תטא הילינג DNA בסיסי

כאן מתחיל מסע ה-ThetaHealing שלך. זהו הסמינר הראשון שצריך לקחת כדי להפוך ל-Certified Practitioner...

.ףתתשמ לכב DNA-ה ילידג 12 תלעפהב דקמתמו ThetaHealing תוקינכט גיצמ סרוקה .גניליה-אטת לגרתמכ ךתוא רשאמש נושרה סרוקה אוה יסיסבה DNA-ה

קורס זה כולל:
  • ®ThetaHealing רפס
  • ®ThetaHealing ךירדמ
תוצאות חיפוש עבור:

מסנני חיפוש

ל