חנות תטא הילינג

DVD של עבודת חפירה ואמונה

$27.95

This ThetaHealing Digging and Belief Work DVD features one of the Techniques ThetaHealing is most known for, created by Vianna Stibal. In this DVD Vianna shows different examples of how to use the digging technique on different situations and make powerful changes in your life.

All the information found in this dvd is for educational purposes only! None of the information is intended for diagnoses, prescriptions or to replace medical advice or treatment.

אפשר 1-2 ימי עסקים לעיבוד ההזמנה שלך. כל ההזמנות נשלחו מארה"ב.

קטגוריה