲ, (iii) REZULTATAI, KURIUS GALIMA GAUTI NAUDOJANT PASLAUGA BUS TIKSLI AR PATIKIMA, (iv) BET KOKŲ PRODUKTŲ, PASLAUGŲ, INFORMACIJOS AR KITOS MEDŽIAGOS, KURIŲ ĮSIGYKITE AR GAUTOTE NAUDOJANT PASLAUGĄ, KOKYBĖ ATITIKS JŪSŲ LŪKESČIUS, IR (V) BUUS BET KOKIOS SUVEIKIMO KLAIDOS.

c. BET KOKIA MEDŽIAGA, ATSISIŲSTA AR KITAIP GAUTA NAUDOJANT PASLAUGĄ, ATKREIPTA NAUDOJANT PASLAUGĄ JŪSŲ NUOSTATAI IR RIZIKA, IR JŪS BŪSITE ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKĄ KOMPIUTERIO SISTEMOS ATSIJUNGIMO ŽALĄ. TOKIA MEDŽIAGA.

d. JOKIUS PATARIMAI AR INFORMACIJA, ARBA ŽODINĖ ARBA RAŠYTINĖ, GAUTI IŠ THETAHEALING.COM ARBA IŠ PASLAUGOS, NESUKURIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NENURODYTA PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOSE.

Atsakomybės apribojimas

JŪS AIŠKIAI SUPRAPTATE IR SUTINKATE, KAD THETAHEALING.COM NEATSAKO UŽ JOKIĄ TIESIOGIĄ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTĄ, SPECIALIĄJĄ, ATLIEKAMĄ AR PASEKMINIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, KITĄ GATAHEALING. NEBŪDŪS NUOSTOLIAI ( NET JEI THETAHEALING.COM BUVO ĮSPĖJAMAS APIE TOKIŲ ŽALŲ GALIMYBĘ, PATEIKTA DĖL: (i) NAUDOJIMOSI PASLAUGA ARBA NEGĖJIMO NAUDOTI; (ii) PAKEISTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ DĖL BETŲ PASLAUGŲ AR GAUTŲ PREKIŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS AR PASLAUGŲ, AR GAUTŲ PRANEŠIMŲ ARBA SANDORIŲ, SUDARYTŲ PER PASLAUGĄ ARBA IŠ JŲ, PIRKIMO IŠLAIDAS; (iii) NEteisėtą PRIEIGą PRIE JŪSŲ PERDAVIMŲ AR DUOMENŲ ARBA KEITIMAS; (iv) BET KOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAREIŠKIMAI AR ELGESYS DĖL PASLAUGOS; ARBA (v) BET KITŲ SU PASLAUGA SUSIJUSIŲ KLAUSIMŲ.

Žalos atlyginimas

d. JOKIUS PATARIMAI AR INFORMACIJA, ARBA ŽODINĖ ARBA RAŠYTINĖ, GAUTI IŠ THETAHEALING.COM ARBA IŠ PASLAUGOS, NESUKURIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NENURODYTA PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOSE.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti ThetaHealing.com ir jos dukterines įmones, filialus, licencijų turėtojus, licencijų išdavėjus, pareigūnus, agentus, bendrai gamintojus ar kitus partnerius, advokatus ir darbuotojus nepavojingai nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams. , kurį padarė bet kuri trečioji šalis dėl Turinio, kurį pateikiate, skelbiate, perduodate ar padarote prieinamą naudodamiesi Paslauga, jūsų naudojimosi paslauga, prisijungimo prie Paslaugos, Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo arba bet kokias kito teises.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti Thetahealing.com ir jos dukterines įmones, filialus, licencijų turėtojus, licencijų išdavėjus, pareigūnus, agentus, bendrai gamintojus ar kitus partnerius, advokatus ir darbuotojus nepavojingai nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimo, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, nuo bet kokių pretenzijų, kylančių dėl bet kokios informacijos, esančios Thetahealing.com svetainėje, knygose, reklaminėje medžiagoje, klasės medžiagoje, su ja susijusioje informacijoje arba kitų ThetaHealing praktikų ir narių perduotos informacijos arba informacijos, kurią galite perskaityti internetu arba gauti iš trečiųjų šalių, nesvarbu, ar tai tiesa, ar netiesa.

Jūs sutinkate, kad jūsų vienintelis teisių gynimo būdas dėl bet kokių pretenzijų, kylančių dėl informacijos, esančios ThetaHealing.com svetainėje, knygose, seminaruose, reklaminėje medžiagoje, kursų medžiagoje ir (arba) bet kokia su tuo susijusi informacija, kurią galite išgirsti, perskaityti ar iš bet kurios trečiosios šalies (tiesa ar netiesa) bus grąžinti jūsų nario mokesčiai ir visi seminarai, kuriuos gavote ir už kuriuos sumokėjote tiesiogiai iš ThetaHealing.com arba Let's Think Unique. Jokios kitos teisės gynimo priemonės ar nuostoliai negali būti išieškomi arba reikalaujami jokiu būdu.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visos įmonės, susijusios su www.ThetaHealing.com (įskaitant, bet neapsiribojant, Let's Think Unique ir Theta Healing Institute of Knowledge) nėra atsakingos už bet kokių licencijuotų narių grąžinimą už seminarus ar užsiėmimus, kuriuos lankėte. tiesiogiai iš tų trečiųjų šalių. Jūs sutinkate, kad vienintelė jūsų teisių gynimo priemonė prieš bet kurį iš licencijuotų narių priklauso nuo kiekvieno atskiro nario pinigų grąžinimo politikos ir vietinių, valstijos ar federalinių įstatymų, kur tas narys praktikuoja.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad asmeninė Viannos istorija apie jos kūno, proto ir dvasios išgydymą yra jos pačios patirtis ir istorija. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad išnagrinėsite ThetaHealing techniką savo noru ir rizikuodami, o nepasikliaukite vien Vianna istorija, nuspręsdami taikyti ThetaHealing techniką. Tai tiesiog vadovas ir meditacijos technika, kurią galite naudoti arba nenaudoti bet kuriuo metu.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad esate visiškai atsakingas už ThetaHealing technikos veiksmingumą, taikomą jūsų kūnui, protui ir dvasiai, ir kad jums nebuvo suteikta jokių garantijų ar pareiškimų dėl šios technikos. Tai tiesiog mokomasis vadovas ir savęs tobulinimo technika ir nepakeičia jokių medicininių ar sveikatos priežiūros sprendimų ar metodų.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad patys nuspręsite, pas kurį ThetaHealing mokytoją, narį ar praktiką užsiregistruosite, ir tirsite tą mokytoją, narį ar praktiką savo rizika. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad turėsite pareigą pranešti apie bet kokius susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su bet kuriuo iš ThetaHealing licencijuotų mokytojų, praktikų ir (arba) narių, kaip nurodyta čia. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Autorių teisių ir prekių ženklų pranešimai

Visas šių svetainių turinys priklauso autorių teisių © 2009 ThetaHealing.com. Visos teisės saugomos. ThetaHealing.com yra registruotasis ThetaHealing.com prekės ženklas. Visi kiti ženklai, esantys ThetaHealing.com svetainėje, priklauso ThetaHealing.com ir yra saugomi JAV ir tarptautinių autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų. Bet koks ThetaHealing.com svetainėje esančių ženklų naudojimas be aiškaus raštiško ThetaHealing.com leidimo yra griežtai draudžiamas.

Pranešimai

Pranešimai jums gali būti siunčiami el. paštu arba paprastu paštu. Jūsų pranešimai ThetaHealing.com taip pat gali būti siunčiami el. paštu arba paprastu paštu. ThetaHealing.com gali (bet neprivalo) teikti pranešimus apie Sąlygų ir paslaugų pakeitimus arba kitus dalykus, rodydama pranešimus arba nuorodas į pranešimus paprastai ThetaHealing.com svetainėje.

Generolas

Šios sąlygos ir paslaugos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Montanos (JAV) įstatymus, o jūs sutinkate paklusti Montanos valstijos ir Kalifornijos teismų asmeninei jurisdikcijai. Tuo atveju, jei teismas nusprendžia, kad bet kuri šių Sąlygų ir paslaugų dalis negalioja, likusios nuostatos lieka galioti ir galioti. Jūs sutinkate, kad neatsižvelgiant į priešingą įstatymą ar įstatymą, bet koks ieškinys ar ieškinio pagrindas, kylantis iš ThetaHealing.com svetainės turinio arba su ThetaHealing.com svetainės naudojimu, turi būti pateiktas per vieną laikotarpį. praėjus metams nuo tokio reikalavimo ar ieškinio pagrindo atsiradimo.

Sąlygų pakeitimai

THINK pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Sąlygas, pagal kurias siūloma www.thetahealing.com. Naujausia Sąlygų versija pakeis visas ankstesnes versijas. THINK ragina periodiškai peržiūrėti Sąlygas, kad būtumėte informuoti apie mūsų atnaujinimus.

Susisiekite su mumis

THINK laukia jūsų klausimų ar komentarų apie sąlygas:

ThetaHealing žinių institutas
29048 Sulaužytos kojos g

Bigfork, MT 59901 JAV
Pašto adresas: info@thetahealing.com
Telefono numeris: 406 206 3232

Galioja nuo 2009 m. sausio 1 d