Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не можете да използвате уебсайта. Освен това, когато използвате която и да е от нашите настоящи или бъдещи услуги, вие също ще подлежите на нашите указания, правила, условия и споразумения, приложими за тези услуги. Ако настоящите Условия за ползване са в противоречие с насоките, условията и споразуменията, приложими за тези услуги, тези Условия за ползване имат предимство.

Сайтът ThetaHealing.com съдържа връзки към други уеб сайтове, уеб страници, услуги и ресурси, които се управляват от ThetaHealing.com и/или други лица, фирми или образувания, с които ThetaHealing.com има бизнес отношения (всеки от тях наричан по-долу „Сайт“). ThetaHealing.com не носи отговорност за съдържанието или наличността на който и да е сайт, който не е собственост или пряко контролиран от ThetaHealing.com и не одобрява и не носи отговорност по никакъв начин за съдържание, реклама, продукти, услуги или други материали на или достъпни на, от или чрез такива сайтове. Използването на който и да е сайт от ваша страна е предмет на условията за ползване, ако има такива, посочени в този сайт. В случай, че има несъответствие, конфликт или несъответствие между условията и услугите, съдържащи се тук, и условията и услугите на даден сайт, условията и услугите, посочени в сайта, ще управляват и контролират използването от ваша страна на този сайт. Вие се съгласявате, че ThetaHealing.com не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, реклама, продукти, услуги или други материали на или достъпни на, от или чрез всеки такъв сайт.

Условия и услуги

Като условие за използването на www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (наричани по-долу „ThetaHealing. com") или която и да е от Услугите, вие декларирате, че няма да използвате сайта ThetaHealing.com или която и да е от неговите Услуги за цели, които са незаконни или по друг начин забранени от тези Условия и услуги.

ThetaHealing.com си запазва правото да променя условията и услугите от време на време, без да предизвестява потребителите на сайта ThetaHealing.com или неговите Услуги. ThetaHealing.com също така си запазва правото, по всяко време и от време на време, да променя или преустановява, временно или окончателно, която и да е от Услугите, със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че ThetaHealing.com не носи отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е промяна в сайта ThetaHealing.com, Услугите или тези Условия и услуги. Вие носите отговорност за редовното преглеждане на тези Условия и услуги.

ThetaHealing.com е уебсайт за техника за медитация.

Този сайт предоставя информация за техниката ThetaHealing. Това е само за информационна употреба. Можете да търсите ThetaHealing практикуващи чрез нашия сайт. Имаме налични книги, компактдискове и DVD за ThetaHealing, за да научите повече за техниката.

Изявленията в този уебсайт и семинара не са предназначени за диагностициране, лечение, лечение или предотвратяване на каквито и да е заболявания. Тази информация е предоставена само за информационни и образователни цели. Информацията на този уебсайт никога не трябва да се счита за медицински съвет или заместител на компетентна медицинска помощ от вашия лекар или друг здравен специалист.

Електронни комуникации

Посещението на ThetaHealing.com или изпращането на имейли до ThetaHealing.com представлява електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на сайта, отговарят на законовите изисквания, че тези съобщения са в писмен вид.

ThetaHealing.com не събира съзнателно, нито онлайн, нито офлайн, лична информация от лица на възраст под тринадесет години. Ако сте под 18 години, можете да използвате ThetaHealing.com само с разрешение на родител или настойник.

Услуги

В момента ThetaHealing.com предоставя на своите потребители определени услуги. Вие носите отговорност за получаване на достъп до Услугата и този достъп може да включва такси на трета страна (като такси за доставчик на интернет услуги или за ефирно време). Вие носите отговорност за тези такси, включително тези, свързани с показването или доставката на реклами. Освен това трябва да предоставите и да носите отговорност за цялото оборудване, необходимо за достъп до Услугата. Освен ако не е посочено друго, всички промени в настоящите или бъдещите услуги на ThetaHealing.com, включително въвеждането или пускането на нови услуги, се уреждат от тези Условия и услуги. Използваме бисквитки по следните причини: (i) За да идентифицираме кой сте и за достъп до информацията за вашия акаунт; (ii) За оценка на размера и моделите на нашата аудитория; (iii) За да гарантираме, че няма да бъдете помолени да се регистрирате два пъти; (iv) За да контролирате колко често посетителите виждат подобни реклами; (v) За проследяване на предпочитанията и за подобряване и актуализиране на нашия уеб сайт; и (vi) За проследяване на напредъка и броя на записите в някои от нашите промоции и конкурси.

Страници с профил на практикуващ лекар (където е приложимо)

Страниците с профили се предоставят на сайта ThetaHealing.com като услуга за лицензирани практикуващи и инструктори след завършване на основен ДНК семинар. Профилите могат да бъдат надстроени до месечен период на обслужване, през който период таксите за обслужване не подлежат на възстановяване. След приключване на първоначалния ви срок на обслужване, всички Услуги могат да бъдат анулирани с четиринадесет (14) дневно предизвестие до ThetaHealing.com писмено или по имейл. Всички услуги могат да бъдат подновени за период, равен на първоначалния срок на услугата, при условие че плащането на невъзвръщаемата такса за услугата е получено от ThetaHealing.com преди изтичането на срока на услугата, освен ако не е изпратено писмено известие до ThetaHealing.com или чрез електронна поща четиринадесет (14) дни преди изтичане на непосредствено предходния срок. ThetaHealing.com си запазва правото да анулира или модифицира която и да е от услугите си и вие се съгласявате, че ThetaHealing.com няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна за такава промяна в услугите. В случай, че не успеете да платите за която и да е Услуги, предоставена от ThetaHealing.com, ThetaHealing.com си запазва правото да анулира акаунта ви и да препрати акаунта ви към законно представителство или агенция за кредитиране и събиране, за да осигури пълното плащане. Ако вашият акаунт бъде препратен на наш законен представител или агенция за кредити и събиране, вие ще носите отговорност за всички дължими и дължими суми за Услугите, както и за всички разходи и такси, свързани с посочените събирания, включително всякакви професионални такси и разходи.

Потребителите ще управляват сами страниците на своите профили чрез вход и осигурена система за управление на съдържанието и са изцяло отговорни за информацията, предоставена в тях, някои от които ще се показват публично на ThetaHealing.com и други уеб сайтове. ThetaHealing.com не поема никаква отговорност за непоискани или нежелани контакти, осъществени с потребители, от Услуги или информация, показана на тези страници с профили или други страници на ThetaHealing.com или други уебсайтове.

При анулиране на страница на профил от потребител или прекратяване на страница на профил от ThetaHealing.com, всички платени такси не подлежат на възстановяване, включително съществуващи кредитни салда и предплатени такси.

ThetaHealing.com ще ви присвои парола и идентификатор на акаунт, за да можете да осъществявате достъп и да използвате определени области на уебсайта въз основа на сертифициране. Всеки потребител, който използва такава зададена парола и идентификатор, ще се счита за упълномощен от вас за достъп и използване на уебсайта и ThetaHealing.com няма задължение да проучва разрешението или източника на такъв достъп или използване. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ МЕЖДУ ВАС И THETAHEALING.COM, ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ОТ ВСЯКАК, ИЗПОЛЗВАЩИ ПАРОЛАТА И ИДЕНТИФИКАТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ НА ВАС, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НЕ ВСЪЩНОСТ Е УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕДАВАНЕ И ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОКУПКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА), КОИТО МОГАТ ДА ПРОИЗЛЕДАТ ОТ ТАКЪВ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ.

Вие носите цялата отговорност за защитата на сигурността и поверителността на зададената ви парола и ID. Трябва незабавно да уведомите Thetahealing.com за всяко неразрешено използване на зададената парола или идентификатор, или за всяко друго нарушение или заплаха от нарушение на сигурността на уебсайта, за което знаете. Вие ще носите отговорност за всяка дейност, извършена под зададената ви парола или ID. Вие имате пълен контрол върху това дали вашият акаунт се показва публично или не чрез вашето потребителско име и парола.

Съдържание и информация на сайта

Въпреки че не е умишлено, сайтът ThetaHealing.com може да включва информация, която е неточна, непълна, ненадеждна или остаряла. ThetaHealing.com не дава никакви декларации или гаранции по отношение на информацията, съдържаща се на сайта ThetaHealing.com, и не гарантира, че тази информация е пълна, точна, актуална или надеждна. ThetaHealing.com отхвърля всякаква отговорност за информация, която е непълна, неточна, ненадеждна или остаряла. Всяко позоваване или описание на продукти, услуги или публикации в сайта ThetaHealing.com няма да се счита за одобрение на такива продукти, услуги или публикации. ThetaHealing.com не предоставя правни, финансови, медицински или други професионални или лични услуги. Ако бъде потърсен правен, финансов, медицински или друг професионален, личен или експертен съвет или друга помощ, тези услуги трябва да бъдат получени от квалифициран специалист. ThetaHealing.com не контролира информацията и друго съдържание, публикувано от други страни и като такова не гарантира точността, целостта или качеството на такова съдържание. Разбирате, че като използвате сайта ThetaHealing.com и Услугите, можете да бъдете изложени на информация или друго съдържание, което е обидно, неприлично или нежелателно. При никакви обстоятелства ThetaHealing.com няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за каквото и да е такова съдържание, включително без ограничение всякакви грешки или пропуски в това съдържание, или за каквито и да е загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на публикувана информация, д -изпратени по пощата или по друг начин предадени чрез сайта ThetaHealing.com или Услугите.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В КНИГИТЕ, ЛЕНТИТЕ, СЕМИНАРИТЕ, УЕБСАЙТА И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА THETAHEALING Е САМО ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. КАТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК.

Връзки

Сайтът ThetaHealing.com съдържа връзки към други уеб сайтове, уеб страници, услуги и ресурси, които се управляват от ThetaHealing.com и/или други лица, фирми или образувания, с които ThetaHealing.com има бизнес отношения (всеки от тях наричан по-долу „Сайт“). ThetaHealing.com не носи отговорност за съдържанието или наличността на който и да е сайт, който не е собственост или пряко контролиран от ThetaHealing.com и не одобрява и не носи отговорност по никакъв начин за съдържание, реклама, продукти, услуги или други материали на или достъпни на, от или чрез такива сайтове. Използването на който и да е сайт от ваша страна е предмет на условията за ползване, ако има такива, посочени в този сайт. В случай, че има несъответствие, конфликт или несъответствие между условията и услугите, съдържащи се тук, и условията и услугите на даден сайт, условията и услугите, посочени в сайта, ще управляват и контролират използването от ваша страна на този сайт. Вие се съгласявате, че ThetaHealing.com не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, реклама, продукти, услуги или други материали на или достъпни на, от или чрез всеки такъв сайт.

Политика за поверителност

Данните за регистрация на потребителя и определена друга лична и частна информация са предмет на нашата Политика за поверителност. За повече информация вижте нашата пълна Политика за поверителност.

Използване на материали

Съдържанието на сайта ThetaHealing.com и услугите са предназначени единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. С настоящото сте упълномощени да преглеждате, копирате и отпечатвате и разпространявате материалите, предоставени на тези уеб сайтове, само за лична, информационна и некомерсиална употреба. НЯМАТЕ право да модифицирате, преформатирате, показвате, предавате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения от, възпроизвеждате, дублирате, копирате, прехвърляте, разпространявате, продавате, препродавате или по друг начин да използвате за търговски цели каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, получени от или предоставени чрез сайта ThetaHealing.com и/или Услугите. Нямате право да модифицирате или променяте документите или графиките, които се показват на ThetaHealing.com. С настоящото вие се съгласявате, че когато използвате сайта ThetaHealing.com или Услугите, не получавате лиценз или други права от сайта ThetaHealing.com, включително права върху интелектуална собственост или други права на собственост на ThetaHealing.com или трета страна с които ThetaHealing.com е свързан. Вие разбирате, че нямате никакви права върху услугите или друга собственост на ThetaHealing.com, освен както е посочено в тези Условия и услуги.

За практикуващи и инструктори на ThetaHealing, които имат лиценз от ThetaHealing Institute of Knowledge и/или Let's Think Unique, трябва да платите лицензионна такса, за да можете да използвате ThetaHealing регистрирани марки на вашия уебсайт и изображения с авторски права върху визитни картички и т.н. Можете да надстроите вашия акаунт чрез вашия профил в Thetahealing.com. Тези такси не подлежат на възстановяване.

Поведение на членовете.

Вие се съгласявате да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си във връзка с използването на сайта ThetaHealing.com и/или Услугите. В случай, че предоставите каквато и да е информация, която е невярна, или ако ThetaHealing.com има разумни основания да подозира, че предоставената от вас информация е невярна, ThetaHealing.com има право незабавно да прекрати използването от ваша страна на сайта ThetaHealing.com или Услугите . Ако в даден момент вашият уебсайт не е достъпен през интернет, имаме право да деактивираме връзката ви към ThetaHealing.com. Ние ще се свържем с вас чрез регистрирания имейл и ще поискаме да уведомите ThetaHealing.com, когато уебсайтът ви отново е достъпен в интернет. Вие разбирате, че цялата информация и други материали са отговорност единствено на страната, от която или която произхожда такова съдържание. Това означава, че вие носите пълна отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл или предавате по друг начин чрез сайта ThetaHealing.com или чрез която и да е от услугите. Вие заявявате и гарантирате, че имате законните права върху всяка информация, която качвате, публикувате, изпращате по имейл или предавате по друг начин, и че такова качване, публикуване, изпращане по имейл или друго предаване няма да наруши закон или права на други човек. Вие се съгласявате да не използвате сайта ThetaHealing.com или Услугите за:

а. качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл, предавайте или по друг начин правете достъпно каквото и да е Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозящо, извратено, клеветническо, вулгарно, неприлично, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот на другиго, насаждащо омраза или предизвикващо възражения на расова, етническа или друга основа;

b. да навреди на някого, включително непълнолетни, по какъвто и да е начин;

° С. да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице, включително, но не само, длъжностно лице, водач на форум, водач или домакин, или да заявите невярно или по друг начин да представите погрешно вашата принадлежност към физическо или юридическо лице;

д. фалшифицират заглавки или по друг начин манипулират идентификатори, за да прикрият произхода на всяко Съдържание, предавано чрез Услугата;

д. качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл, предавайте или по друг начин правете достъпно всяко Съдържание, което нямате право да предоставяте по силата на закон или по силата на договорни или доверителни отношения (като вътрешна информация, частна и поверителна информация, получена или разкрита като част от трудови правоотношения или съгласно споразумения за неразкриване на информация);

f. качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин правите достъпно всяко Съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или други права на собственост („Права“) на която и да е страна;

ж. качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл, предавайте или по друг начин правете достъпни непоискани или неоторизирани реклами, промоционални материали, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или всяка друга форма на привличане, освен в тези области (като търговски помещения), които са предназначени за такава цел;

ч. качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин правите достъпен всеки материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;

аз нарушават нормалния поток на диалога, карат екрана да „превърта“ по-бързо, отколкото други потребители на Услугата могат да пишат, или по друг начин да действат по начин, който влияе отрицателно върху способността на другите потребители да участват в обмен в реално време;

й. умишлено или непреднамерено нарушават всяко приложимо местно, щатско, национално или международно законодателство, включително, но не само, разпоредби, обнародвани от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, всякакви правила на всяка национална или друга борса за ценни книжа, включително, без ограничение, Нюйоркската Фондова борса, Американската фондова борса или NASDAQ и всякакви разпоредби със силата на закон;

к. умишлено или непреднамерено нарушават всяко приложимо местно, щатско, национално или международно законодателство, включително, но не само, разпоредби, обнародвани от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, всякакви правила на всяка национална или друга борса за ценни книжа, включително, без ограничение, Нюйоркската Фондова борса, Американската фондова борса или NASDAQ и всякакви разпоредби със силата на закон;

л. "дебне" или по друг начин тормози друг; или

м. събират или съхраняват лични данни за други потребители.

Вие потвърждавате, че ThetaHealing.com не проверява предварително Съдържанието, но че ThetaHealing.com и неговите упълномощени лица имат правото да откажат или премахнат всяко съдържание, което е достъпно чрез сайта ThetaHealing.com или Услугите. ThetaHealing.com и неговите упълномощени лица имат правото да премахват всяко съдържание, което нарушава тези Условия и услуги или, по собствено усмотрение на ThetaHealing.com, е нежелателно по друг начин. Вие се съгласявате, че поемате всички рискове, свързани с използването на каквото и да е съдържание, включително всяко разчитане на точността, пълнотата или полезността на такова Съдържание. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ThetaHealing.com може да запази съдържание и може също да разкрие съдържание, ако това се изисква от закона или при добросъвестно убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за: (a) спазване на правен процес или правителствено искане; (б) прилагане на тези Условия и услуги; (в) отговаряне на твърдения, че всяко съдържание нарушава правата на трети страни; или (d) защита на правата, собствеността или личната безопасност на ThetaHealing.com, потребителите на сайта ThetaHealing.com и Услугите и/или обществеността.

Прекратяване на договора

ThetaHealing.com си запазва правото да анулира достъпа ви до сайта ThetaHealing.com и която и да е от услугите по всяко време и без предизвестие. ThetaHealing.com може също така да премахне всяко съдържание, което публикувате, и да отмени или модифицира която и да е от услугите, които предоставя, без предварително уведомление до вас. Вие се съгласявате, че ThetaHealing.com не носи отговорност пред вас или трета страна за анулиране или достъп до сайта ThetaHealing.com и неговите услуги. В случай че ThetaHealing.com прекрати достъпа до сайта ThetaHealing.com и неговите услуги, всички такси, предплатени такси и кредит, платени от потребителя, не подлежат на възстановяване

Отказ от гаранции Вие изрично разбирате и се съгласявате, че:

а. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАС Е НА ВАШ РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. THETAHEALING.COM ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

b. THETAHEALING.COM НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (i) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (ii) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (iii) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ТОЧНО ИЛИ НАДЕЖДНО, (iv) КАЧЕСТВОТО НА ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГ МАТЕРИАЛ, ЗАКУПЕН ИЛИ ПОЛУЧЕН ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ И (V) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ В СОФТУЕРА ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ.

° С. ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГИ ДРУГИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ВАШЕ СОБСТВЕНО ПРЕСМОТРЕНИЕ И РИСК И ЧЕ ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО ОТ ВСЕКИ ПОДОБЕН МАТЕРИАЛ.

д. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ THETAHEALING.COM ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УСЛУГАТА, НЯМА ДА СЪЗДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГАТА.

Ограничаване на отговорността

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ THETAHEALING.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ДОБРА ВОЛЯ, U SE, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ ( ДОРИ АКО THETAHEALING.COM Е БИЛ УВЕДОМЛЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ: (i) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА; (ii) РАЗХОДИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ТРАНЗАКЦИИ, ВЪВЕДЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УСЛУГАТА; (iii) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ ДАННИ; (iv) ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА В УСЛУГАТА; ИЛИ (v) ДРУГ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА.

Обезщетение

д. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ THETAHEALING.COM ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УСЛУГАТА, НЯМА ДА СЪЗДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГАТА.

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите ThetaHealing.com и неговите дъщерни дружества, филиали, лицензополучатели, лицензодатели, служители, агенти, ко-брандове или други партньори, адвокати и служители от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари , направено от трета страна поради или произтичащо от Съдържание, което изпращате, публикувате, предавате или правите достъпно чрез Услугата, вашето използване на Услугата, връзката ви с Услугата, нарушение от ваша страна на Условията за ползване или нарушение на всякакви права на друг.

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Thetahealing.com и неговите дъщерни дружества, филиали, лицензополучатели, лицензодатели, служители, агенти, ко-брандове или други партньори, адвокати и служители от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, от всички искове, произтичащи от или свързани с която и да е информация, съдържаща се в уебсайта Thetahealing.com, книги, рекламни материали, материали за класове, информация, свързана с тях или предадена на вас от други практикуващи и членове на ThetaHealing, или информация, която можете да прочетете на интернет или получаване от трети страни, независимо дали са верни или неверни.

Вие се съгласявате, че единственото ви обезщетение за всякакви искове, произтичащи от или свързани с информацията, съдържаща се в уебсайта ThetaHealing.com, книги, семинари, рекламни материали, материали за класове и/или всяка информация, свързана с тях, която можете да чуете, прочетете или вижте от трета страна (независимо дали е истина или не е истина) ще бъде възстановяване на вашите членски вноски и всички семинари, които сте получили и платили директно от ThetaHealing.com или Let's Think Unique. Никакви други обезщетения или щети не могат да бъдат възстановени или претендирани по никакъв начин.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички и всички компании, свързани с www.ThetaHealing.com (включително, без ограничение, Let's Think Unique и Theta Healing Institute of Knowledge), не носят отговорност за плащане на каквито и да било възстановявания от лицензирани членове за семинари или уроци, които сте взели директно от тези трети страни. Вие се съгласявате, че вашето единствено обезщетение срещу който и да е от лицензираните членове е предмет на политиката за възстановяване на средства за всеки отделен член и местните, щатски или федерални закони, където този член практикува.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че личната история на Vianna относно изцелението на нейното тяло, ум и дух е неин собствен опит и история. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще изследвате техниката ThetaHealing по свое собствено желание и на свой собствен риск и няма да разчитате единствено на историята на Vianna, когато решавате да продължите с техниката ThetaHealing. Това е просто ръководство и техника за медитация, която можете да използвате или да не използвате по всяко време.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че сте изцяло отговорни за ефективността на техниката ThetaHealing, приложена към собственото ви тяло, ум и дух, и че не са ви правени гаранции или заявления по отношение на тази техника. Това е просто образователно ръководство и техника за самоусъвършенстване и не е заместител на медицински или здравни решения или методи.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще вземете свои собствени решения при какъв ThetaHealing учител, член или практикуващ да се регистрирате и ще проучите този учител, член или практикуващ на собствен риск. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще имате задължението да съобщавате за всякакви притеснения, които имате с някой от лицензираните учители, практикуващи и/или членове на ThetaHealing, както е посочено тук. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Бележки за авторски права и търговски марки

Цялото съдържание на тези уеб сайтове е авторско право © 2009 ThetaHealing.com. Всички права запазени. ThetaHealing.com е регистрирана търговска марка на ThetaHealing.com. Всички други марки, които се появяват в сайта ThetaHealing.com, принадлежат на ThetaHealing.com и са защитени от САЩ и международните закони за авторското право и търговските марки. Всяко използване на която и да е от марките, появяващи се в сайта ThetaHealing.com, без изричното писмено разрешение на ThetaHealing.com, е строго забранено.

Забележки

Уведомленията до вас могат да бъдат изпращани по имейл или обикновена поща. Известия от вас до ThetaHealing.com могат също да се правят по имейл или обикновена поща. ThetaHealing.com може (но не е длъжен) да предоставя известия за промени в Условията и услугите или други въпроси, като показва известия или връзки към известия като цяло на сайта ThetaHealing.com.

Общ

Тези Условия и услуги се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Монтана, САЩ и вие се съгласявате да се подчинявате на личната юрисдикция на съдилищата на щата Монтана и Калифорния. В случай, че която и да е част от тези Условия и услуги бъде счетена от съда за невалидна, останалите разпоредби остават в пълна сила и действие. Вие се съгласявате, че независимо от какъвто и да е статут или закон за противното, всеки иск или причина за действие, произтичащи от или свързани със съдържанието, съдържащо се в сайта ThetaHealing.com, или използването на сайта ThetaHealing.com, трябва да бъдат подадени в рамките на един година след възникването на такъв иск или основание за иск.

Промени в Условията

THInK си запазва правото по свое усмотрение да променя Условията, при които се предлага www.thetahealing.com. Най-актуалната версия на Условията ще замени всички предишни версии. THInK ви насърчава периодично да преглеждате Условията, за да бъдете информирани за нашите актуализации.

Свържете се с нас

THInK приветства вашите въпроси или коментари относно Условията:

ThetaHealing Институт на знанието
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 САЩ
Имейл адрес: info@thetahealing.com
Телефонен номер: 406 206 3232

В сила от 1 януари 2009 г