Zásady ochrany osobních údajů ThetaHealing

ThetaHealing se stará o to, jak jsou vaše informace o vás používány a sdíleny, a vážíme si vaší důvěry, že to budeme dělat opatrně a rozumně. Toto oznámení popisuje naše zásady ochrany osobních údajů. Návštěvou ThetaHealing přijímáte postupy popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jde o náš soulad s evropským zákonem o ochraně údajů z roku 2018, přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně údajů

Thetahealing.com (což znamená název společnosti a jejích přidružených společností) se zavazuje chránit vaše soukromí, když používáte naše online, telefonní nebo jiné služby („služby“). V těchto zásadách vysvětlujeme, jak a proč shromažďujeme vaše informace, co s nimi děláme a jaké máte kontroly nad naším používáním.

Čas od času přidáváme nebo měníme funkce, vlastnosti nebo produkty na naše webové stránky nebo přidáváme nebo měníme služby. Toto a náš závazek chránit soukromí vašich osobních údajů může mít za následek pravidelné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. V důsledku toho se prosím nezapomeňte pravidelně vracet k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, abyste mohli zkontrolovat případné změny.

Jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme?

Thetahealing.com shromažďuje a zpracovává informace o vás, aby: (i) vás identifikoval pokaždé, když navštívíte webovou stránku nebo si přejete, aby byla poskytnuta služba; (ii) zpracovávat vámi podané objednávky nebo žádosti; (iii) vylepšovat naše služby a webové stránky (iv) přizpůsobovat své zkušenosti, například poskytovat reklamy, o kterých si myslíme, že jsou pro vás relevantní a které podporují jakékoli konkrétní požadavky na informace, které můžete vznést prostřednictvím vyhledávání klíčových slov; (v) provádět průzkum demografických údajů, zájmů a chování všech našich zákazníků; a (vi) zasílat vám informace, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být užitečné, včetně informací o nových produktech a službách thetahealing.com. Při registraci u nás nebo jindy můžete být požádáni o informace o sobě, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo. Můžete být také požádáni, abyste se s námi podělili o své zájmy, koníčky a preference. Kromě toho, když si objednáte určité zboží nebo služby z našich webových stránek, budeme potřebovat znát číslo vaší kreditní/platební karty a datum vypršení platnosti. Nejste povinni tyto informace poskytnout, ale pokud je neposkytnete, možná vám nebudeme moci poskytnout určité služby nebo přizpůsobit vaše zkušenosti a přizpůsobit vám naše služby (například vám říci o speciálních nabídkách na věci, které Váš souhlas s těmito podmínkami Prohlášení o ochraně osobních údajů Používáním kterékoli ze stránek v rámci naší sítě webových stránek ("Webové stránky") nebo našich Služeb bezpodmínečně souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Soubory protokolu/IP adresy

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky zaznamenáme vaši IP adresu (jedinečná adresa, která identifikuje váš počítač na internetu), kterou automaticky rozpozná náš webový server. IP adresy nám pomáhají spravovat naše webové stránky a shromažďovat rozsáhlé demografické informace pro souhrnné použití. Nepropojujeme IP adresy s osobně identifikovatelnými informacemi. Neosobní údaje Můžeme o vás automaticky shromažďovat neosobní údaje, jako je typ internetových prohlížečů, které používáte, nebo stránky, ze kterých jste odkazovali na naše webové stránky. Z těchto informací vás nelze identifikovat a slouží pouze k tomu, aby nám pomohly při poskytování efektivních služeb na našich webových stránkách. Čas od času můžeme poskytnout vlastníkům nebo provozovatelům stránek třetích stran, ze kterých je možné odkazovat na naše webové stránky, informace týkající se počtu uživatelů odkazujících na naše webové stránky z jejich stránek. Z těchto informací vás nelze identifikovat.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou části informací, které webová stránka přenáší na váš pevný disk za účelem uložení a někdy sledování informací o vás. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale pokud chcete, můžete změnit prohlížeč, abyste tomu zabránili. Pokud tak učiníte, možná však nebudete moci plně využívat výhod webové stránky. Soubory cookie jsou specifické pro server, který je vytvořil, a nemohou k nim přistupovat jiné servery, což znamená, že je nelze použít ke sledování vašeho pohybu po webu. Přestože identifikují počítač uživatele, soubory cookie neidentifikují osobně zákazníky ani hesla. Informace o kreditní kartě se neukládají do souborů cookie. Soubory cookie používáme z následujících důvodů: (i) abychom identifikovali, kdo jste, a získali přístup k informacím o vašem účtu; (ii) odhadnout velikost a vzorce našeho publika; (iii) zajistit, abyste nebyli vyzváni k registraci dvakrát; (iv) řídit, jak často návštěvníci vidí podobné reklamy; (v) sledovat preference a zlepšovat a aktualizovat naši webovou stránku; a (vi) sledovat průběh a počet příspěvků v některých našich propagačních akcích a soutěžích.

S kým jsou informace sdíleny?

Thetahealing.com nebude sdílet, prodávat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje však můžeme sdělit dodavatelům třetích stran, kteří poskytují služby naším jménem. Thetahealing.com může zveřejnit souhrnné statistiky o našem prodeji, návštěvnících našich webových stránek a zákaznících našich telefonních služeb za účelem popisu našich služeb potenciálním partnerům, inzerentům a jiným renomovaným třetím stranám a pro jiné zákonné účely, ale tyto statistiky nebudou zahrnovat osobní údaje. identifikační informace. Thetahealing.com může zveřejnit osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se domnívá, že taková akce je nezbytná k ochraně a obraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti názvu společnosti a jejích webových stránek, návštěvníků webových stránek a zákazníků společnosti. naše služby.

Vaše osobní údaje prodáme nebo pronajmeme třetí straně pouze v rámci prodeje aktiv společnosti Thetahealing.com nebo po zajištění toho, že byly podniknuty kroky k zajištění ochrany vašich práv na soukromí. Informace o produktech a službách

Je pro nás velmi důležité, abychom vám poskytovali služby na nejvyšší úrovni. Aby nám to pomohly, společnosti Thetahealing.com vám mohou čas od času zaslat podrobnosti o našich produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud si tyto údaje kdykoli nepřejete dostávat, napište nám e-mail na adresu support@thetahealing.com

Bezpečnostní

Thetahealing.com klade velký důraz na bezpečnost všech informací spojených s našimi zákazníky. Máme zavedena bezpečnostní opatření, abychom se pokusili chránit před ztrátou, zneužitím a změnou zákaznických dat pod naší kontrolou. Například naše zásady zabezpečení a ochrany soukromí jsou pravidelně revidovány a podle potřeby vylepšovány a k informacím o uživatelích mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Pokud jde o naše webové stránky, používáme zabezpečený serverový software (SSL) k šifrování finančních informací, které zadáte, než nám je odešlete. I když nemůžeme zajistit nebo zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití nebo změně dat, vynakládáme maximální úsilí, abychom tomu zabránili.

Jakékoli dotazy, obavy nebo komentáře, které máte k našim Zásadám ochrany osobních údajů, zašlete e-mailem na adresu support@thetahealing.com nebo nám napište na adresu:

Název a adresa společnosti

Thetahealing.com
29048 Broken Leg Rd, Bigfork, MT 59911
(406) 206 3232