مکان های جهانی

مکان‌های ما در سرتاسر جهان راه دیگری برای ارتباط حضوری از هر کجا ارائه می‌دهند. ما نمایندگان ThetaHealing داریم که یک تماس محلی و ترجمه در اختیار شما قرار می دهند. آنها همچنین میزبان سمینارها و رویدادهای مشاهده از راه دور هستند.