خبرها و رویدادها

با اتفاقاتی که در دنیای ThetaHealing می افتد باشید

خبرها و رویدادها

قدرت ناخودآگاه

ناخودآگاه شما حدود 90% از زندگی شما را اجرا می کند، از همه چیز از ضربان قلب گرفته تا خاطرات و احساسات. اگر واقعاً با خود کار می کنید
ادامه مطلب
خبرها و رویدادها

دوست داشتن من دوست داشتن تو

وقتی دختر بچه بودم، مردم همیشه من را ناامید می کردند. می دانستم که نمی توانند مرا دوست داشته باشند. آنها نمی دانستند چگونه دوست داشته باشند و چگونه
ادامه مطلب